Functie Opleiding(en)/dienst(en) Statuut Solliciteren tot Volume Delen
Lector islamitische godsdienst
voor nieuw onderwijsvak islamitische godsdienst
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Onderwijzend personeel (OP). Vacant. 04/06/2016 40%
praktijklector didactiek, professionalisering, profilering en diversiteit
lerarenopleider lager onderwijs
Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Onderwijzend personeel, vacant 12/06/2016 80%
Opleidingscoördinator Bachelor in de grafische en digitale media
Bachelor in de grafische en digitale media onderwijzend personeel. Vacant. 20/06/2016 100%
Diensthoofd integrale kwaliteitszorg
hogeschooldiensten - integrale kwaliteitszorg Administratief en technisch personeel. Tijdelijk vacant. 26/06/2016 100%
Lector tandheelkunde
voor de nieuwe opleiding bachelor in de mondzorg
Bachelor in de mondzorg Onderwijzend personeel (OP). Vacant. 26/06/2016 40%