Politici en studentenvertegenwoordigers

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijzonder statuut?

Studenten die een politiek mandaat opnemen en studentenvertegenwoordigers in de hogeschool, de associatie UGent, de VLOR of VVS die een mandaat als effectief lid opnemen kunnen een statuut aanvragen en de nodige onderwijs- en examenfaciliteiten krijgen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

  1. Een aanvraag voor een bijzonder statuut doe je bij de start van het academiejaar. Indien er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later in het academiejaar indienen.

Let wel! Om in aanmerking te komen voor faciliteiten op vlak van examens, dien je uiterlijk een aanvraag in voor 15 november van het eerste semester en voor 15 april van het tweede semester, tenzij er sprake is van onverwachte omstandigheden.

Volg je een opleiding met een modulair systeem, hou er dan rekening mee dat de verwerking van je aanvraag tot 30 dagen kan duren.

 2. Een aanvraag doe je via het digitale registratiesysteem. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 19 augustus.

3. De diversiteitscoach van de opleiding verwerkt je aanvraag en adviseert  faciliteiten aan de opleidingsdirecteur.

4. Via het digitale registratiesysteem word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Je faciliteiten worden vastgelegd in een faciliteitencontract. Als student dien je het contract in het digitale registratiesysteem digitaal te ondertekenen. Je krijgt hier via e-mail bericht van. Je kan nadien het ondertekende contract in het digitale registratiesysteem downloaden.

Een bijzonder statuut is doorgaans geldig voor één academiejaar. Je moet dus elk jaar je aanvraag vernieuwen.

 

Welke documentatie moet ik indienen?

Studenten met een politiek mandaat dienen een document in dat bewijst dat zij dit mandaat effectief opnemen, met vermelding van begin- en einddatum.

Studentenvertegenwoordigers hoeven geen documentatie in te dienen. De verantwoordelijke participatiecoach van de opleiding bezorgt een overzicht van de mandaten aan de diversiteitscoach. Studentenvertegenwoordigers dienen zich wel zelf te registreren in het digitale registratiesysteem.

 

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van bijkomende ondersteuning. Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.

Hier kom je meer te weten over de werking van de studentenraad.