Studenten met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen via een bijzonder statuut faciliteiten krijgen om de hindernissen op te vangen die hun specifieke situatie met zich meebrengt. Omdat elke situatie uniek is, gebeurt het bepalen van de nodige faciliteiten steeds op maat en in dialoog met de betrokkenen.

De sleutelfiguur in de aanvraag is de diversiteitscoach van de opleiding. Hij is de contactpersoon van de student, coördineert de aanvraag en werkt nauw samen met de opleidingsdirecteur, die beslist over de toekenning van de faciliteiten.

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie heb ik nodig?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Bekijk hier meer verhalen van studenten.

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Vanaf drie weken voor de start van het academiejaar, en nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale aanvraagsysteem. Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk. Met vragen over de procedure kan je steeds bij de diversiteitscoach terecht.

Welke documentatie heb ik nodig?

Volgende documentatie wordt steeds voldoende geacht:

 • een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap (VAPH); of
 • een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap.

Indien je over één van beide documenten beschikt hoef je geen andere documenten in te dienen. Indien je hier niet over beschikt bepaalt de aard van je functiebeperking welke documentatie je ons moet bezorgen. Hieronder vindt je een overzicht van de geldige documentatie.

AD(H)D

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met aandachtsdeficiëntie/ hyperactiviteitsstoornis’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater, neuroloog, geregistreerd orthopedagoog of erkend psycholoog; of
 • een verslag dat een rapportering omvat van uitgebreid onderzoek door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Het verslag moet recent zijn (niet ouder dan 4 jaar).

Auditieve functiebeperking

Autismespectrumstoornis

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met autismespectrumstoornis (ASS)’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater, geregistreerd orthopedagoog of erkend psycholoog; of
 • een verslag dat een rapportering omvat van uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd multidisciplinair team. De verslaggeving van Referentiecentra Autisme en Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) worden standaard goedgekeurd. Er zijn geen vereisten over de recentheid van verslaggeving.

Chronische ziekte 
(Een overzicht vind je hier)

DCD (coördinatieontwikkelingsstoornis)

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) neuroloog, neuropediater, of (kinder- of jeugd) psychiater; of
 • een attest dat een rapportering omvat van een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd multidisciplinair team. De verslaggeving van Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) wordt standaard goedgekeurd. Er zijn geen vereisten over de recentheid van het verslag.

Leerstoornis (dyslexie/dyscalculie)

 • Een onderzoeksverslag waarin de verschillende criteria (achterstandscriterium, hardnekkigheidscriterium, exclusiecriterium) voor leerstoornissen voldoende gestaafd worden, opgesteld door een logopedist, neurolinguist, erkend psycholoog of een multidisciplinair team. Er zijn geen vereisten over de recentheid van de verslaggeving.

Motorische functiebeperking

Ontwikkelingsdysfasie

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met ontwikkelingsdysfasie’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) arts of logopedist.
 • een verslag dat een rapportering omvat van uitgebreid onderzoek opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Er zijn geen vereisten over de recentheid van het verslag.

Ontwikkelingsstotteren

Overige functiebeperking

Psychiatrische functiebeperking

Ticstoornis

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een ticstoornis’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater; of
 • een verslag dat een rapportering omvat van een uitgebreid onderzoek door een multidisciplinair team. Er zijn geen vereisten over de recentheid van het verslag.

Visuele functiebeperking

Wat kan de hogeschool nog meer voor mij betekenen?

Elk talent heeft coaching nodig. Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van bijkomende ondersteuning.

Ben je een student met dyslexie? Dan kan je aan onze hogeschool gratis gebruik maken van het programma Sprint+ mits advies van de dienst Studieadvies. Voor meer informatie mail je naar integralebegeleiding@arteveldehs.be

Examenangst, uitstelgedrag of nood aan een goede studiemethode? Studenten kunnen altijd bij de leercoach van hun opleiding terecht. Tal van studietips en tools kan je op onze site www.stopmetblokken.be vinden.

Een traject op maat  kan je helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.

Heb je nood aan een luisterend oor, psychosociale begeleiding of een training om beter te leren omgaan met faalangst, onzekerheid of uitstelgedrag? De dienst Studentenvoorzieningen helpt je graag verder.

De diensten Studieadvies en Studentenvoorzieningen bieden daarnaast ook een brede waaier aan trainingen en instapcursussen aan.

Komt ons standaard aanbod aan begeleiding op maat niet tegemoet aan jouw specifieke noden? Heb je zeer specifieke onderwijsmiddelen nodig zoals brailleomzetting, een schrijftolk? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor integrale begeleiding. Neem contact op met je diversiteitscoach

Bekijk hier meer verhalen van studenten