Studentenparticipatie

Op Arteveldehogeschool heb je als student wel degelijk een stem! We vinden het belangrijk dat de studenten inspraak hebben in het beleid zodat jouw studies zo optimaal mogelijk verlopen.

Heb je zin om veel studenten te leren kennen, talrijke activiteiten te organiseren, je creatief of vergadertalent te benutten? Word dan studentenvertegenwoordiger! De verkiezingen gaan door tijdens de eerste weken van het academiejaar. Je kan als stuver zowel in de Opleidingsstudentenraad (OSR) op jouw campus zetelen of opteren voor de overkoepelende Studentenraad van de Arteveldehogeschool (SRA), het officiële inspraakorgaan van de hogeschool.

Vanuit die raden kan je ook afgevaardigd worden in andere overlegorganen.

Meer info kan je hier vinden.