Studenten in uitzonderlijke omstandigheden

Studenten die zich in een uitzonderlijke situatie bevinden (vb. zwangerschap, overlijden van een naast familielid, mantelzorger, anderstalige nieuwkomers…) kunnen een bijzonder statuut aanvragen. Contacteer steeds de diversiteitscoach van je opleiding om samen je situatie te bespreken, een aanvraag voor te bereiden en te bekijken welke documentatie je eventueel nodig hebt.

Ook de dienst Studentenvoorzieningen kan je bijkomende ondersteuning bieden.

 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

  1. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich natuurlijk op elk ogenblik voordoen. Probeer je aanvraag zo snel mogelijk te doen. Is je situatie al duidelijk bij de start van het academiejaar, zorg dan dat je de aanvraag onmiddellijk doet. Hou er rekening mee dat de verwerking van je aanvraag tot 30 dagen kan duren.
  2. Een aanvraag doe je via het digitale registratiesysteem. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 19 augustus. Je laadt de vereiste documentatie op.
  3. De diversiteitscoach van de opleiding verwerkt je aanvraag. Tijdens een adviesgesprek overloopt de diversiteitscoach met jou de knelpunten die in je studie ervaart. Op basis van je noden en de opleidingsvereisten (wat moet je kennen en kunnen na je opleiding) adviseert hij faciliteiten aan de opleidingsdirecteur.
  4. Via het digitale registratiesysteem word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Je faciliteiten worden vastgelegd in een faciliteitencontract. Als student dien je het contract in het digitale registratiesysteem digitaal te ondertekenen. Je krijgt hier via e-mail bericht van. Je kan nadien het ondertekende contract in het digitale registratiesysteem downloaden.

Een bijzonder statuut is doorgaans geldig voor één academiejaar, of zolang nodig voor jouw specifieke situatie. Vergeet niet om bij de start van het volgende academiejaar je aanvraag te vernieuwen.

 

Welke documentatie moet ik indienen?

De documentatie die je moet indienen is afhankelijk van je eigen situatie. Dit kan gaan om een doktersattest, een bewijs van mantelzorg... Neem contact op met de diversiteitscoach van je opleiding om te bespreken welke documenten je nodig hebt voor jouw specifieke situatie.

 

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van andere bijkomende ondersteuning .

Bij de dienst Studentenvoorzieningen kan je altijd aankloppen voor een luisterend oor, psychosociale begeleiding en verschillende trainingen. Ons online zelfhulpprogramma Studeren zonder blokkeren geeft je de mogelijkheid om eenvoudig, gratis, anoniem en op eigen tempo te werken aan faalangst, onzekerheid en uitstelgedrag.

Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.