Werkstudenten

Kom ik in aanmerking voor het statuut van werkstudent? 

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Welke documentatie moet ik indienen?

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?
 

Kom ik in aanmerking voor het statuut van werkstudent?

Volgende studenten komen in aanmerking voor het bijzonder statuut van werkstudent:

  • Je werkt minstens 80 uur per maand; of
  • Je werkt minstens de helft van een voltijdse opdracht, gebruikelijk in hun sector van tewerkstelling.

Neem contact op met de diversiteitscoach van de opleiding indien je ingeschreven bent in een opleiding die een aangepast traject heeft voor werkstudenten (vb. afstandsonderwijs, SWITCH-traject).

Hoe vraag ik een bijzonder statuut aan?

Vanaf drie weken voor de start van het academiejaar, en nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale aanvraagsysteem. Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk. Met vragen over de procedure kan je steeds bij de diversiteitscoach terecht.

Welke documentatie moet ik indienen?

Tewerkgestelde studenten bezorgen:

  • Een bewijs van tewerkstelling (contract of combinatie van verschillende contracten) met een omvang van ten minste 80 uur per maand of een halftijdse opdracht volgens wat in de sector gebruikelijk is.
  • Een uurrooster.

Wat kan Arteveldehogeschool nog meer voor mij betekenen?

Elk talent heeft coaching nodig. Naast onderwijs- en examenfaciliteiten kan je in je opleiding terecht voor tal van bijkomende ondersteuning. Een traject op maat kan je ook helpen om je studies haalbaar te maken. Stippel samen met jouw trajectbeheerder het ideale scenario uit.

Een aantal opleidingen biedt ook een SWITCH-traject aan. Dit is een flexibel traject, aangepast aan je verantwoordelijkheden buiten de opleiding: een vaste job of een gezin. Het is een combinatie van dagonderwijs met wekelijkse contactmomenten en zelfstudie. Er zijn ook opleidingen die afstandsonderwijs aanbieden. Hierbij worden de klassieke contactmomenten volledig vervangen door een mix van online leren en zelfstudie. Er zijn amper contactmomenten, maar je wordt intensief gecoacht door een team van docenten en trajectbegeleiders. 

Studenten in een SWITCH-traject of in afstandsonderwijs volgen een aangepaste inclusieve vorm van onderwijs en hebben daardoor mogelijk minder nood aan dit statuut. Neem voor je aanvraag eerst contact op met de diversiteitscoach van de opleiding.

Tot slot kan elke student gebruik maken van ons uitgebreide begeleidingsaanbod