Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de inschrijvingen? Check eerst de antwoorden op onderstaande veelgestelde vragen.
Geen antwoord op jouw vraag gevonden? Contacteer de dienst studentenadministratie.

 


Wat breng ik mee bij mijn inschrijving?

Geldig voor studenten die voor het eerst inschrijven aan de Arteveldehogeschool:

 • je identiteitskaart
 • extra vereiste documenten voor specifieke gevallen:
  • je diploma secundair onderwijs én een kopie ervan, ENKEL als je het behaald hebt
   • via een examencommissie, een CVO of Syntra
   • of vóór 2005
  • een bewijs van toelating van de Associatie Universiteit Gent of een andere associatie (enkel voor wie een toelatingsonderzoek gedaan heeft)
  • Buitenlandse student? Naast je identiteitskaart moet je ook je diploma secundair en/of hoger onderwijs voorleggen bij inschrijving. Opgelet: neem je origineel diploma mee, geen kopie.
  • Als je wil inschrijven aan beurstarief, dien je ook een bewijs bij te hebben dat je recht hebt op een studietoelage. Meer info over de vereiste documenten.

  Wil je nog inschrijven voor academiejaar 2015-2016, dan heb je ook deze documenten nodig:

  • naast je identiteitskaart ook een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart
  • een kopie van je diploma secundair onderwijs* of diploma hoger onderwijs voor sociale promotie of gelijkwaardig buitenlands diploma;
  • een kopie van de getuigschriften van elk jaar hoger onderwijs dat je reeds gevolgd** hebt;

* Ben je net afgestudeerd, maar heb je je diploma nog niet ontvangen? Dan kan je toch al inschrijven, maar je ontvangt nog geen logingegevens of studentenkaart. Deze krijg je van zodra je een kopie van je diploma bezorgt aan de dienst Studentenadministratie.
**Enkel van toepassing voor studenten die reeds hoger onderwijs hebben gevolgd en nu voor het eerst inschrijven aan de Arteveldehogeschool, ook wanneer je de eerder gevolgde opleiding niet afgerond hebt.

Geldig voor wie in academiejaar 2016-2017 al student was aan de Arteveldehogeschool (herinschrijvers):

Nieuw: vanaf dit academiejaar hoef je niet meer persoonlijk langs te komen, maar kan je je inschrijving en betaling online regelen. Alle info voor herschrijvers vind je hier.


Tot wanneer kan ik inschrijven?

Voor het academiejaar 2016-2017: het academiejaar start op maandag 19 september 2016.  Daarna kan je ook nog inschrijven. Meer info over inschrijven.


Wat krijg ik bij mijn inschrijving (enkel voor nieuwe studenten)?

Bij je inschrijving ontvang je:

 • een brief met de inloggegevens van je studentenaccount (zodra je account actief is, vind je na inloggen alle attesten (o.a. inschrijvingsattest, contract opleidingsprogramma, attesten voor abonnementen) in de rubriek 'digitaal studentensecretariaat' onder Mijndinar;
 • je studentenkaart van de Arteveldehogeschool (enkel voor nieuwe studenten).

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Voor een bacheloropleiding:

 • in het bezit zijn van een geldig diploma (diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs*);
 • voldoen aan de taalvereiste* Nederlands (ERK-niveau B2) of Engels (ERK-niveau B2, enkel van toepassing voor de bacheloropleiding International Business Management)

Voor toelating op basis van een buitenlands studiebewijs* stuur je een e-mail naar Ellen Robyn met een kopie van je diploma secundair of hoger onderwijs, kopie van de identiteitskaart, bewijs van voldoende kennis van het Nederlands (of Engels). Vermeld in deze e-mail ook je land van herkomst en de keuze van je studierichting die je wil volgen aan de Arteveldehogeschool.

Specifiek voor de bachelor-na-bacheloropleidingen

 • in het bezit zijn van een geldig bachelor- of masterdiploma**
 • voldoen aan de taalvereiste* Nederlands (ERK-niveau B2)

Heb je geen diploma secundair onderwijs en ben je minimaal 21 jaar?*** Dan kan je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Meer info via Lien Ampe van de dienst studieadvies.
*studiecontract 2015-2016; artikel 28; voorwaarden voor een eerste inschrijving in een bacheloropleiding.
**studiecontract 2015-2016; artikel 31; toelating tot de bachelor-na-bacheloropleidingen.
***studiecontract 2015-2016; artikel 29; afwijkende voorwaarden tot inschrijven.


Wat is het leerkrediet?

Via het leerkrediet wordt je studietempo opgevolgd. De tijd en de kansen die je krijgt om je diploma te behalen zijn immers door de overheid beperkt.
Het leerkrediet kan je vergelijken met een rugzak gevuld met 140 studiepunten. Bij de inschrijving haal je de studiepunten waarvoor je inschrijft uit je rugzak. Op het einde van het academiejaar krijg je de verworven credits (= studiepunten) terug. De eerste 60 studiepunten die je verdient, krijg je zelfs dubbel terug. Meer info en voorbeelden vind je hier.

Wil jij volgend jaar studeren aan de Arteveldehogeschool, dan moet je over een positief leerkrediet (min. 60 studiepunten) beschikken. De stand van jouw leerkrediet kan je op ieder moment checken op de website www.studentenportaal.be van de Vlaamse Overheid. Bij onvoldoende leerkrediet wordt je inschrijvingsprogramma beperkt tot het beschikbare leerkrediet. Je dient hiervoor de trajectbeheerder van de opleiding te contacteren voor het opmaken van je inschrijvingsprogramma. Het leerkrediet is NIET van toepassing op studenten die een bachelor-na-bachelor, schakelprogramma of postgraduaat volgen.


Wat is het studiecontract?

Bij inschrijving sluit elke student een contract af met de hogeschool. Het studiecontract bevat belangrijke bepalingen rond onderwijs, examens, evaluatie enzovoort. Lees dit document dus zeker grondig na.
Bekijk het overzicht van de studiecontracten.


Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?

1. Bacheloropleidingen

Het inschrijvingsgeld voor de (initiële) bacheloropleidingen bedraagt 890 euro (voltijds programma van 60 studiepunten).

Wie niet voor een voltijds programma inschrijft, betaalt 230 euro (vast) + 11 euro per studiepunt. Beursstudenten* betalen 105 euro, bijna-beursstudenten* 230 euro + 4 euro per studiepunt.

Bovenstaande bedragen gelden niet voor wie studeert met een examencontract en voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bereken via dit document jouw persoonlijk studiegeld.

2. Bachelor-na-bacheloropleidingen

Het inschrijvingsgeld voor de bachelor-na-bacheloropleidingen verschilt naargelang de opleiding en het gekozen traject. Bekijk de info op de specifieke opleidingspagina's:

3. Postgraduaten

Het inschrijvingsgeld van de postgraduaten verschilt naargelang de opleiding. Bekijk het overzicht.


Hoe kan ik betalen?

Nieuwe studenten schrijven zich in op campus Hoogpoort en betalen het volledige inschrijvingsgeld ter plaatse met Bancontact / Mister Cash. Betalen met cash geld of kredietkaarten kan niet. Hou rekening met je betaallimiet als je betaalt met een jongerenkaart.

Herinschrijvers kunnen online betalen, enkel Bancontact / Mister Cash (algemene betalingsvoorwaarden).

Lees ook 'Kan ik betalen met opleidingscheques?'


Hoe betaal ik veilig online?

Hou rekening met deze aandachtspunten:

 • De Arteveldehogeschool zal jou nooit vragen om persoonlijke gegevens zoals de pincode van je bankkaart.
 • E-mails van medewerkers van de Arteveldehogeschool eindigen altijd op @arteveldehs.be.
 • Controleer steeds links in e-mails voor je erop klikt.
 • Plak de URL altijd in je eigen vertrouwde webbrowser.
 • De Arteveldehogeschool maakt altijd gebruik van een beveiligde verbinding naar eigen applicaties (deze kan je herkennen aan de melding https in plaats van http aan het begin van de link).

Ik denk dat mijn inschrijvingsgeld in het digitaal secretariaat niet correct is. Wat moet ik doen?

Contacteer de dienst studentenadministratie (tel. 09 234 90 10) of kom langs op de inschrijvingslocatie op campus Hoogpoort.


Vragen over beurzen? Moeilijkeden om je studiegeld te betalen?

Lees 'Heb ik recht op een studietoelage?'

Lees ook: 'Wat kost studeren?'


Heb ik recht op een studietoelage?

Op basis van het inkomen van je ouder(s) of je eigen inkomen kan de dienst studentenvoorzieningen (stuvo) nagaan of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en een berekening maken. De studietoelage is niet beschikbaar voor bachelor-na-bacheloropleidingen.

De studietoelage van de Vlaamse Overheid moet je zelf aanvragen, voor informatie hierover kun je de dienst studentenvoorzieningen contacteren. Op de inschrijvingslocatie kan een stuvo-medewerker op basis van het aanslagbiljet van je ouders (inkomsten 2014, aanslagjaar 2015) inschatten of je in aanmerking komt voor een studietoelage.

Als nadien blijkt dat je toch geen recht hebt op verminderd studiegeld, ontvang je een bijkomende factuur.

Daarnaast voorziet stuvo ook zelf in financiële ondersteuning: zo kan je bijvoorbeeld een voorschot op de studietoelage krijgen, een aanvullende of vervangende toelage of een intrestloze lening. Contacteer zeker je stuvo-medewerker als je vragen hebt over het financieren van je studies.

Meer info op www.studietoelagen.be.


Hoeveel kost studeren?

De totale kostprijs van je studies is afhankelijk van verschillende factoren. Het inschrijvingsgeld speelt een grote rol: ben je beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent? Ga je op kot of kies je voor pendelen?

Uit onderzoek blijkt dat een jaar studeren als kotstudent tussen € 3500 en € 4000 kost. Pendelaars kunnen tot de helft besparen. Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je een budget van € 250 tot € 350 voorzien voor de aankoop van studiemateriaal. Reken daarbij nog extra kosten voor bijkomende literatuur, specifieke uitrusting, werkmateriaal enzovoort.

NIEUW: maak met deze tool (selecteer hiervoor wel het voorgaande academiejaar) zelf een raming van de kostprijs. Opgelet: boeken en/of cursussen die in meerdere schijven (=jaren) gebruikt worden, worden bij elk van die schijven vermeld. Uiteraard moeten ze maar één keer aangekocht worden. Hou er ook rekening mee dat er bovenop het bekomen bedrag nog extra kosten kunnen komen, bijvoorbeeld voor studiereizen.

In de opleidingsbrochures van elke opleiding vind je ook een gedetailleerde raming van de studiekosten. Ga naar de pagina van de opleiding, en klik op "download de brochure".


Kan ik betalen met opleidingscheques?

De Arteveldehogeschool is in het kader van opleidingscheques erkend als opleidingsverstrekker. Dat betekent dat je bij ons je opleiding met opleidingscheques kan betalen, als je aan 2 voorwaarden voldoet:

 • Je hebt geen diploma hogere studies (bachelordiploma, diploma hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid);
 • De opleiding is erkend in het kader van betaald educatief verlof. Een overzicht van de erkende opleidingen vind je op de site van de VDAB.

Uitzondering: loopbaanbegeleiding

Volg je loopbaanbegeleiding, dan stel je samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je bij ons betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat je ons samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld hebben. In dat geval kan het dus ook gaan over een bachelor-na-bacheloropleiding of een postgraduaat. Opgelet: loopbaanbegeleiding zelf betaal je voortaan met loopbaancheques.

Meer info op de site van VDAB.


Kan ik gebruik maken van de kmo-portefeuille?

Ja, als ondernemer kan je een opleiding aan de Arteveldehogeschool financieren via de kmo-portefeuille. Let wel: de betaling gebeurt in dat geval via de kmo-portefeuille, niet bij de Arteveldehogeschool. Ons erkenningsnummer is DVO 101978. Ontdek hoe kmo-portefeuille werkt en bekijk het stappenplan.


Heb ik recht op educatief verlof?

 • Betaald educatief verlof kan toegekend worden aan werknemers in de privésector om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van het normale loon;
 • Meer info? Check de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid;
 • Benieuwd of de opleiding die je wilt volgen aan de Arteveldehogeschool erkend is om betaald educatief verlof te krijgen? Contacteer de dienst studentenvoorzieningen (stuvo).

Kan ik als werkzoekende studeren met behoud van een uitkering?

Ja, de opleidingen Verpleegkunde, Leraar kleuteronderwijs en Leraar lager onderwijs kan je volgen via een traject dat erkend  is door de VDAB.
Daarnaast zijn er ook een aantal opleidingen die je als werkzoekende kan volgen mits toestemming van de RVA.  Lees meer over studeren als werkzoekende.


Hoe kan ik me uitschrijven?

Waar moet ik uitschrijven?

Uitschrijven gebeurt in twee stappen:
 • Eerst meld je je aan bij de trajectbeheerder of trajectcoach van je opleiding. Je zal met deze medewerker een ‘exitgesprek’ hebben.
 • Stuur een mail naar de dienst studentenadministratie. Zij zullen je uitschrijving administratief afronden.

Wat zijn de gevolgen van uitschrijven?

Krijg ik mijn studiegeld terug ? Wat zijn de gevolgen voor mijn leerkrediet? Klik hier voor een antwoord op deze vragen.


Hoe vraag ik een nieuwe studentenkaart aan (bij diefstal of verlies)?

Studentenkaart kwijt? Mail naar studentenadministratie@arteveldehs.be.


Heb je technische vragen of opmerkingen?

Mail naar 9090@arteveldehs.be.


Andere vragen?

Lees aandachtig de algemene informatie op www.arteveldehogeschool.be/inschrijven.
Vraag niet beantwoord? Contacteer de dienst studentenadministratie.