Vrijstellingen of verkorte trajecten

Heel wat opleidingen bieden verkorte trajecten of vrijstellingen aan studenten die reeds een (bachelor)diploma behaalden, of een aantal credits verwierven. Ook praktijkervaring kan in een aantal gevallen omgezet worden naar vrijstellingen. Bij elke opleiding lees je welke trajecten op maat mogelijk zijn.

Behaalde credits en diploma's omzetten naar vrijstellingen (EVK-procedure)

Je kan als student eerder verworven studiebewijzen in rekening brengen om vrijstellingen te behalen in de opleiding die je wil starten.

'Eerder verworven kwalificaties' zijn creditbewijzen, getuigschriften of alle binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen.

Meer informatie over de procedure die je moet doorlopen om vrijstellingen aan te vragen, vind je op de opleidingspagina’s.

Praktijkervaring omzetten naar vrijstellingen (EVC-procedure)

Door een bepaalde ervaring in het ,,echte leven'' weet je vaak minstens evenveel over een bepaalde materie als de studenten die daarover een hele cursus hebben geblokt. De relevante niet-schoolse kennis of 'eerder verworven competenties' kunnen in het Vlaamse hoger onderwijs worden erkend. Hiervoor dien je een procedure te starten om je "Eerder verworven competenties (EVC)" te bewijzen.

Meer informatie hieromtrent vind je in de EVC-gids voor studenten.

Nog vragen over vrijstellingen? Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Contacteer de verantwoordelijke trajectbeheer van je opleiding.