Studenten in andere individuele omstandigheden

Studenten die zich in een moeilijke situatie bevinden, kunnen een bijzonder statuut aanvragen om de nodige faciliteiten te krijgen. Deze faciliteiten kunnen mogelijke hindernissen in je studietraject opvangen op het vlak van onderwijs- en evaluatieactiviteiten.

Onder andere individuele situaties verstaan wij onder andere:

 • Ziekte
 • De zorg voor een naast familielid (mantelzorg)
 • Overlijden van een naast familielid
 • Combinatie van je studies met zorg voor een gezin
 • Zwangerschap

Daarnaast zijn er nog andere omstandigheden waardoor je mogelijk in aanmerking komt voor dit bijzonder statuut. Contacteer steeds de diversiteitscoach van je opleiding om samen jouw  situatie te bespreken en te bekijken of je in aanmerking komt. Daarna kan je samen een aanvraag voorbereiden en bekijken welke documentatie je eventueel nodig hebt. Ook de dienst Studentenvoorzieningen kan je bijkomende ondersteuning bieden.

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie moet ik indienen?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

 1. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich natuurlijk op elk ogenblik voordoen. Probeer je aanvraag zo snel mogelijk te doen. Is je situatie al duidelijk bij de start van het academiejaar, zorg dan dat je de aanvraag onmiddellijk doet. Hou er rekening mee dat de verwerking van je aanvraag tot 30 dagen kan duren.
 2. Een aanvraag doe je via het digitale registratiesysteem. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 20 augustus. Je laadt de vereiste documentatie op.
 3. De diversiteitscoach van de opleiding verwerkt je aanvraag. Tijdens een adviesgesprek overloopt de diversiteitscoach met jou de knelpunten die in je studie ervaart. Op basis van je noden en de opleidingsvereisten (wat moet je kennen en kunnen na je opleiding) adviseert hij faciliteiten aan het opleidingshoofd.
 4. Via het digitale registratiesysteem word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Je faciliteiten worden vastgelegd in een faciliteitencontract. Als student dien je het contract in het digitale registratiesysteem digitaal te ondertekenen. Je kan nadien het ondertekende contract in het digitale registratiesysteem downloaden.

  Een bijzonder statuut is doorgaans geldig voor één academiejaar, of zolang nodig voor jouw specifieke situatie. Vergeet niet om bij de start van het volgende academiejaar je aanvraag te vernieuwen.

Welke documentatie moet ik indienen?

De documentatie die je moet indienen is afhankelijk van je eigen situatie. Dit kan gaan om een doktersattest, een bewijs van mantelzorg... Neem contact op met de diversiteitscoach van je opleiding om te bespreken welke documenten je nodig hebt voor jouw specifieke situatie.

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van andere bijkomende ondersteuning .

Bij de dienst Studentenvoorzieningen kan je altijd aankloppen voor een luisterend oor, psychosociale begeleiding en verschillende trainingen. Ons online zelfhulpprogramma Studeren zonder blokkeren geeft je de mogelijkheid om eenvoudig, gratis, anoniem en op eigen tempo te werken aan faalangst, onzekerheid en uitstelgedrag.

Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.