De ECTS-fiche van een opleidingsonderdeel bevat de onderwijskundige en organisatorische beschrijving van dat opleidingsonderdeel. Ze bevat informatie over de inhoud, doelen, competenties, lesgever(s), studiematerialen, onderwijsorganisatie, evaluatie- en beoordelingscriteria. Raadpleeg de fiches hier.