Studievoortgang

Begeleiding door een trajectcoach

Een persoonlijke trajectcoach volgt je studieresultaten op, adviseert je na de examens en motiveert je. Bij de start van de opleiding ligt het accent vooral op je studievoortgang. Later komen ook andere trajectkeuzes aan bod, zoals het kiezen van een passende stage of bachelorproef.