IO6: Community-based co-creation website and MOOC
Andy Stoycheff
Daniel Pérez Ovejero
Daniel Pérez Ovejero
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
The intellectual output contained in O6 consist of three components. O6.1 Online co-creation training resources Part of the CoCOS project is a MOOC, a massive open online course. That means the user can take part for free. In the MOOC we offer a mix of theory and practice, combines with examples, tools and interviews of experienced users who offer their personal tips and experiences. A neat package that we hope will inspire you to set up your own co-creation project. This module forms the preparatory, online component in a flipped classroom package, along with the hands-on F2F professionalisation training (IO3). The online training resources will convey the conceptual framework developed in IO1 and a practical introduction to the online co-creation environment developed in IO2. It hence forms the necessary connection between IO1, IO2 and IO3. O6.2 Knowledge clips and user stories During the pilot courses, knowledge clips were created to illustrate the diverse pilot settings and to provide a first-person perspective. These user stories are available via the community-based website. Tutorials and FAQ were also created in order to facilitate and scaffold educators who want to start their own co-creation trajectory. O6.3 Community-based website Throughout the project, a website was maintained to communicate the goal, results and materials developed during the CoCOS project. All other intellectual outputs have been collected on this website. In addition, the site was e constructed in such a way that it interconnects the various outputs in a meaningful way. All materials developed in O6 were translated into the local languages of the partners within the CoCOS consortium.
IO6: SL Skupno spletno mesto za soustvarjanje in množični odprti spletni tečaj

S tem dokumentom vam želimo predstaviti, kaj smo v okviru projekta CoCOS pripravili kot šesti projektni rezultat.  V uvodnem delu razdelka so pojasnjeni različni cilji, ki smo jih s tem dokumentom želeli doseči. V drugem razdelku najdete več informacij o množičnem odprtem spletnem tečaju CoCOS, s pomočjo katerega lahko lažje začnete s soustvarjanje učnih vsebin. V poglavju 3 boste izvedeli več o našem CoCOS Youtube kanalu, kjer lahko najdete izjave učiteljev, udeležencev, ki so sodelovali pri pilotnih izvedbah. V četrtem in zadnjem razdelku pa boste dobili vpogled na to, kaj lahko najdete na spletni strani projekta. 

 

Uživajte in pričnimo s soustvarjanjem! 

 

Licence in pravne izjave o omejitvi odgovornosti

Soustvarjanje z odprtimi viri in metodami

CoCOS - Skupno spletno mesto za soustvarjanje in množični odprti spletni tečaj

CoCOS Community-based co-creation website and MOOC,  maj 2020

Ghent | Sofia | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

Pravna izjava o omejitvi odgovornosti

Projekt CoCOS je financiran s podporo Evropske komisije.

Ta publikacija odraža zgolj mnenja avtorjev in Evropska komisija ne odgovarja za informacije v njej oziroma njihovo uporabo.

 

Licenca

CoCOS spodbuja prost dostop in uporabo gradiva, povezanega z izobraževanjem. To delo je licencirano pod licenco Creative Commons - Priznanje avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

Publikacijo in informacije v njej lahko:

Delite - kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki.

Prilagodite - izboljšate in nadgradite gradivo.

 

pod sledečimi pogoji:

Priznanje avtorstva - navesti je potrebno avtorja, povezavo do licence in ustrezno označiti morebitne spremembe. To lahko storite na kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na to, da dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.

Nekomercialno - gradiva ne smete uporabljati v komercialne namene.

Pod enakimi pogoji - če preoblikujete ali izboljšujete gradivo, morate svoje prispevke deliti pod isto licenco kot je v izvirniku.

Brez dodatnih omejitev - ni dovoljeno uporabljati pravna določila ali tehnične ukrepe, ki bi pravno omejili ali onemogočili drugim, da bi storili tisto, kar licenca dovoljuje.

1. Uvod

Intelektualni rezultat, ki je del intelektualnega rezultata št. 6, sestoji iz treh komponent. 

O6.1 Spletni viri za usposabljanje na temo soustvarjanja 

V okviru projekta CoCOS smo zasnovali množični odprti spletni tečaj. To pomeni, da lahko uporabnik pri tovrstnem tečaju lahko sodeluje brezplačno. V našem množičnem odprtem spletnem tečaju smo poskušali teorijo povezati s prakso, vključiti veliko primerov, orodij in intervjujev izkušenih izobraževalcev, ki delijo nasvete in osebne izkušnj.  Upamo, da boste s pomočjo vsebin, ki smo jih pripravili, dobili željo in pričeli s soustvarjanjem.

Pri tem modulu gre za obrnjeno učenje, pri katerem si sodelujoči pred usposabljanjem ogledajo vsebino spletnega tečaja, nato pa pridejo na praktično usposabljanje. (Intelektualni rezultat številka 3). V spletnem tečaja vam predstavljamo konceptni okvir, spletno orodje za soustvarjanje in vrsto različnih pripomočkov, razvitih v okviru projekta. 

O6.2 Posnetki in pričevanja uporabnikov

Med pilotnimi izvedbami smo naredili nekaj posnetkov, v katerih so predstavljene različna ozadja pilotnih izvedb iz prve roke.  Zgodbe soustvarjalcev so na voljo na spletu. Video vodiči in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo zato, da bi olajšali pot tistih posameznikov, ki se želijo podati na pot soustvarjanja. 

 

O6.3 Skupno spletno mesto

V celotnem projektu smo imeli skupno spletno mesto za sporočanje ciljev, rezultatov in prikaz gradiva, razvitega med projektom CoCOS. Na tem spletnem mestu so zbrani tudi vsi drugi intelektualni rezultati. Poleg tega je bilo spletno mesto izdelano tako, da različne intelektualne rezultate med seboj smiselno povezuje na različne načine.

Vsa gradiva, razvita v intelektualnem rezultatu št. 6, so bila prevedena v lokalne jezike partnerjev v okviru konzorcija CoCOS.

2. Spletni viri za usposabljanje za soustvarjanje: Množični odprti spletni tečaj CoCOS (MOOC)

MOOC je sestavljen iz 7 modulov. V prvem modulu raziskujemo, zakaj bi soustvarjanje morali uporabiti. Najprej si koncept soustvarjanja dobro ogledamo. Izhajajoč iz konceptnega okvira razpravljamo o tem, kako lahko soustvarjanje opredelimo in katere vrste soustvarjanja obstajajo. Vključili smo podkast z Rubenom Verborghom, profesorjem spletnega razvoja na Univerzi v Gentu. Pri svojih predavanjih že nekaj let uporablja soustvarjanje in ponuja svojo vizijo o soustvarjanju vsebin v izobraževalnem kontekstu. Pomemben je tudi pojem odprtosti. Potrebna je ne le odprta miselnost, ampak tudi uporaba odprte programske opreme. Zato je MOOC na voljo prek Moodle, odprtega sistema za upravljanje učenja, ki omogoča, med drugimi funkcionalnostmi, odprt dostop do vsebin. CoCOS MOOC je za širšo javnost dostopen s pomočjo “dostopa gosta”, ki ga dovoljuje sistem Moodle. 

V 2. modulu razpravljamo o različnih vrstah soustvarjanja. Ponujamo vam nekaj preprostih načinov in orodij. Modul se začne z intervjujem s Stefaanom Cottenierjem, profesorjem fizike in računalništva na Univerzi v Gentu. V razredu in na spletu je eksperimentiral s soustvarjanjem. V pomoč so vam različna spletna orodja. Posebej pomemben je CoCOS Suite, ki je bil ustvarjen posebej za ta projekt.

V 3., 4. in 5. modulu predstavimo različne akterje v postopku soustvarjanja. V 3. modulu si ogledamo vlogo učitelja. Kakšne ovire se lahko pojavijo? Naš gost je Clio Janssens (Arteveldehogeschool), ki svojim kolegom pomaga pri soustvarjanju. Nudi nasvete o nekaj temah. Kako lahko motivirati svojo skupino študentov in strokovnjakov, da bi pričela soustvarjati? Kakšne so prednosti izvajanja soustvarjanja v krajšem časovnem okviru?

V 4. modulu smo razpravljali o tem, vam lahko pomagajo drugi posamezniki - vaša mreža. Kdo bi to lahko bil? Kolega, ki je nekaj poskušal na področju soustvarjanja, vaš bodoči ali bivši udeleženec. Strokovnjak s tega področja. Kako se počutijo pri soustvarjanju? V 5. modulu so prikazana mnenja nekaterih udeležencev, ki so sodelovali pri pilotnih izvedbah.  Kaj se lahko naučimo iz njihovih izkušenj in s kakšnimi ovirami so se srečali?

V 6. modulu vam predstavimo okvir za didaktični pristop k soustvarjanju. Predlagamo, uporabo TPACK modela v procesu načrtovanja. V 7. modulu vso vsebino povzamemo z razpravljanjem o pridobljenih izkušnjah. Kakšne so bile pasti in prednosti, s katerimi se je srečala naša testna publika?

Ta tečaj vam bo dal veliko praktičnih nasvetov in primerov, s pomočjo katerih boste začeli s soustvarjanjem svojega tečaja.

Dostop do množičnega odprtega spletnega tečaja CoCOS

MOOC je odprt in dostopen za vse prek https://my.cocos.education

Vsi viri v množično odprtem spletnem tečaju CoCOS so na voljo v naslednjih jezikih:

Kratek pregled množično odprtega spletnega tečaja CoCOS

Kratek video, ki vam daje pregled nad razpoložljivimi materiali, je bil pripravljen in na voljo prek te povezave.

 

3. Video posnetki

Partnerji so v okviru pilotnih izvedb, ki so bile organizirane (glejte intelektualni rezultat št. 4), posneli več pričevanj. V teh pričevanjih izobraževalci in udeleženci delijo svoje izkušnje, kako jim je sodelovanje v projektu CoCOS spremenilo njihov način poučevanja.

YouTube-kanal

Vsi videoposnetki so na voljo na kanalu YouTube.

 

4. Skupno spletno mesto

V celotnem projektu smo imeli skupno spletno mesto za sporočanje ciljev, rezultatov in prikaz gradiva, razvitega med projektom CoCOS. Na tem spletnem mestu so zbrani tudi vsi drugi intelektualni rezultati. Poleg tega je bilo spletno mesto izdelano tako, da različne intelektualne rezultate med seboj smiselno povezuje na različne načine.

Multiplikativni dogodki

Zaradi ukrepov COVID19 so partnerji večino multiplikativnih dogodkov organizirali preko spleta. Vsi viri, večinoma videoposnetki, so na voljo na spletni strani projekta na naslednji povezavi: https://www.cocos.education/multiplier-events/

Intelektualni rezultati

Vsa poročila o intelektualnih rezultatih so na voljo v odprti obliki na spletnem mestu projekta prek kataloga v obliki Pressbooks. Do vseh objav lahko dostopate preko te povezave: https://publications.cocos.education

Dostop do spletnega mesta

Vse ostale informacije o projektu, konzorciju, glasilih in posebnih dogodkih, dostopu do množično odprtega spletnega tečaja in CoCOS Suite so na voljo prek menijev na spletnem mestu.

Vsi elementi na spletnem mestu so na voljo v naslednjih jezikih:

Do spletnega mesta lahko dostopate preko naslednje povezave: https://www.cocos.education