Een portfolio is een doelgerichte bundeling van bewijsmateriaal waaronder zowel afgewerkte producten, reflecties als procesverslagen kunnen vallen en wordt gebruikt voor het beoordelen van competenties. Reflectie - het nadenken over het eigen leren - maakt een essentieel onderdeel uit van de portfolio. De student heeft het eigenaarschap van de portfolio.