Zoektocht op de privé-markt

De stad Gent, de hogescholen en de universiteit zetten jaarlijks hun schouders onder een gezamenlijke lijst met kamers en studio's uit de private sector: check kotatgent.be

Wisselkamers

Ben je op zoek naar een kamer voor een korte periode? Wil je je kamer doorverhuren?
Kotatgent.be matcht vraag en aanbod.

Tips

Koten vind je in alle maten, prijzen en kwaliteiten. Een goed kot is belangrijk voor je studies. Neem voldoende tijd en vergelijk.
OPGELET voor internetfraude! Zeker voor aanbod via Facebook is voorzichtigheid geboden! Bij twijfel, neem vooraf contact op met onze huisvestingsdienst.

Hier alvast enkele belangrijke tips:

  • huurovereenkomst: lees aandachtig alle artikels, let op de mogelijkheid tot opzegging, gebruik de modelhuurovereenkomst van Kotatgent, laat mondelinge beloften noteren op de huurovereenkomst, noteer meterstanden.
  • waarborg: normaliter gelijk aan één of twee maanden, geen van beide partijen mag de waarborg aanwenden als betaling van de huur, het is veiliger de waarborg te storten op een geblokkeerde rekening waarbij de handtekeningen van beide partijen noodzakelijk zijn bij terugbetaling.
  • plaatsbeschrijving: de beschrijving van de materiële toestand van de kamer moet gedetailleerd gebeuren. Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving wordt de huurder – behoudens het tegenbewijs – geacht het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik dat hij het verlaat.
  • veiligheid en kwaliteit: het stedelijk politiereglement regelt de brandveiligheid en is van toepassing vanaf één kamer. Vraag naar een conformiteitsattest (is niet verplicht) van de Stad Gent. Minimum oppervlakte = 12 m2. Het decreet van 15.01.1997 legt de kwaliteit- en veiligheidsnormen vast. Meer informatie is te verkrijgen bij de huisvestingsdienst van Arteveldehogeschool of neem op deze site een kijkje onder de rubriek "wetgeving en bemiddeling".
  • brandveiligheid: checklist 'hoe brandveilig is mijn kot?'
  • registratie: dit is een fiscale verplichting, de verhuurder moet het huurcontract laten registreren binnen de 2 maanden na ondertekening, registratie is gratis.
  • CO-vergiftiging: Op deze website vind je info en tips ter preventie van CO-vergiftiging.
  • bij betwistingen: vraag bemiddeling van onze huisvestingsdienst.

Samen huren

Eéngezinswoningen en studenten gaan niet samen: meer info vind je op de website van kotatgent.be

Andere websites: