Adapted Physical Activity (APA)

Sporters met een beperking professioneel begeleiden, zegt het je wat? Wil je personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, kansarme jongeren en gedetineerden sportkansen bieden? Wil je deel uitmaken van een unieke G-opleiding in hogeschoollandschap van Vlaanderen? Dan is APA zeker iets voor jou!

Kennis maken met:

 • Aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor personen met een fysieke, visuele en auditieve beperking (verschillende aandoeningen, noodzakelijke sportspecifieke aanpassingen aan materiaal, infrastructuur en reglementen, didactische
  begeleidingsvormen,…)
 • Aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond (situering, cultuurverschillen, begeleidingstips,…)
 • Aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor gedetineerden/geïnterneerden (sportaanbod in de gevangenis, motieven, hindernissen en knelpunten,…)

Ervaring opbouwen in het werkveld:

 • Luik 1: doelgroep personen met een beperking
 • Luik 2: doelgroep naar keuze (mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, gedetineerden, geïnterneerden, kansarmen,…)

Inhoud en programma

Kennis (theorie):

 • Doelgroep personen met een fysieke, visuele of auditieve beperking (8u)
 • Doelgroep personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond (4u)
 • Doelgroep gedetineerden/geïnterneerden (geleid bezoek in de gevangenis 4u)
 • Doelgroep personen met een verstandelijke beperking/meervoudige beperking (geleid bezoek Dienstverleningcentrum Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne 4u)

Kennis koppelen aan praktijk/werkveld:

 • Luik 1: doelgroep personen met een beperking (8u)
        *bevraging en begeleiding van één sporter binnen zijn sporttak (tornooi, evenement,…)
 • Luik 2: doelgroep naar keuze
        * bevraging, observatie en begeleiding van sporters binnen specifieke setting (8u)
        * verdieping a.d.h.v. opzoekingswerk en formulering probleem-/vraagstelling
 • Begeleidings- en feedbackmomenten op de campus (min. 4x)

Doelstellingen

 • Kennis verwerven omtrent de (bewegingsgerelateerde) eigenheid van volgende doelgroepen: personen met een fysieke, visuele of auditieve beperking, personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en gedetineerden/geïnterneerden
 • Kennis verwerven in de omgangs- en begeleidingsvormen bij bovenvermelde doelgroepen
 • Ervaring opbouwen en inzicht verwerven in de psychosociale, methodologische, didactische en sporttechnische aanpassingsvereisten bij het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten aan deze verschillende doelgroepen.

Aanpak of werkwijze tijdens de sessies

 • Flankerend onderwijs (contactonderwijs)
 • Studiebezoeken en gastsprekers uit het werkveld
 • Begeleidings- en feedbackmomenten
 • Werkplekleren

Doelgroep

Afgestudeerden met bachelorsdiploma LO en/of BR

Vereiste voorkennis

Kandidaat-studenten dienen interesse of affiniteit te hebben met de G-sport en andere doelgroepen zoals: gedetineerden, mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, mensen in kans-armoede.

Wanneer?

Start 18 september - 22 december 2017
Wekelijkse sessie (1 halve of 1 volledige dag per week, telkens op dinsdag)

Waar?

Arteveldehogeschool Gent,
Campus BLOSO (Watersportbaan, Zuiderlaan 14 Gent)

Kostprijs

€ 150

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Sara De Cauwer
Docent