Integrale begeleiding

Blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend zijn, of een motorische of psychiatrische beperking? NAH, ADHD, een autismespectrumstoornis, of een sterk vermoeden van? Een beperking hoeft aan Arteveldehogeschool geen rem op je studies te zijn. Indien de begeleiding op maat zoals leercoaching, taalcoaching, onderwijs- en examenfaciliteiten (nog) onvoldoende tegemoetkomen aan jouw specifieke onderwijsnoden, dan kan je beroep doen op integrale begeleiding.

 Ervaar je omwille van je diagnose of vermoeden van, drempels op het vlak van informatieverwerking, plannen en organiseren of om je te kunnen concentreren? Heb je moeite om je aan te passen aan het vele nieuwe, om met je beperking om te gaan, om speciale onderwijsleermiddelen en hulpmiddelen aan te vragen en te gebruiken? Is er intensievere ondersteuning nodig om zo je empowerment te vergroten? Dit individueel en waar mogelijk via een groepsaanbod? Neem dan contact op met de diversiteitscoach  van je opleiding. De diversiteitscoach gaat samen met jou na welke noden jij hebt en welke begeleiding voor jou een meerwaarde is.

De begeleiding gebeurt op vraag en op maat van de specifieke noden, sterktes en context van de individuele student, en kan op elk moment van het academiejaar worden aangevraagd. Bijvoorbeeld ook tijdens scharniermomenten zoals een stage die eraan komt.  Een bijzonder statuut hebben, is geen voorwaarde maar wordt geadviseerd. Let wel, het team Integrale Begeleiding heeft niet op elk moment ruimte om de begeleiding op te starten. We bekijken wél samen met de opleiding welke hulp kan baten.