Belangrijk!

De tips in Studielicht hebben een vrijblijvend karakter en hebben louter een inspirerende bedoeling. Elke hogeronderwijsinstelling of opleiding is vrij om met betrekking tot de verschillende beoordelingsvormen eigen afspraken en regels te hanteren. Raadpleeg steeds het examenreglement van de instelling en de opleidingsspecifieke afspraken. Heb je vragen over de manier van beoordeling in een specifiek opleidingsonderdeel, bekijk de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel of contacteer de verantwoordelijke docent.

 

Elke hogeronderwijsinstelling of opleiding kan specifieke benamingen voor beoordelingsvormen gebruiken. De benamingen die hier worden gebruikt, gelden dus niet standaard ook meteen voor jou.