Je bent ervan overtuigd, je kiest voor jouw Nederlandstalige graduaats-, bachelor of bachelor-na-bacheloropleiding aan de Arteveldehogeschool. Ontdek hier hoe je je kan inschrijven met een buitenlands niet-EEA diploma en hoe je je studentenvisum kan aanvragen!

 

Omwille van maatregelen mbt het coronavirus zijn we momenteel enkel bereikbaar via admissions@arteveldehs.be. Alvast bedankt voor jullie begrip.

 • Registreer je online
 • Verstuur je bevestigingsmail en betaal de aanvraagkost
 • We verifiëren je applicatie
 • Betaling van de inschrijvingskosten
 • Start je visumaanvraag
 • Ga na of jouw opleiding een instroomprocedure heeft
 • Speciaal traject? Neem eerst contact op met de trajectbeheerder

Registreer je online vóór 1 mei 2021

Je kan je online registreren voor het academiejaar 2021-2022 vanaf 1 november 2020.

In het onderdeel "Extra" van de webregistratie vul je de naam van de opleiding die je wenst te volgen in.

Voeg zeker deze documenten toe aan je registratie:

 • Diploma secundair en/of hoger onderwijs  en studieoverzicht(+ officiële vertaling als het origineel diploma niet in het Engels, Frans, Nederlands of Duits is);
 • Kopie van je identiteitskaart/paspoort (voor- en achterzijde);
 • Bewijs dat je voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarden (Als je wilt starten in een Nederlandstalige opleiding);
 • Bewijs dat je voldoet aan de Engelstalige taalvoorwaarden (Als je wilt starten in een Engelstalige opleiding);
 • Bewijs adviesdag (enkel voor de opleiding ba-na-ba creatieve therapie).

Registreer je voor AJ 21-22 

Verstuur je bevestigingsmail

Na het indienen van jouw registratie, moet je een bevestigingsmail sturen naar admissions@arteveldehs.be. Deze bevat:

 • Jouw voornaam en familienaam;
 • De opleiding die je wenst te volgen aan de Arteveldehogeschool.

Betaal je aanvraagkost

Je zal een e-mail ontvangen met de vraag om de aanvraagkost van 75 euro (exclusief extra bankkosten) te betalen. Deze aanvraagkost is niet-terugbetaalbaar.

We nemen binnen de 3 weken contact met je op

Binnen de drie weken ontvang je van ons een e-mail waarin we je laten weten of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of niet.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan moet je een gecertificeerde kopie van je diploma secundair - en/of hoger onderwijs laten opsturen naar onze hogeschool. Deze kopie moet verstuurd worden door de onderwijsinstelling zelf waar je het diploma behaalde in een verzegelde enveloppe. De onderwijsinstelling kan dit ook bevestigen door een officiële e-mail (met handtekening en stempel) rechtstreeks naar admissions@arteveldehs.be te versturen. Ze dienen hierbij volgende gegevens door te geven: naam student + datum afstuderen + officiële benaming diploma. Deze optie is vaak het makkelijkst.

Nadat we alle documenten ontvangen en geverifieerd hebben, ontvang je van ons een antwoord (positief/negatief) op je applicatie.

Betaling van de inschrijvingskosten

Aanmeldingsbijdrage

Je zal een e-mail ontvangen met de vraag om de aanmeldingsbijdrage te betalen. Voor academiejaar 2021-2022 bedraagt deze in totaal 3.800 euro. Dit bedrag wordt bij inschrijving omgezet in het inschrijvingsgeld.

Bewijs van voldoende bestaansmiddelen

Je zal aan de Belgische ambassade moeten bewijzen dat je voldoende middelen hebt om je gezondheids-, leef-, school- en reiskosten te betalen in België.

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

 • Mogelijkheid 1: Je schrijft het volledige bedrag voor het academiejaar over op een geblokkeerde rekening van de Arteveldehogeschool. Het totale bedrag voor academiejaar 2021-2022 (14 maanden) is 9.730 euro. We storten dit bedrag aan jou terug in maandelijkse uitbetalingen van 695 euro. In september krijg je een dubbele terugbetaling.
 • Mogelijkheid 2: Je hebt een sponsor die kan aantonen dat hij/zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt en zich verantwoordelijk stelt voor jou voor het komende academiejaar. Hiervoor moet je document Bijlage 32 (document van de Belgische ambassade) invullen bij de Belgische ambassade, ondertekenen en laten stempelen. Bezorg een kopie van dit document per mail aan admissions@arteveldehs.be van zodra dit in orde is.

We adviseren om te kiezen voor mogelijkheid 1 om zo een vlotte afhandeling van je visumaanvraag bij de Belgische ambassade te verzekeren. 

De betalingsdeadline voor aanmeldingbijdrage + bestaansmiddelen is 30 juni 2021 zodat je tijdig je visumaanvraag kan starten bij de Belgische ambassade.

Je ontvangt je toelatingsdocumenten en kan je visum aanvragen

Nadat we de betalingen ontvangen hebben, sturen we jou en de Belgische ambassade waar je je visum wenst aan te vragen, de volgende documenten via mail:

 • Toelating om in te schrijven;
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen (enkel van toepassing als je hierboven koos voor mogelijkheid 1)

Deze documenten stellen je in staat om je studentenvisum aan te vragen. De minimumwachttijd voor een visumaanvraag is gemiddeld 4 weken, maar het kan tot 3 maanden duren. Zorg er dus zeker voor dat je je aanvraag op tijd indient (je kan je visumaanvraag ten vroegste 3 maanden vóór de start van ons academiejaar (september) opstarten). Voor meer informatie over de visumaanvraag bij de Belgische ambassade, klik hier.

Ga na of jouw opleiding een instroomprocedure heeft

Opleidingen met een instroomgesprek

Sommige opleidingen maken gebruik van een instroomgesprek. Dit is een verplicht gesprek, niet met de bedoeling om je al dan niet als student te selecteren, maar om samen na te gaan of de gekozen opleiding iets voor jou is.

Deze opleidingen maken gebruik van een instroomgesprek:

Opleidingen met een verplichte instaptoets

Als je wil inschrijven voor een lerarenopleiding (Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs) dan moet je in heel Vlaanderen verplicht een instaptoets afleggen. Meer informatie over deze instaptoets, waar en wanneer je deze kan afleggen vind je hier.

Speciaal traject? Neem contact op met de trajectbeheerder

Wil je vrijstellingen aanvragen of een verkort traject volgen? Neem contact op met de trajectbeheerder van de opleiding. Een overzicht van de trajectbeheerder per opleiding vind je hier. Samen bepalen jullie jouw opleidingsprogramma. 

Schrijf je persoonlijk in

Omwille van maatregelen mbt het coronavirus zijn we momenteel enkel bereikbaar via admissions@arteveldehs.be. Alvast bedankt voor jullie begrip.

De definitieve inschrijvingen verlopen online. Heb je hulp nodig of wil je een specifieke vraag stellen, neem gerust contact op met ons via e-mail naar admissions@arteveldehs.be. Bij de inschrijving zal de eerder betaalde aanmeldingsbijdrage omgezet worden in je inschrijvingsgeld. De studentenkaart zal opgestuurd worden naar het onthaal van de campus.

*Inschrijven voor het graduaat Verpleegkunde doe je op de campus van onze partners IVV Sint-Vincentius of ZoWe Verpleegkunde