Een verplichte onderwijsactiviteit met het oog op het versterken van de kansen tot studievoortgang. Het proefexamen kan nooit het voorwerp van beraadslaging van een examencommissie zijn.