Werkstudenten

Kom ik in aanmerking voor het statuut van werkstudent? 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie moet ik indienen?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?
 

Kom ik in aanmerking voor het statuut van werkstudent?

Volgende studenten komen in aanmerking voor het bijzonder statuut van werkstudent:

 • Je bent ingeschreven in een opleiding die geen specifiek traject heeft voor werkstudenten (vb. afstandsonderwijs, SWITCH-traject).
 • Je werkt minstens 80 uur per maand; of
 • Je werkt minstens de helft van een voltijdse opdracht, gebruikelijk in hun sector van tewerkstelling.

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

 1. Een aanvraag voor een bijzonder statuut doe je bij de start van het academiejaar. Indien er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later in het academiejaar indienen.
  Let wel! Om in aanmerking te komen voor faciliteiten op vlak van examens, dien je uiterlijk een aanvraag in voor 15 november van het eerste semester en voor 15 april van het tweede semester, tenzij er sprake is van onverwachte omstandigheden.
  Volg je een opleiding met een modulair systeem, hou er dan rekening mee dat de verwerking van je aanvraag tot 30 dagen kan duren.
 2. Een aanvraag doe je via het digitale registratiesysteem. Voor het nieuwe academiejaar kan dat vanaf 20 augustus. Je laadt de vereiste documentatie op.
 3. De diversiteitscoach  van de opleiding verwerkt je aanvraag. Tijdens een adviesgesprek overloopt de diversiteitscoach met jou de knelpunten die je misschien in je studie zal ervaren. Op basis van je noden en de opleidingsvereisten (wat moet je kennen en kunnen na je opleiding) adviseert hij faciliteiten aan het opleidingshoofd..
 4. Via het digitale registratiesysteem word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Je faciliteiten worden vastgelegd in een faciliteitencontract. Als student dien je het contract in het digitale registratiesysteem digitaal te ondertekenen. Je kan nadien het ondertekende contract in het digitale registratiesysteem downloaden.
  Een bijzonder statuut is doorgaans geldig voor één academiejaar. Je moet dus elk jaar je aanvraag vernieuwen.

Welke documentatie moet ik indienen?

Tewerkgestelde studenten bezorgen:

 • Een bewijs van tewerkstelling (contract of combinatie van verschillende contracten) met een omvang van ten minste 80 uur per maand of een halftijdse opdracht volgens wat in de sector gebruikelijk is.
 • Een uurrooster.

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Elk talent heeft coaching nodig. Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van bijkomende ondersteuning. Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.

Een aantal opleidingen biedt ook een SWITCH-traject aan. Dit is een flexibel traject, aangepast aan je verantwoordelijkheden buiten de opleiding: een vaste job of een gezin. Het is een combinatie van dagonderwijs met wekelijkse contactmomenten en zelfstudie. Er zijn ook opleidingen die afstandsonderwijs aanbieden. Hierbij worden de klassieke contactmomenten volledig vervangen door een mix van online leren en zelfstudie. Er zijn amper contactmomenten, maar je wordt intensief gecoacht door een team van docenten en trajectbegeleiders. 

Studenten in een SWITCH-traject of in afstandsonderwijs volgen een aangepaste inclusieve vorm van onderwijs en moeten bijgevolg geen bijzonder statuut meer aanvragen.

Tot slot kan elke student gebruik maken van ons uitgebreide begeleidingsaanbod