Infosessie studeren in het hoger onderwijs

Zet jouw zoon of dochter de stap naar het hoger onderwijs? Kom dan naar een van onze gratis infosessies op campus Kantienberg

Zit jij als ouder of als kandidaat-student met heel wat vragen over hoe het hoger onderwijs vandaag in elkaar zit? Tijdens deze jaarlijkse infosessie over studeren in het hoger onderwijs krijg je antwoord op vragen zoals: wat is het verschil tussen secundair en hoger onderwijs, wat is het leerkrediet, hoe maak je een studiekeuze, wat is de rol van een ouder of begeleider tijdens het studiekeuzeproces, hoe duur is studeren, hoe geraak je aan een kot …?

De nadruk ligt op concrete en objectieve informatie over studeren in het hoger onderwijs, ongeacht de opleiding of de instelling die je kiest . Deze sessie is er in de eerste plaats voor alle ouders en begeleiders van studenten die binnenkort starten in het hoger onderwijs, uiteraard zijn ook de kandidaat-studenten zelf welkom! Nadien kan je napraten tijdens de gratis receptie.

Voor informatie over de opleidingen kan je terecht op een infodag

Programma

19.30u Welkomstwoord  
19.35u Kiezen en studeren in het hoger onderwijs + oudergetuigenis

Dienst studieadvies

20.45u Sociale voorzieningen in het hoger onderwijs Dienst studentenvoorzieningen 
21.00u Vragenronde  
21.15u Afsluitende receptie Er zijn verschillende medewerkers aanwezig aan wie je je extra vragen kan stellen