Studenten in andere individuele omstandigheden

Studenten die zich in een moeilijke situatie bevinden, kunnen een bijzonder statuut aanvragen om de nodige faciliteiten te krijgen. Deze faciliteiten kunnen mogelijke hindernissen in je studietraject opvangen op het vlak van onderwijs- en evaluatieactiviteiten.

Onder andere individuele situaties verstaan wij onder andere:

  • Ziekte of ongeval
  • De zorg voor een naast familielid (mantelzorg)
  • Overlijden van een naast familielid
  • Combinatie van je studies met zorg voor een gezin
  • Zwangerschap

Daarnaast zijn er nog andere omstandigheden waardoor je mogelijk in aanmerking komt voor dit bijzonder statuut. Contacteer steeds de diversiteitscoach van je opleiding om samen jouw  situatie te bespreken en te bekijken of je in aanmerking komt. Daarna kan je samen een aanvraag voorbereiden en bekijken welke documentatie je eventueel nodig hebt. Ook de dienst Studentenvoorzieningen kan je bijkomende ondersteuning bieden.

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie moet ik indienen?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Vanaf drie weken voor de start van het academiejaar, en nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale aanvraagsysteem. Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk. Met vragen over de procedure kan je steeds bij de diversiteitscoach terecht.

Welke documentatie moet ik indienen?

De documentatie die je moet indienen is afhankelijk van je eigen situatie. Dit kan gaan om een doktersattest, een bewijs van mantelzorg... Neem contact op met de diversiteitscoach van je opleiding om te bespreken welke documenten je nodig hebt voor jouw specifieke situatie.

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van andere bijkomende ondersteuning .

Bij de dienst Studentenvoorzieningen kan je altijd aankloppen voor een luisterend oor, psychosociale begeleiding en verschillende trainingen. Ons online zelfhulpprogramma Studeren zonder blokkeren geeft je de mogelijkheid om eenvoudig, gratis, anoniem en op eigen tempo te werken aan faalangst, onzekerheid en uitstelgedrag.

Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.