ARTEVELDEHOGESCHOOL: een perfecte match met uw organisatie!

De opleidingen bedrijfsmanagement en office management aan de Arteveldehogeschool geven de student alle troeven om het te maken in het bedrijfsleven. In het eerste jaar worden de studenten vertrouwd gemaakt met de basis die nodig is in een managementfunctie. Vanaf het tweede jaar kiest een student een afstudeerrichting. Alle studenten lopen stage en participeren aan een brede waaier van projecten: een unieke kans om samen te werken met dit jong talent!

           

CONSULTANCY en oplossingen op maat

U broedt op een bepaald idee. Een oplossing dringt zich op voor een probleem dat al een tijd aansleept. Maar het ontbreekt u en uw medewerkers aan tijd en middelen om dit aan te pakken of uit te werken. Waarom deze opdracht niet toevertrouwen aan een groep studenten als afstudeerproject, freelance project of begeleid project (case bij een docent)?

Ga naar Consultancy


 

STAGES

Als professionele bacheloropleidingen hechten wij veel belang aan de praktische inzetbaarheid van onze afgestudeerden. Dit doel kan alleen maar bereikt worden door een nauwe samenwerking met organisaties en bedrijven. Tijdens de stage(s) kunnen onze studenten hun opgedane kennis en vaardigheden niet alleen toetsen aan de praktijk, maar kunnen ze ook ondernemingszin inoefenen en leren ze uw organisatie van binnenuit kennen. De stage is vaak een ideale springplank naar een eerste werkervaring!

Ga naar stages
 

           

 


Maar liefst 10 afstudeerrichtingen

Ontdek ze allemaal