Een academiejaar bestaat uit twee semesters.

Er zijn drie periodes waarin examens worden afgelegd:
- na het eerste semester, in de maand januari
- na het tweede semester, in de maand juni
- tijdens de derde examenperiode, in de maanden augustus en september.

Een aantal opleidingsonderdelen loopt over het volledige academiejaar.