Inschrijven als nieuwe student (met een Vlaams diploma)

Je bent ervan overtuigd, je kiest voor jouw Nederlandstalige graduaat-, bachelor of bachelor-na-bacheloropleiding aan Arteveldehogeschool. Ontdek hier hoe je je kan inschrijven! Wil je inschrijven voor één van onze Engelstalige bacheloropleidingen, ontdek dan hier de inschrijvingsprocedure.

  • Registreer je online

  • Ga na of je opleiding een instroomprocedure heeft

  • Speciaal traject? Neem contact op met de trajectbeheerder

  • Bereid alle nodige documenten voor

  • Schrijf je persoonlijk in

Registreer je online

Vanaf de eerste infodag 23 februari 2019 is online registeren mogelijk voor academiejaar 2019-2020. Deze registratie verbindt je nergens toe en is geen definitieve inschrijving. Ze versnelt later jouw inschrijving wel aanzienlijk. Check hier welke toelatingsvoorwaarden er zijn.

Registreer je

Ga na of jouw opleiding een instroomprocedure heeft

Opleidingen met een instroomgesprek

Sommige opleidingen maken gebruik van een instroomgesprek. Dit is een verplicht gesprek, niet met de bedoeling om je al dan niet als student te selecteren, maar om samen na te gaan of de gekozen opleiding iets voor jou is.

Pas na dit instroomgesprek kan je je inschrijving verder afwerken.

Deze opleidingen maken gebruik van een instroomgesprek:

Opleidingen met een verplichte instaptoets

Als je wil inschrijven voor een lerarenopleiding (Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs) dan moet je in heel Vlaanderen verplicht een instaptoets afleggen. Meer informatie over deze instaptoets, waar en wanneer je deze kan afleggen vind je hier.

Speciaal traject? Neem eerst contact op met de trajectbeheerder 

Wil je vrijstellingen aanvragen of een verkort traject volgen? Ga je starten in het afstandsonderwijs of via een SWITCH- of VDAB-traject? Wil je studeren via een credit-  of examencontract of starten in februari?

In al deze gevallen – en alleen in deze gevallen – moet je vooraf aan je inschrijving contact opnemen met de trajectbeheerder van de opleiding. Een overzicht van de trajectbeheerder per opleiding vind je hier. Samen bepalen jullie jouw opleidingsprogramma. Pas daarna kan je je inschrijving verder afwerken.

Bereid alle nodige documenten voor

Voordat je persoonlijk langskomt om je in te schrijven, check je best welke documenten je nodig hebt bij je inschrijving:

  • Je identiteitskaart;
  • Je betaalkaart voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

In onderstaande gevallen zijn er extra documenten vereist:

  • Je behaalde je diploma secundair onderwijs vóór 2005? Breng een kopie van dit diploma secundair onderwijs mee;
  • Je bent een (bijna-)beursstudent? Dan breng je een bewijs van vorig schooljaar/academiejaar mee als bewijs dat je toen recht had op een studiebeurs of bijna beurs. Op de inschrijvingslocatie kan een stuvo-medewerker op basis van het aanslagbiljet (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018) inschatten of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Als dit het geval is, kan je onmiddellijk aan verminderd tarief inschrijven;
  • Je hebt geen diploma secundair onderwijs en je wil starten aan de Arteveldehogeschool,  klik hier voor meer informatie. Breng bij inschrijving zeker het bewijs van toelating (geldig voor toelatingsonderzoek + toelatingsproef) + het bewijs van oriënterend gesprek (= Enkel van toepassing voor het toelatingsonderzoek ingevuld door onze trajectbeheerder) mee.

Schrijf je persoonlijk in

Inschrijven voor het academiejaar 2019-2020

Inschrijven voor het academiejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf vrijdag 28 juni 2019, elke weekdag van 10u tot 16u bij de dienst Studentenadministratie op campus Hoogpoort*.
Opgelet vanaf 1 oktober 2019 veranderen de openingsuren van de dienst Studentenadministratie:

Maandag 10-12u  
Dinsdag  10-12u  
Woensdag 10-12u 14-16u
Donderdag 10-12u  
Vrijdag 10-12u  


Andere momenten zijn mogelijk op afspraak .

*Inschrijven voor het graduaat Verpleegkunde doe je op de campus van onze partners IVV Sint-Vincentius of ZoWe Verpleegkunde