Het dagelijks bestuur van de SRA

De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de communicatieverantwoordelijke, de voorzitter werkgroep extern, de voorzitter werkgroep intern en de voorzitter werkgroepen vormen het Dagelijks Bestuur (DB) van de studentenraad (SRA) en worden door de verkozen afgevaardigde stuvers van de SRA verkozen.

Het DB zorgt voor het goede reilen en zeilen van de SRA . Tevens ook voor de communicatie, de interne en externe contacten, het garanderen van continuïteit en de coördinatie, uitvoering en opvolging van de studentenparticipatiewerking.

Mandaten 

Stuvers van de SRA kunnen verkozen worden voor mandaten in een aantal interne en externe inspraakorganen. Hieronder vindt u de lijst van verkozen stuvers voor de mandaten in interne en externe raden.

Academische Raad en Participatieforum

effectieve leden:
Sarina Martens - opleiding office management
Lenny Verrecas - opleiding bedrijfsmanagement
Queen Aigbedion - opleiding verpleegkunde
Firdaous Bensbaho - opleiding international business management

plaatsvervangende leden:
Roos Swevels - opleiding leraar lager onderwijs
Zara Couton - opleiding ergotherapie
Sarah Schuer - opleiding office management
Ieva Roze - opleiding international business management


Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

effectief lid:
Arno Meijnen - opleiding journalistiek
plaatsvervangend lid:
Roos Swevels - opleiding leraar lager onderwijs

 

Stuvoraad

effectieve leden:
​Queen Aigbedion - opleiding verpleegkunde
Gregory Cneut - opleiding leraar kleuteronderwijs
Birgit Verbruggen - opleiding leraar kleuteronderwijs
Sarah schuer - opleiding office management
Mattia Hemeryckx - opleiding bedrijfsmanagement
Lenny Verrecas - opleiding bedrijfsmanagement
Roos Swevels - opleiding leraar lager onderwijs
Ieva Roze - opleiding international business management

plaatsvervangende leden:
Emmeline Martens - opleiding grafische en digitale media
Geertrui Delfosse - opleiding leraar kleuter onderwijs
Firdaous Bensbaho - opleiding international business management
Helena Van Lyl  - opleiding communicatiemanagement
Michael Claisse - opleiding journalistiek
Brent Saey - opleiding journalistiek
Arno Meijnen - opleiding journalistiek
Fleur Vanden Bussche - opleiding leraar lager onderwijs
Elena Blaton - opleiding international business management


Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)

effectieve leden:
Lenny Verrecas - opleiding bedrijfsmanagement
Lore Laisnez - opleiding logopedie en audiologie
Michael Claisse - opleiding journalistiek
plaatsvervangende leden:
Sarah schuer - opleiding office management
Roos Swevels - opleiding leraar lager onderwijs


Gentse Associatie Studentenraad (GAST)

effectieve leden:
Sarina Martens - opleiding office management
Maxim Desmet - opleiding podologie
Abush Bottecaer - opleiding leraar lager onderwijs
plaatsvervangende leden:
Derrick Van herreweghe - opleiding office management
Emmeline Martens -  opleiding grafische en digitale media


Studentenoverleg met stad Gent (StuGent)

effectieve leden:
Aqil De Smet - opleiding verpleegkunde
Yilte Ledegen - opleiding logopedie en audiologie
plaatsvervangende lid:
lenny Verrecas - opleiding bedrijfsmanagement
Ieva Roze - opleiding international business management


Algemene Vergadering AUGent

effectief lid:
Sarina Martens - opleiding office management