Studietoelage Vlaamse Overheid

Alle info:

Klik hier voor alle info over voorwaarden, de bedragen en de aanvraag.

Studietoelage aanvragen voor 1 juni 2020

De studietoelage voor academiejaar 2019-20 kan aangevraagd worden vanaf 1 augustus 2019 (t.e.m. 1 juni). De snelste manier om de centen op je rekening te krijgen is via een digitale aanvraag. Op studietoelagen.be word je door de procedure geloodst. Werkwijze:

  • heb je een electronische identiteitskaart, dan kun je via een kaartlezer je digitale aanvraag indienen, snor alvast de pin-code van je identiteitskaart op, want die moet je ingeven.
  • je kan ook een token aanvragen via belgium.be, na ongeveer 10 dagen ontvang je via de post een kaart met codes die je nodig hebt voor het invullen van de digitale aanvraag.
  • de student of ouder logt in met de code of identiteitskaart en vult online de aanvraag in.
  • een gezin met kinderen in het hoger onderwijs dient een gezamenlijk dossier in.
  • indien documenten worden opgevraagd, kun je deze inscannen en digitaal meesturen of nasturen met de post.
  • je kan vragen om alle communicatie via e-mail te laten verlopen, nadien kun je ook de stand van zaken van je dossier online opvragen.

! Studenten die vorig jaar een studietoelage kregen, ontvangen automatisch een aanvraagformulier voor dit academiejaar.

Verkies je de traditionele weg: geen probleem, print via dezelfde site een aanvraagformulier uit en verstuur het voor 1 juni 2020. Volledige dossiers worden bij voorrang behandeld. Ga daarom niet overhaast te werk en neem contact op met de stuvomedewerker van je opleiding om te controleren of je aanvraag volledig en correct is.

Stuur je aanvraag op naar Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel.

Met een federaal token of elektronische identiteitskaart en kaartlezer kan je via de link “online diensten” op studietoelagen.be eveneens de stand van je dossier opvolgen. Dit systeem is voor iedere aanvrager toegankelijk, ook al diende je jouw aanvraag niet digitaal in.

Meer info?

Maak een afspraak met je stuvomedewerker of bel naar de Vlaamse Infolijn: 1700, gratis te bereiken elke werkdag van 9.00u tot 19.00u.