Student-ondernemers

Een opleiding hoger onderwijs combineren met (de opstart van) een onderneming is uitdagend. De Arteveldehogeschool heeft oog voor dergelijk engagement en verleent aan (kandidaat) student-ondernemers een bijzonder statuut en de nodige onderwijs- en examenfaciliteiten.

Let wel: Dit is iets anders dan het fiscaal voordelige statuut student-ondernemer dat je automatisch van de staat krijgt als je een ondernemingsnummer aanvraagt. Welke voordelen dit inhoudt en wat de voorwaarden zijn, lees je hier.

Kom ik in aanmerking voor het statuut van student-ondernemer?

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie moet ik indienen?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

 

Kom ik in aanmerking voor het statuut van student-ondernemer?

Studenten die al een ondernemingsnummer hebben, aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds of bij een ziekenfonds ingeschreven zijn als zelfstandige, kunnen het statuut student-ondernemer aanvragen. Ook studenten-ondernemers die aangesloten zijn bij de studentencoöperatie The Company by Gentrepreneur komen in aanmerking.

Studenten die nog geen onderneming opgestart hebben, maar de intentie hebben om binnen de periode van 12 maanden te doen, komen eveneens in aanmerking voor het statuut van student-ondernemer. Neem hiervoor contact op met Idea Factory om je opstart en de aanvraag voor een bijzonder statuut samen voor te bereiden.

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

  1. Een aanvraag voor een bijzonder statuut doe je bij de start van het academiejaar. Indien er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later in het academiejaar indienen.

Let wel! Om in aanmerking te komen voor faciliteiten op vlak van examens, dien je uiterlijk een aanvraag in voor 15 november van het eerste semester en voor 15 april van het tweede semester, tenzij er sprake is van onverwachte omstandigheden.

Volg je een opleiding met een modulair systeem, hou er dan rekening mee dat de verwerking van je aanvraag tot 30 dagen kan duren.

2. Een aanvraag doe je via het digitale registratiesysteem. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 19 augustus. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 19 augustus. Voeg de vereiste documentatie toe. De commissie 'studie en ondernemen’ beoordeelt of je in aanmerking komt voor een bijzonder statuut. De commissie formuleert binnen de 30 kalenderdagen een bindend advies t.a.v. de opleidingsdirecteur.

3.  De diversiteitscoach van de opleiding volgt je dossier verder op. Op basis van je noden en de opleidingsvereisten (wat moet je kennen en kunnen na je opleiding) adviseert hij faciliteiten aan de opleidingsdirecteur.

4. Via het digitale registratiesysteem word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Je faciliteiten worden vastgelegd in een faciliteitencontract. Als student dien je het contract in het digitale registratiesysteem digitaal te ondertekenen. Je krijgt hier via e-mail bericht van. Je kan nadien het ondertekende contract in het digitale registratiesysteem downloaden.

Een bijzonder statuut is doorgaans geldig voor één academiejaar. Je moet dus elk jaar je aanvraag vernieuwen.

 

Welke documentatie moet ik indienen?

  • Een business model canvas/businessplan.
  • Een financieel plan.

Studenten die reeds een onderneming hebben dienen ook het volgende in:

  • Bewijs van aansluiting als zelfstandige ; of
  • Attest dat bewijst dat je een onderneming hebt.

Studenten die nog geen ondernemingsnummer hebben, maar de intentie hebben om binnen 12 maanden een onderneming op te starten kunnen bij hun opstart en de aanvraag van hun statuut ondersteuning krijgen van Idea Factory.

 

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Idea Factory biedt concrete ondersteuning en begeleiding bij de uitwerking van je idee tot en met het in de markt zetten ervan. Je wordt geholpen bij het vormgeven van een business plan, je krijgt begeleiding op maat tijdens de voortgang van je onderneming en je wordt in contact gebracht met experts voor specifieke vragen rond je project. Idea Factory heeft een aanbod van workshops rond ondernemingsgerelateerde topics, genereert persaandacht voor jouw specifieke project en geeft je visibiliteit via de Idea Factory website. Via Idea Factory kan je netwerken met andere student-ondernemers, het werkveld en de dienstverlening via Gentrepreneur.

Wil je als student graag je idee realiseren, maar liever nog niet onder je eigen onderneming? Stel je dan kandidaat voor The Company by Gentrepreneur, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tijdelijk het ondernemingsrisico van de student overneemt. Idea Factory kan je ook helpen bij je kandidaatstelling voor Gentrepreneur Company.

Daar bovenop kan je in je opleiding terecht voor tal van bijkomende ondersteuning. Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.