Studenten met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen via een bijzonder statuut faciliteiten krijgen om de hindernissen op te vangen die hun specifieke situatie met zich meebrengt. Omdat elke situatie uniek is, gebeurt het bepalen van de nodige faciliteiten steeds op maat en in dialoog met de betrokkenen.

De sleutelfiguur in de aanvraag is de diversiteitscoach van de opleiding. Hij is de contactpersoon van de student, coördineert de aanvraag en werkt nauw samen met de opleidingsdirecteur, die beslist over de toekenning van de faciliteiten.

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie heb ik nodig?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Bekijk hier meer verhalen van studenten.

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

 1. Een aanvraag voor een bijzonder statuut doe je bij de start van het academiejaar. Indien er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later in het academiejaar indienen.
  Let wel! Om in aanmerking te komen voor faciliteiten op vlak van examens, dien je uiterlijk een aanvraag in voor 15 november van het eerste semester en voor 15 april van het tweede semester, tenzij er sprake is van onverwachte omstandigheden. Volg je een opleiding met een modulair systeem, hou er dan rekening mee dat de verwerking van je aanvraag tot 30 dagen kan duren.
 2. Een aanvraag doe je via het digitale registratiesysteem. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 20 augustus. Nadat je je opleiding en doelgroep hebt geselecteerd, moet je enkele vragen beantwoorden en specifieke documenten rond je aanvraag uploaden. De vereiste documentatie verschilt per doelgroep.
 3. De diversiteitscoach van de opleiding verwerkt je aanvraag. Tijdens een adviesgesprek overloopt de diversiteitscoach met jou de knelpunten die je misschien in je studie zal ervaren. Op basis van je noden en de opleidingsvereisten (wat moet je kennen en kunnen na je opleiding) adviseert hij faciliteiten aan het opleidingshoofd.
 4. Via het digitale registratiesysteem word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Je faciliteiten worden vastgelegd in een faciliteitencontract. Als student dien je het contract in het digitale registratiesysteem digitaal te ondertekenen. Je kan nadien het ondertekende contract in het digitale registratiesysteem downloaden.

Een bijzonder statuut is doorgaans geldig voor één academiejaar. Je moet dus elk jaar je aanvraag vernieuwen.

Welke documentatie heb ik nodig?

Volgende documentatie wordt steeds voldoende geacht:

 • een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap (VAPH); of
 • een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap.

Indien je over één van beide documenten beschikt hoef je geen andere documenten in te dienen. Indien je hier niet over beschikt bepaalt de aard van je functiebeperking welke documentatie je ons moet bezorgen. Hieronder vindt je een overzicht van de geldige documentatie.

AD(H)D

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met aandachtsdeficiëntie/ hyperactiviteitsstoornis’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater, neuroloog, geregistreerd orthopedagoog of erkend psycholoog; of
 • een verslag dat een rapportering omvat van uitgebreid onderzoek door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Het verslag moet recent zijn (niet ouder dan 4 jaar).

Auditieve functiebeperking

Autismespectrumstoornis

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met autismespectrumstoornis (ASS)’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater, geregistreerd orthopedagoog of erkend psycholoog; of
 • een verslag dat een rapportering omvat van uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd multidisciplinair team. De verslaggeving van Referentiecentra Autisme en Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) worden standaard goedgekeurd. Er zijn geen vereisten over de recentheid van verslaggeving.

Chronische ziekte 
(Een overzicht vind je hier)

DCD (coördinatieontwikkelingsstoornis)

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) neuroloog, neuropediater, of (kinder- of jeugd) psychiater; of
 • een attest dat een rapportering omvat van een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd multidisciplinair team. De verslaggeving van Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) wordt standaard goedgekeurd. Er zijn geen vereisten over de recentheid van het verslag.

Leerstoornis (dyslexie/dyscalculie)

 • Een onderzoeksverslag waarin de verschillende criteria (achterstandscriterium, hardnekkigheidscriterium, exclusiecriterium) voor leerstoornissen voldoende gestaafd worden, opgesteld door een logopedist, neurolinguist, erkend psycholoog of een multidisciplinair team. Er zijn geen vereisten over de recentheid van de verslaggeving.

Motorische functiebeperking

Ontwikkelingsdysfasie

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met ontwikkelingsdysfasie’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) arts of logopedist.
 • een verslag dat een rapportering omvat van uitgebreid onderzoek opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Er zijn geen vereisten over de recentheid van het verslag.

Ontwikkelingsstotteren

Overige functiebeperking

Psychiatrische functiebeperking

Ticstoornis

 • een VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een ticstoornis’. Deze attesteringsbundel dient te worden ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater; of
 • een verslag dat een rapportering omvat van een uitgebreid onderzoek door een multidisciplinair team. Er zijn geen vereisten over de recentheid van het verslag.

Visuele functiebeperking

Wat kan de hogeschool nog meer voor mij betekenen?

Elk talent heeft coaching nodig. Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van bijkomende ondersteuning.

Ben je een student met dyslexie? Dan kan je aan onze hogeschool gratis gebruik maken van het programma Sprint+ mits advies van de dienst Studieadvies. Voor meer informatie mail je naar integralebegeleiding@arteveldehs.be

Examenangst, uitstelgedrag of nood aan een goede studiemethode? Studenten kunnen altijd bij de leercoach van hun opleiding terecht. Tal van studietips en tools kan je op onze site www.stopmetblokken.be vinden.

Een traject op maat  kan je helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.

Heb je nood aan een luisterend oor, psychosociale begeleiding of een training om beter te leren omgaan met faalangst, onzekerheid of uitstelgedrag? De dienst Studentenvoorzieningen helpt je graag verder.

De diensten Studieadvies en Studentenvoorzieningen bieden daarnaast ook een brede waaier aan trainingen en instapcursussen aan.

Komt ons standaard aanbod aan begeleiding op maat niet tegemoet aan jouw specifieke noden? Heb je zeer specifieke onderwijsmiddelen nodig zoals brailleomzetting, een schrijftolk? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor integrale begeleiding. Neem contact op met je diversiteitscoach

Bekijk hier meer verhalen van studenten