Inschrijving wijzigen of uitschrijven

Je schrijft je in voor opleidingsonderdelen aan een instelling hoger onderwijs. Elk opleidingsonderdeel heeft een aantal studiepunten. Zodra je bent ingeschreven, neem je dus studiepunten op.

Wijzig je in de loop van het academiejaar iets aan je inschrijving, dan kan het aantal opgenomen studiepunten veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor je leerkrediet, kinderbijslag/Groeipakket, studietoelage, enzovoort.

Lees onderstaande documenten (bachelors of graduaten) grondig door als je tijdens het academiejaar:

  • je aantal studiepunten wil wijzigen
  • van opleiding wil veranderen 
  • wil stoppen met studeren

Bachelors
Graduaten