Deel van het academiejaar waarin noch onderwijsactiviteiten noch examens worden georganiseerd, met name de zomervakantie en de overige reglementaire vakantiedagen.