Studeren als werknemer

Studeren met een examencontract

Als je door omstandigheden niet in staat bent om de lessen te volgen, kan je je door zelfstudie voorbereiden op de examens. Voor de meeste opleidingen is het mogelijk je met een examencontract in te schrijven.

Met een examencontract mag je alleen examens afleggen. Je mag de lessen niet bijwonen en je kan ook niet deelnemen aan seminaries, practica en oefeningen. Wil je dat toch doen, dan kan je een bijkomende inschrijving nemen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen via een creditcontract.

De toelatingsvoorwaarden worden bepaald door de hogeschool of universiteit waarvoor je kiest.

Met een examencontract heb je niet het statuut van student met de daaraan verbonden sociaaljuridische gevolgen, bvb. op het vlak van studietoelagen van de Vlaamse Overheid, voor de mutualiteit, …

Tijdskrediet / Vlaams zorgkrediet / loopbaanonderbreking

Deze formule biedt je de mogelijkheid tijdelijk je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Je moet dit eerst schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Na akkoord van je werkgever, dien je een aanvraag voor een uitkering in bij de RVA. Gedurende de onderbrekingsperiode van je arbeidsovereenkomst of van je verminderde arbeidsprestaties, geniet je een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA.

Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden bij de Vlaamse Regering aanspraak maken op een aanmoedigingspremie (infolijn aanmoedigingspremies tel. 0800 900 45).

Meer informatie:

  • bij je werkgever
  • bij je vakbond of de RVA.

Educatief verlof

Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 1/9/2019 verandert betaald educatief verlof (BEV) naar Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
Enkel opleidingen die staan vermeld in de https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank geven recht. Wil je weten of een opleiding is erkend, dan kan je dit checken.

Alle bachelors en graduaten zijn opgenomen in deze databank.

Lees meer over Vlaams opleidingsverlof op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov
Voor bijkomende vragen kan u contact opnemen met de opleiding of de dienst Studentenvoorzieningen van Arteveldehogeschool.

Algemeen:

Ben je vóór 1/9/2019 gestart met een opleiding met betaald educatief verlof, dan blijf je nog in dit systeem.

Meer informatie op centenvoorstudenten.be 

Opleidingscheques voor werknemers

Ben je werknemer of ambtenaar en woon je in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heb je nog geen diploma hoger onderwijs of volg je de opleiding in het kader van loopbaanbegeleiding en is de opleiding erkend in het kader van educatief verlof, dan kan je met de opleidingscheques voor werknemers een opleiding betalen bij een erkende opleidingsverstrekker. Meer weten?

PRAKTISCH:  https://www.arteveldehogeschool.be/faq-categorie/vragen-over-studiegeld

Heb je nog geen diploma hoger onderwijs, volg je een opleiding die langer dan 1 jaar duurt en heb je studiekosten voor meer dan € 250? Dan kan je elk kalenderjaar een extra tegemoetkoming bij de VDAB aanvragen.

Meer informatie.

Alternatieve fondsen

Naast de studietoelagen van de Vlaamse Overheid bestaan er nog studiebeurzen en studieleningen van andere organisaties.