Student-kunstenaars

Kom ik in aanmerking voor het statuut van student-kunstenaar?

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie moet ik indienen?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?
 

Kom ik in aanmerking voor het statuut van student-kunstenaar?

Studenten die op een professioneel niveau kunsten beoefenen, kunnen een bijzonder statuut aanvragen. De commissie ‘studie en kunstbeoefening’ beoordeelt je aanvraag en formuleert binnen de 30 kalenderdagen een bindend advies t.a.v. de opleidingsdirecteur.

Hierbij houdt de commissie rekening met:

  • het publiek bereik van jouw kunstbeoefening;
  • je opleiding en ervaring (vb. Luca, RITCS, Ballet van Vlaanderen, Herman Teirlinck, conservatorium…);
  • je behaalde prijzen, beurzen en subsidies.

De opleidingsdirecteur beslist vervolgens over het concreet toekennen van de faciliteiten.

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

  1. Een aanvraag voor een bijzonder statuut doe je bij de start van het academiejaar. Indien er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later in het academiejaar indienen.

Let wel! Om in aanmerking te komen voor faciliteiten op vlak van examens, dien je uiterlijk een aanvraag in voor 15 november van het eerste semester en voor 15 april van het tweede semester, tenzij er sprake is van onverwachte omstandigheden.

Volg je een opleiding met een modulair systeem, hou er dan rekening mee dat de verwerking van je aanvraag tot 30 dagen kan duren.

 2. Een aanvraag doe je via het digitale registratiesysteem. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 19 augustus. Je laadt de vereiste documentatie op. De commissie 'studie en kunstbeoefening’ beoordeelt of je in aanmerking komt voor een bijzonder statuut. De commissie formuleert binnen de 30 kalenderdagen een bindend advies t.a.v. de opleidingsdirecteur.

3. De diversiteitscoach van de opleiding verwerkt je aanvraag. Op basis van je noden en de opleidingsvereisten (wat moet je kennen en kunnen na je opleiding) adviseert hij faciliteiten aan de opleidingsdirecteur.

4. Via het digitale registratiesysteem word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Je faciliteiten worden vastgelegd in een faciliteitencontract. Als student dien je het contract in het digitale registratiesysteem digitaal te ondertekenen. Je krijgt hier via e-mail bericht van. Je kan nadien het ondertekende contract in het digitale registratiesysteem downloaden.

Een bijzonder statuut is doorgaans geldig voor één academiejaar. Je moet dus elk jaar je aanvraag vernieuwen.

 

Welke documentatie moet ik indienen?

Om je aanvraag te staven dien je volgende documenten in:

  • Een overzicht van deelname aan wedstrijden en exposities, eventuele belangrijke stages of selecties;
  • Een zo gedetailleerd mogelijk oefen- en repetitieschema;
  • Indien van toepassing: een contract en/of lidmaatschap bij een vereniging of organisatie;
  • Indien van toepassing: een arbeidsovereenkomst;
  • Persartikels en andere documenten die een bewijs leveren van je bijzondere situatie.

 

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Elk talent heeft coaching nodig. Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van bijkomende ondersteuning. Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.