Een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt: hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in dienstverband met een omvang van tenminste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk; hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma; hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen.