Beeldtaal

Waarneming

Deze eerste reeks gaat over wat beeldtaal of visuele literatuur nu eigenlijk is. Ook proberen we waarneming en verbeelding te doorgronden. En we blijven even stilstaan bij de betekenis van beelden, o.a. in kunst. En hoe kunnen we schoonheid interpreteren? Is dat universeel?

Basiselementen van visuele communicatie

Een beeld is altijd opgebouwd uit verschillende basiselementen: de punt, de lijn, vorm, richting, kleurtoon, verzadiging en helderheid, textuur,
schaal, diepte en ruimte en perspectief.

De Gestalt theorie

We herkennen de samenhang in een beeld omdat ons brein er een ordening in brengt. De Gestaltwetten hebben ook bij visuele communicatie ontsloten hoe dat komt.

De retorische overtuigingskracht van beelden

Sommige beelden 'pakken' ons direct. Aan andere hechten we meteen geloof. Hoe komt dat en hoe kunnen we dat zelf toepassen? Kijk maar zelf.

Stijlfiguren

Visueel citaat

Visuele geletterdheid

Sinds het ontstaan van de mens gebruikten we symbolische tekens om ons uit te drukken. Deze tekens evolueerde in ideogrammen, pictogrammen, logogrammen en vormden de basis voor het schrift.

Semiotiek van beelden

Vooral Barthes heeft beschreven hoe we de betekenis van beelden beter kunnen doorgronden. Denotatie/Connotatie en Punctum/Studium komen hier onder andere aan bod.

Semiotiek van tekens

De semiotiek, de wetenschap die tekens bestudeert, onderscheidt volgens Peirce drie soorten tekens: het index, het icoon en het symbool.

Digitale technieken

Hier wordt vooral ingegaan op beeldmanipulatie.


---------------------------------------------------------

Voorbeelden van de opdracht

Deze voorbeelden horen bij de opdrachten voor het vak Beeltaal 1 aan de Arteveldehogeschool, richting communicatiemanagement