Trainingen en workshops

 

Writing clinics (Nederlands en Engels)

 

In een writing clinic krijg je individueel taal- en tekstadvies op maat. Je komt langs met een tekst van maximaal vier pagina’s die de taalcoach bekijkt als eerste (kritische) lezer. Je krijgt feedback over sterke en zwakke punten van de tekst en concrete richtlijnen voor verbetering waar je zelf mee aan de slag kan. De taalcoach treedt dus niet als corrector op, maar verwoordt hoe de lezer de tekst interpreteert, waardoor jij de tekst kan bijsturen voor je de finale versie indient.

De writing clinics zijn in het Nederlands of het Engels. Inschrijven kan via deze link

Presenteren met zelfvertrouwen

De dienst Studentenvoorzieningen sterkt in deze sessie je zelfvertrouwen om voor een groep te staan. Ze vertrekken vanuit je eigen leefwereld om je scala aan stemmogelijkheden uit te breiden en je communicatieve en creatieve vaardigheden te vergroten. Geen theorie, maar werken met stem en lichaam. Inschrijven en meer info vind je via deze link.

Talencaroussel voor dummies

Maak kennis met een nieuwe taal in een eenmalige sessie. Je leert de taal kennen en experimenteert wat met woorden en zinnen. Deelnemers krijgen tegelijk inzicht in (inter)culturele ervaringen van de lesgevers, én dat zijn veelal meertalige docenten en studenten van de Arteveldehogeschool. Studenten die hun taal willen presenteren, mogen dit zeker laten weten. Kijk zeker uit naar 21 februari 2019, Dag van de Meertaligheid.

Test je taal

Bij de start van je opleiding kan je de taalscreening 'Test je taal' afleggen om zicht te krijgen op je taalvaardigheid. De test meet hoever je staat qua academische woordenschat, spelling, zakelijk schrijven, grammatica en lezen. Je krijgt onmiddellijk feedback waarmee je bij de taalcoach van je opleiding terecht kan of zelf aan de slag kan om je taalvaardigheid te verbeteren.