Functie Opleiding(en)/dienst(en) Statuut Solliciteren tot Volume Delen
Stafmedewerker onderwijsontwikkeling
voor de implementatie van de 21st century curricula
hogeschooldiensten - onderwijsontwikkeling & internationalisering (O&I) Administratief en technisch personeel (ATP). Vacant 29/01/2017 90% vanaf 15 februari t/m 31 augustus, 80 % vanaf 1 september tot 31 december 2017
(Praktijk)lector logopedie
voor opleidingsonderdelen mbt assessment en therapie van neurogene communicatiestoornissen
Bachelor in de logopedie en audiologie Contractueel 29/01/2017 35%
(Praktijk)lector logopedie
voor opleidingsonderdelen m.b.t. assessment en therapie van taalontwikkelingsstoornissen
Bachelor in de logopedie en audiologie contractueel 29/01/2017 35%
(Praktijk)lector mondhygiëne en mondzorg
voor het verzorgen van onderwijs in het brede vakgebied van de mondhygiëne en mondzorg
Bachelor in de mondzorg Onderwijzend personeel. Vacant 29/01/2017 35%
Lector recht
voor de opleidingsonderdelen: recht inleiding, handels- en sociaal recht voor logistieke medewerkers en ondernemers- en sociaal recht
Bachelor in het bedrijfsmanagement Onderwijzend personeel. Interim/vacant 05/02/2017 30%