Onderhoudsplicht en leefloon

Onderhoudsplicht

Onderhoudsplicht van de ouders: het Burgerlijk Wetboek verwoordt de onderhoudsplicht als volgt: "De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind." (B.W. Art. 203 § 1). Klik op de link voor verstaanbare informatie over de plicht tot onderhoud door je ouders.

Leefloon

Het leefloon: het OCMW erkent studenten als een specifieke doelgroep. Jongeren die geen inkomen, onvoldoende financiële middelen hebben of financieel niet meer gesteund worden door hun ouders, kunnen een leefloon verkrijgen om hun studies te vervolmaken of te hernemen.

Dit betekent niet dat studeren met leefloon een recht is. Het betalen van je levensonderhoud en studies valt in principe onder de onderhoudsplicht van je ouders. Indien je ouders deze verplichting niet nakomen, kan het OCMW aan jou een leefloon uitkeren. Het OCMW heeft hierin een grote beslissingsvrijheid.

Wacht niet met het langsgaan of indienen van een aanvraag bij het OCMW tot je vaststelt dat je het financieel niet meer redt. Informeer je bij de stuvomedewerker.