De beslissing dat een student al of niet voortgang kan maken in zijn studies. Onder studievoortgangbeslissing wordt verstaan: een examenbeslissing, een examentuchtbeslissing, de toekenning van een vrijstelling of van een bewijs van bekwaamheid, het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking.