Taalcoaching

Elke opleiding heeft een taalcoach. Die luistert naar je noden en gaat met jou op zoek naar de gepaste taalondersteuning. Vind de contactgegevens van jouw taalcoach in dit overzicht

Hieronder enkele voorbeelden van initiatieven en materialen.

Writing clinics 

In een writing clinic krijg je individueel taal- en tekstadvies. Je mailt een eigen tekst van maximaal vier pagina’s die de schrijfcoach bekijkt als eerste (kritische) lezer. Je krijgt feedback over sterke en zwakke punten van de tekst en concrete richtlijnen voor verbetering waar je zelf mee aan de slag kan. De schrijfcoach treedt dus niet als corrector op, maar verwoordt hoe de lezer de tekst interpreteert, waardoor jij de tekst kan bijsturen voor je de finale versie indient. 

Probeer het eens uit en stuur een stukje tekst naar writingclinics@arteveldehs.be.

Taaltrainingen

Je kan je inschrijven voor verschillende taaltrainingen. Zo biedt de dienst studieadvies een workshop 'uitspraak en articulatie' aan. Je kan ook leren 'Presenteren met zelfvertrouwen' en 'Zelfzeker communiceren'. Bekijk hier het trainingsaanbod. 

Online tools

Ga zelf aan de slag! Arteveldehogeschool ontwikkelde een luistertool, om vlotter hoorcolleges te kunnen volgen en een tool met taalhulp voor je bachelorproef. Je kan je grammatica en woordenschat oefenen via een onlinecursus 'Train je taal'.  Is spelling niet echt je ding? Maar wil je wel zonder fouten kunnen schrijven? Dan is SPEL! precies wat je zoekt. Je kan deze tools gratis gebruiken, de dienst studieadvies betaalt de eventuele kosten. 

Taalbuddyproject

Via het buddyproject brengt Arteveldehogeschool anderstalige studenten of studenten met taalnoden in contact met taalsterke studenten. In duo's gaan ze aan de slag met de talige hulpvraag van de buddy. Ze spreken een vijftal keer per semester af. Dat kan online, op de campus of buitenshuis. Bij het begin van elk semester kunnen studenten zich aanmelden, digitaal of via de taalcoach van je opleiding.