Van opleiding veranderen?

Een opleiding gestart en ben je niet helemaal tevreden over je keuze? Tijd voor een nieuwe start!

Duik in het overzicht van onze bacheloropleidingen en onze graduaatsopleidingen. Misschien heb je wel recht op vrijstellingen of kan je starten in een verkort traject. In de meeste opleidingen kan je ook starten in februari.

Welke opleiding past bij mij?

Wil je een doordachte studiekeuze maken? 6 taken helpen jou om goed te kiezen. Kijk wat je al goed deed en wat je nog moet aanpakken.

Hieronder een paar suggesties voor alternatieven op basis van je vorige opleiding. De lijst is gebaseerd op de neutrale informatie van de overheid op www.onderwijskiezer.be.

Kom je uit deze opleiding?

Dan zijn dit onze alternatieven:

Bio-ingenieurswetenschappen, Chemie …

Bachelor: Audiologie, Ergotherapie, Logopedie, Podologie, Leraar secundair onderwijs (Mogelijke onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Fysica, Informatica, Natuurwetenschappen, Wiskunde ...), Verpleegkunde, Vroedkunde

Graduaat: Verpleegkunde

Handelswetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen …

Bachelor: Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement, International Business Management (Engels), OfficemanagementInternational Office Management (Engels), Leraar secundair onderwijs (Mogelijke onderwijsvakken: Economie, Handel-burotica ...)

Graduaat: Accounting Administration, Marketing

Geschiedenis, Taal- en letterkunde …

Bachelor: Journalistiek, Leraar secundair onderwijs (Mogelijke onderwijsvakken: Engels, Frans, Latijn, Nederlands, Project algemene vakken ...), International Office Management (Engels), International Business Management (Engels)

Graduaat: Informatiebeheer: bibliotheek en archief

Biomedische wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Geneeskunde ...

Bachelor: Audiologie, Ergotherapie, Logopedie, Mondzorg, Podologie, Verpleegkunde, Vroedkunde

Graduaat: Verpleegkunde

Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen, Sociologie, Rechten ...

Bachelor: Bedrijfsmanagement (Afstudeerrichting Marketing), Communicatiemanagement, Journalistiek, Pedagogie van het jonge kind, Sociaal werk

Graduaat: Accounting Administration, Sociaal-cultureel werkOrthopedagogieMaatschappelijk werk, Marketing, Informatiebeheer: bibliotheek en archief

Pedagogische wetenschappen, Psychologie ...

Bachelor: Audiologie, Ergotherapie, Leraar kleuteronderwijs, Leraar lager onderwijs, Logopedie, Mondzorg, Pedagogie van het jonge kind, Podologie, Leraar secundair onderwijs, Sociaal werk, Verpleegkunde, Vroedkunde

Graduaat: Verpleegkunde, Sociaal-cultureel werk, Orthopedagogie, Maatschappelijk werk

Criminologische wetenschappen, Sociologie …

Bachelor: Pedagogie van het jonge kind, Sociaal werk, Verpleegkunde, Vroedkunde

Graduaat: Verpleegkunde, Sociaal-cultureel werk, Orthopedagogie, Maatschappelijk werk

Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie, Bewegingswetenschappen ...

Bachelor: Leraar secundair onderwijs (Mogelijke onderwijsvakken: Bewegingsrecreatie, Lichamelijke opvoeding), Podologie

Taal- en regiostudies, Toegepaste taalkunde ...

Bachelor: Audiologie, Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement, International Business Management (Engels), International Office Management (Engels), Journalistiek, Logopedie, Officemanagement, Leraar secundair onderwijs (Mogelijke onderwijsvakken: Engels, Frans, Latijn, Nederlands, Project algemene vakken ...)

Graduaat: Informatiebeheer: bibliotheek en archief

Fysica, Industriële wetenschappen ...

Bachelor: Audiologie, Ergotherapie, Grafische en digitale media, Podologie, Leraar secundair onderwijs (Mogelijk onderwijsvak: Techniek)

Economische wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Wiskunde ...

Bachelor: Bedrijfsmanagement (Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit, Financie- en verzekeringswezen, Logistiek management), Leraar secundair onderwijs (Mogelijke onderwijsvakken: Chemie, Economie, Fysica, Informatica, Wiskunde ...)

Graduaat: Accounting Administration, Marketing

Wil je een totaal andere richting uit?

Ontdek dan onze bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen en neem een frisse start. Ben je vorig jaar aan Arteveldehogeschool gestart en ben je niet tevreden over je opleiding? Ook dan kan je uiteraard heroriënteren naar een van onze andere bacheloropleidingen.

Praktisch

Scenario 1: Je bent student aan Arteveldehogeschool en wilt heroriënteren binnen Arteveldehogeschool.

1. Maak een afspraak voor een exitgesprek met de trajectcoach van de opleiding waarmee je wilt stoppen.
2. Mail de trajectbeheerder van je nieuwe opleiding en stel samen een traject op maat op.
3. Stuur een mail naar studentenadministratie@arteveldehs.be waarin je aangeeft dat je wenst te heroriënteren binnen Arteveldehogeschool.

Scenario 2: Je bent student aan Arteveldehogeschool en wilt heroriënteren naar een andere school.

1. Maak een afspraak voor een exitgesprek met de trajectcoach van de opleiding waarmee je wilt stoppen.
2. Stuur een mail naar studentenadministratie@arteveldehs.be waarin je vraagt om je definitief uit te schrijven.
3. Verander je naar een school binnen de Associatie Universiteit Gent (Universiteit Gent, HoGent, Howest)? Vraag een attest aan onze studentenadministratie en je hoeft het vast inschrijvingsbedrag niet opnieuw te betalen in je nieuwe school.

Scenario 3: Je bent student aan een andere school en wilt heroriënteren naar Arteveldehogeschool.

1. Mail de trajectbeheerder van je nieuwe opleiding en stel samen een traject op maat op.
2. Schrijf je uit bij je school en kom je zo snel mogelijk inschrijven bij de studentenadministratie in de campus Hoogpoort (STIP).