Onder 4 ogen

Nood aan een babbel? De stuvomedewerker van je opleiding biedt een luisterend oor. We kijken of we je vraag concreet kunnen maken en zoeken samen hoe je je situatie kan verbeteren. Studeren lukt immers best als je goed in je vel zit.

Concreet

Voor een eerste gesprek maken we liefst een afspraak, zo kunnen we in alle rust en discretie naar jou luisteren. Langskomen voor een gesprek tijdens de inloopuren kan ook, hou er wel rekening mee dat ons bordje met “niet storen” op die momenten niet uithangt.

We kunnen voorstellen om je door te verwijzen naar een training, naar de stuvotherapeuten of naar een externe persoon of dienst.

We zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alleen wanneer jij het toestaat, wordt er info gegeven aan en overleg gevoerd met derden.

Psychotherapeutische begeleiding

Word je als student gehinderd om gelukkig, doelmatig te functioneren in je studies of in relatie met jezelf of anderen?  We kunnen je doorverwijzen naar onze collega's die instaan voor individuele begeleiding rond faalangst, assertiviteit en uitstelgedrag. Je kan bij hen ook terecht voor individuele begeleiding rond o.a. een moeilijke thuissituatie, stress, neerslachtigheid, identiteitsvragen, piekeren, ...  We kunnen je ook een externe doorverwijzing (binnen ons gekend netwerk van therapeuten) voorstellen. Twijfel je om in begeleiding te gaan omwille van financiële redenen, bespreek dit dan zeker met de stuvomedewerker van je opleiding. Financiële ondersteuning is mogelijk.

Binnen de dienst studentenvoorzieningen is intercollegiaal overleg mogelijk.

Grensoverschrijdend gedrag

Word je geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, intimidatie, stalking, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie)? Je kunt terecht bij de de stuvomedewerker op jouw campus.  We luisteren naar je en informeren je over de mogelijkheden. Er worden geen stappen gezet zonder jouw toestemming. 

De volledige visie en aanpak van Arteveldehogeschool vind je op Dinar (zoekterm "grensoverschrijdend gedrag").