Gezond

Studentenarts

Als je een dokter nodig hebt, dan ben je hier aan het juiste adres: 

Studentenartsen UGent,
Sint-Pietersnieuwstraat 25 (bij het Rectoraat),
9000 Gent.

Je vindt op deze pagina ook info over dringende nachtoproepen en oproepen tijdens het weekend.

Een overzicht van alle Gentse huisartsen, wachtposten, kinesisten, tandartsen, wijkgezondheidscentra enz... vind je op deze pagina van Stad Gent.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Een blok te ver… zelfdodingsgedachten

Uit cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat er meer zelfdodingen zijn tijdens stressmomenten zoals de blok en de examens. Daarbij is niet een slecht examen, slechte resultaten of een te hoge studiedruk doorslaggevend maar vooral hoe iemand dit alles ervaart.

Grieke Forceville van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord: “Sommige mensen zijn kwetsbaarder omdat ze een laag zelfbeeld hebben en perfectionistisch zijn. Anderen hebben een grote faalangst of hebben op hun jonge leeftijd al te veel negatieve levenservaringen gehad. Vandaar dat ook jongeren met prima schoolresultaten maar met bijvoorbeeld veel faalangst, in zo’n periode van stress de pedalen kunnen verliezen”. Vaak is er sprake van een onderliggende depressie, waardoor er een groter risico is op suïcidaal gedrag.

Heb je het gevoel dat je het niet meer aankan of dat er geen uitweg meer is? Blijf hier niet alleen mee zitten. Praat erover:

Studenten en alcohol

De studentenbevraging 2013 toont aan dat alcohol goed ingeburgerd is in het studentenmilieu. De  meeste studenten gaan op een gezonde manier om met drank. Daarnaast waarschuwen de cijfers er echter ook voor dat de helft van de studenten door hun drinkgedrag gezondheidsrisico’s lopen of minder prettige ervaringen hebben na teveel alcohol. Mannelijke studenten zijn daarbij in de meerderheid maar ook de vrouwen lopen risico. Voornamelijk binge drinking (meer dan 6 consumpties per gelegenheid) blijkt één van de voorspellers van problematisch alcoholgebruik.

Experiment: studenten amuseren zich ook zonder alcohol!

Ongepland zwanger

Een ongeplande zwangerschap kan je leven helemaal op z’n kop zetten, je gevoelens zijn soms wisselend, soms tegenstrijdig. Dat is normaal: zwangerschap - gepland of ongepland - brengt grote emoties met zich mee. Als je niet weet wat te doen of je twijfelt, onderzoek je opties dan goed, het helpt je om te beslissen. Abortus om niet-medische redenen kan tot 12 weken zwangerschap, wacht dus niet om steun te zoeken bij het maken van je beslissing. Je kunt hiervoor terecht bij:

Je huisarts: een vertrouwenspersoon en gebonden aan het beroepsgeheim

Fara, een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes: je kan met een medewerker mailen, bellen of chatten en ze bieden begeleiding en ondersteuning rond de keuze om je zwangerschap wel of niet te behouden

CAW: voor elke vraag rond een moeilijke relatie, financiële problemen, relatieproblemen, bemiddelingsgesprekken

de stuvomedewerker op je campus