Het totale pakket van studiepunten dat een student gedurende zijn studieloopbaan kan inzetten voor een inschrijving onder diplomacontract voor een bacheloropleiding of een opleidingsonderdeel onder creditcontract en dat naargelang het aantal studiepunten waarvoor de student zich inschrijft en welke hij verwerft, kan evolueren. Het leerkrediet kun je vergelijken met een rugzak gevuld met 140 studiepunten. Bij de inschrijving haal je de studiepunten die je opleiding ‘kost’ uit je rugzak. Op het einde van het academiejaar ontvang je de studiepunten waarvoor je een creditbewijs verwierf. Meer informatie over het leerkrediet vind je op de site www.studentenportaal.be van de Vlaamse Overheid.