Aan de slag met EDO: uitwisseling van praktijken

We leven in een wereld vol uitdagingen, iedereen is ondertussen op de hoogte van de noodzaak aan een duurzame ontwikkeling van onze planeet. Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leraren met competenties uit te rusten die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen om te gaan.

De implementatie van EDO in de praktijk is echter niet zo vanzelfsprekend en roept vaak veel vragen op, bv.: Hoe maak je jongeren warm om kritisch in dialoog te gaan over complexe problemen en mee de wereld van morgen vorm te geven?

Programma

Tijdens 4 thematische workshops en één uitwisselingssessie krijg je ondersteuning om je eigen EDO praktijk vorm te geven, te evalueren en bij te sturen.
De aanpak tijdens deze workshops is activerend en werkt steeds volgens volgend stramien:

  • Learning by experiencing: focus op eigen ervaring
  • Learning by understanding: reflectie over eigen ervaring en komen tot inzicht
  • Learning by doing: toepassen van inzicht op eigen praktijk.

Inhoud workshop

Tijdens deze uitwisselingssessie vertrekken we vanuit de praktijkervaringen van de deelnemers. Via uitwisseling verkennen we wat de successen en drempels zijn bij het implementeren van EDO in de eigen praktijk. We onderzoeken hoe we de eigen praktijk kunnen evalueren en bijsturen aan de hand een ontwikkelingsmodel.

Deze uitwisselingssessie wordt bij voorkeur gekoppeld aan één van de andere EDO workshops zodat tussendoor de verworven inzichten in de eigen praktijk kunnen uitgetest worden.

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs
  • Beleidsondersteuners
  • Pedagogische begeleiders

Wanneer?

Woensdag 7 december 2016
13u00 tot 16u00

Waar?

Arteveldehogeschool Gent,
campus later te bepalen

Kostprijs

€45

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Eef Thoen
Docent