Aan de slag met EDO: school in de buurt en de buurt in de school

We leven in een wereld vol uitdagingen, iedereen is ondertussen op de hoogte van de noodzaak aan een duurzame ontwikkeling van onze planeet. Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leraren met competenties uit te rusten die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen om te gaan.

De implementatie van EDO in de praktijk is echter niet zo vanzelfsprekend en roept vaak veel vragen op, bv.: Hoe maak je jongeren warm om kritisch in dialoog te gaan over complexe problemen en mee de wereld van morgen vorm te geven?

Programma

Tijdens 4 thematische workshops en één uitwisselingssessie krijg je ondersteuning om je eigen EDO praktijk vorm te geven, te evalueren en bij te sturen.
De aanpak tijdens deze workshops is activerend en werkt steeds volgens volgend stramien:

  • Learning by experiencing: focus op eigen ervaring
  • Learning by understanding: reflectie over eigen ervaring en komen tot inzicht
  • Learning by doing: toepassen van inzicht op eigen praktijk.

Inhoud workshop

Een school, een plek van leren. Een school bevindt zich steeds in een buurt. EDO wil educatie koppelen aan keuzes die we maken in het dagelijkse leven en stilstaan bij de gevolgen daarvan. Er zijn heel veel kansen om te kijken en te leren buiten de schoolmuren. Aan de hand van enkele concrete methodieken worden deze kansen verkend. Outdoor learning, erfgoededucatie, verhalend ontwerpen, … getuigenissen en praktijkvoorbeelden maken het geheel concreet.

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs
  • Beleidsondersteuners
  • Pedagogische begeleiders

Wanneer?

Woensdag 8 februari 2017
13u00 tot 16u00

Waar?

Arteveldehogeschool Gent,
campus later te bepalen

Kostprijs

€45

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Eef Thoen
Docent