Het uitwerken van een opdracht waarvan het onderwerp betrekking moet hebben op de finaliteit van de opleiding; de bachelorproef moet gematerialiseerd worden in geschreven, audiovisuele of andere door de opleidingsdirecteur goedgekeurde vorm. De bachelorproef is een opleidingsonderdeel in het studieprogramma waarbij de onderwijsvorm en de daaraan verbonden studieactiviteiten voor het grootste deel bestaan uit het onder begeleiding opmaken van een eindproduct als projecttaak.