Wetgeving en bemiddeling

Wetgeving

Alles wat je moet weten over de reglementering over studentenhuisvesting kan je terugvinden via kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers.

Modelhuurovereenkomst

De modelhuurovereenkomst van kotatgent staat borg voor de nodige rechtszekerheid.  Een origineel exemplaar kan je bij ons afhalen. Wil je gebruik maken van de brandverzekering (zie art. 11), dan geldt enkel een origineel ondertekend exemplaar.

Bemiddeling

Heb je vragen over het huurcontract of bedenkingen bij de afrekening voor EGW?  Aarzel niet en vraag om advies! Krijg je de huurwaarborg niet terug? Heb je last van geluidsoverlast? Problemen met de kotbaas! Geraak je er niet uit, neem contact met onze Huisvestingsdienst voor een bemiddeling. Indien de situatie er om vraagt, kunnen wij je doorverwijzen naar de Huurdersbond.