Aan de slag met EDO: evalueren van actievaardigheden

We leven in een wereld vol uitdagingen, iedereen is ondertussen op de hoogte van de noodzaak aan een duurzame ontwikkeling van onze planeet. Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leraren met competenties uit te rusten die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen om te gaan.

De implementatie van EDO in de praktijk is echter niet zo vanzelfsprekend en roept vaak veel vragen op, bv.: Hoe maak je jongeren warm om kritisch in dialoog te gaan over complexe problemen en mee de wereld van morgen vorm te geven?

Programma

Tijdens 4 thematische workshops en één uitwisselingssessie krijg je ondersteuning om je eigen EDO praktijk vorm te geven, te evalueren en bij te sturen.
De aanpak tijdens deze workshops is activerend en werkt steeds volgens volgend stramien:

  • Learning by experiencing: focus op eigen ervaring
  • Learning by understanding: reflectie over eigen ervaring en komen tot inzicht
  • Learning by doing: toepassen van inzicht op eigen praktijk.

Inhoud workshop

Bij EDO is het cruciaal dat je niet alleen blijft hangen in de theorie, maar ook actief onderzoekt en acties onderneemt om een systeem duurzamer te maken. Vanuit deze persoonlijke ervaringen kun je heel wat leren. Niet enkel de manier waarop je een systeem duurzamer kan maken, maar ook hoe je kan samenwerken, onderzoeken, omgaan met falen… Tijdens deze workshop onderzoeken we hoe je leerlingen aanzet tot het ondernemen van acties en hoe evaluatie doorheen het leerproces als rode draad kan ingezet worden.

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs
  • Beleidsondersteuners
  • Pedagogische begeleiders

Wanneer?

Woensdag 16 november 2016
13u00 tot 16u00

Waar?

Arteveldehogeschool Gent,
campus later te bepalen

Kostprijs

€45

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Eef Thoen
Docent