IO4 - Pilots
Andy Stoycheff
Clara González Alonso
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Ilaria Pro Work
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Nuria de Pablo
Pro-Work NL
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
SLO CoCOS - Pilotne izvedbe in evalvacija

Soustvarjanje z uporabo prosto dostopnih pripomočkov in metod

PILOTNE IZVEDBE & EVALVACIJA

CoCOS Pilotne izvedbe in evalvacija, may 2020

Sofia | Ghent | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

 

Pravna izjava o omejitvi odgovornosti

Projekt CoCOS je financiran s podporo Evropske komisije.

Ta publikacija odraža zgolj mnenja avtorjev in Evropska komisija ne odgovarja za informacije v njej oziroma njihovo uporabo.

 

Licenca 

CoCOS spodbuja prost dostop in uporabo gradiva, povezanega z izobraževanjem. To delo je licencirano pod licenco Creative Commons - Priznanje avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

Publikacijo in informacije v njej lahko:

Delite - kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki.

Prilagodite - izboljšate in nadgradite gradivo.

 

pod sledečimi pogoji:

Priznanje avtorstva - navesti je potrebno avtorja, povezavo do licence in ustrezno označiti morebitne spremembe. To lahko storite na kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na to, da dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.

Nekomercialno - gradiva ne smete uporabljati v komercialne namene.

Pod enakimi pogoji - če preoblikujete ali izboljšujete gradivo, morate svoje prispevke deliti pod isto licenco kot je v izvirniku.

Brez dodatnih omejitev - ni dovoljeno uporabljati pravna določila ali tehnične ukrepe, ki bi pravno omejili ali onemogočili drugim, da bi storili tisto, kar licenca dovoljuje.

IO4 - Pilotne izvedbe: Kazalo vsebine

Kazalo vsebine

1         Uvod                                                                                                6

Namen                                                                                                  6

Pričakovanja                                                                                         6

2         PILOTNE IZVEDBE                                                                        6

2.1         STATISTIKA                                                                           7

3         POVRATNE INFORMACIJE S STRANI PARTNERJEV V PROJEKTU   8

3.1         BELGIJA - ARTEVELDEHOGESCHOOL                             8

3.2         BOLGARIJA - NTC                                                                9

3.3         NIZOZEMSKA - PRO WORK                                                9

3.4         SLOVENIJA - LUV                                                                 9

3.5         ŠPANIJA - JAITEK                                                               10

4         ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V BELGIJI                                   10

PRVA PILOTNA IZVEDBA: FRANCOŠČINA D                                10

DRUGA PILOTNA IZVEDBA: AVDIOVIZUALNA MEDIJSKA TEHNOLOGIJA           11

4.1         Vprašalniki za učitelje                                                          11

4.2         Vprašalniki za študente                                                        12

4.3         Pregled rezultatov                                                                13

4.4        Pozitivne točke                                                                      13

4.5         Kritične točke                                                                        13

5         ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V BOLGARIJI                              14

15

5.1         Vprašalniki za učitelje                                                          16

5.2         Vprašalniki za strokovnjake                                                 17

5.3         Vprašalniki za študente                                                        18

5.4         Pregled rezultatov                                                                18

5.5         Pozitivne točke                                                                     19

5.6          Kritične točke                                                                       19

6 ANALIZA PILOTNIH IZVEDB NA NIZOZEMSKEM                            19

6.1         Vprašalniki za učitelje                                                          22

6.2         Vprašalniki za strokovnjake                                                 23

6.3         Vprašalniki za študente                                                        23

6.4         Pregled rezultatov                                                                24

6.5         Pozitivne točke                                                                     24

6.6         Kritične točke                                                                        25

7         ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V SLOVENIJI                              25

7.1         Vprašalniki za učitelje                                                          28

7.2         Vprašalniki za strokovnjake                                                 29

7.3         Vprašalniki za udeležence                                                   29

7.4         Pregled rezultatov                                                                30

7.5         Pozitivne točke                                                                     30

7.6         Kritične točke                                                                        30

8       ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V ŠPANIJI                                     31

8.1         Vprašalniki za učitelje                                                          35

8.2         Vprašalniki za strokovnjake                                                 36

8.3         Vprašalniki za udeležence                                                   36

8.4         Pregled rezultatov                                                                37

8.5         Pozitivne točke                                                                     37

8.6         Kritične točke                                                                        38

9 KONČNE UGOTOVITVE                                                                      38

9.1         Vprašalnik za učitelje - skupne povratne informacije          38

9.2         Vprašalnik za strokovnjake - skupne povratne informacij   39

9.3         Vprašalniki za udeležence – skupna povratna informacija 39

9.4         Ali soustvarjanje predstavlja dodano vrednost tako za učitelje kot za udeležence?  40

Uvod

Kratica CoCOS v angleščini pomeni Co-created Courses through Open Sourced Initiatives, kar v slovenščini lahko prevedemo kot soustvarjanje s prosto dostopnimi učnimi viri. Gre za projekt, ki ga financira EU in se financira iz strateškega programa Erasmus + v okviru ključnega ukrepa "Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks". Države, vključene v ta projekt, so: Belgija, Bolgarija, Nizozemska, Španija in Slovenija

Namen

Soustvarjanje je proces, ki je v tesni povezavi z razvijanjem novih znanj učiteljev in učencev. Namen vprašalnikov je bil dobiti vpogled v praktično uporabo tega novega učnega pristopa tako z vidika učitelja kot z vidika udeležencev.

Pričakovanja

Ustvarjanje vsebine predmetov se pogosto izkaže za zamuden proces za učitelja, saj porabi veliko časa za vodenje tečajev in s tem zmanjšuje osredotočenost na vsebino. Pomanjkanje časa je še zlasti značilno v visokošolskem in v izobraževanju odrasih, kjer imajo vzgojitelji najrazličnejše vloge in veliko število študentov. S tem poročilom vam želimo dati odgovore na naslednje vprašanje: 

Ali soustvarjanje predstavlja dodano vrednost za učitelje in udeležence?

PILOTNE IZVEDBE

Izobraževalci, ki so zaključili usposabljanje (C1), so metodologijo soustvarjanja izvajali na lastnih tečajih. Pilotni tečaji se izvajajo v vseh regijah, vključenih v projekt, in so služili kot orodje za ocenjevanje ter natančno spremljanje in ocenjevanje, pri čemer se zagotovijo povratne informacije o izvajanju soustvarjanja. Rezultati bodo služili kot smernice pri prilagajanju metodologije in učnih gradic. V nekaterih primerih lahko učiteljem pomagajo strokovnjaki s tega področja. 

Izvedene bodo tri vrste vprašalnikov: 

·         vprašalnik za učitelje: ocenjeno bo, če in kako je nova metodologija vplivala na njihov način poučevanja in njihovo mnenje na splošno;

·         vprašalnik za udeležence: ocenjeno bo, če in kako je soustvarjanje pomagalo pri njihovem učnem procesu;

·         vprašalnik za strokovnjake: ocenjeno bo, kako so se učitelji odzvali na to novo metodologijo.

 

Prispevek strokovnjaka ni bil obvezen.

Statistika

BELGIJA 2 tečaja Brez strokovnjaka

BOLGARIJA 4 tečaji 1 strokovnjak

NIZOZEMSKA 3 tečaji 1 strokovnjak

SLOVENIJA 4 tečaji 1 strokovnjak

ŠPANIJA 8 tečajev 5 strokovnjakov

POVRATNE INFORMACIJE S STRANI PARTNERJEV V PROJEKTU
Belgija - Arteveldehogeschool

Obe pilotni izvedbi sta imeli različne udeleženci, uporabljena so bila različna orodja in različni pristopi. V obeh primerih je bilo ugotovljeno, da udeleženci že morajo imeti osnovno znanje o vsebini, da se lahko pri podajanju znanja uporabijo različni pristopi. Eden od učiteljev je udeležencem dal temo in nato svobodo, da si sami (5 od 12) oblikujejo lekcije. Učitelj je udeležence motiviral in jim pomagal, če so potrebovali dodatno razlago (slovnico, besedišče, itd.). Očitno je bilo, da ta način dela pripomore k pozitivnemu vzdušju in zato poveča učinkovitost pouka. Udeleženci so potrebno znanje usvojili in si niso utirali bližnjic. Treba je opozoriti, da je lahko generacijska vrzel (zlasti s tehnološkega vidika) stresna za predavatelje in udeležence. Drugi učitelj je uporabil sistem značk in opomb (pripomoček Hypothes.is). Iskanje rešitev skupaj z udeleženci ponuja nov način poučevanja in učenja tudi z vidika učitelja. Sicer je ta način dela lahko dokaj zamuden, je vreden truda. 

Bolgarija - NTCenter

Metoda je inovativna in udeleženci so se pri njej uživali. Na začetku je bila stopnja motivacije zares visoka, kar se je kasneje pričelo zmanjševati. S tega vidika bi bilo treba več pozornosti nameniti ustrezni motivaciji in ustrezni tehnični podpori. To bi pritegnilo več udeležencev, ki bi pri tem pristopu tudi aktivneje sodelovali. Udeleženci izberejo najlažji način: označiti povezave do člankov in videoposnetkov. Pri pilotnih izvedbah ni bilo zaslediti, da bi udeleženci bili pripravljeni vložiti dodaten napor za postavljanje vprašanj; dodajanje komentarjev, nekateri so prenehali sodelovati kmalu po tem ko so se za določeno orodje registrirali, itd. Udeleženci (zaposleni v podjetju) so bili zaposleni s svojimi delovnimi obveznostmi in niso imeli dovolj časa za iskanje dodatnih virov. Metodo soustvarjanja je mogoče uporabiti in izvesti na usposabljanjih osebja v podjetju. Vsebino predmeta je treba zožiti, da bi spodbudili učence k aktivnejšemu sodelovanju. Pričakovanja učencev in učne navade so ovira - udeleženci (osebje podjetja) niso navajeni na to vrsto učnih dejavnosti. Resne težave z obveščanjem pri pripomočku Hypothes.is, neprijetnosti z veliko količino predlogov oziroma komentarjev. Izjemno pozitivne povratne informacije udeležencev, ki bi si želeli uporabiti metodo še enkrat, izvedeli smo veliko o avtorskih pravicah in izbiri / preverjanju virov. Orodje je dobro, vendar morate biti previdni, da udeleženci uporabljajo zaprte skupine in ne objavljajo povratnih informacij javno. Uporaba pristopa integrirane platforme je prinesla koristi, saj bi lahko tečaj predstavil v brezhibnem okolju.

Nizozemska - ProWork

Metoda, ki je bila uporabljena, Xerte plus Hypothesis, je bila uporabna in se lahko uporablja v prihodnjih pilotih. Pomembno je bilo ohraniti motivacijo. Različne platforme za različna orodja lahko ustvarijo nerazumevanje in povzročijo pomanjkanje motivacije pri učencih. Možna rešitev bi lahko bila oblikovanje skupne velike platforme. Uporaba metode se ne priporoča pri večjih skupina udeležencev. Priporočena izbira je majhna delovna skupina.

Slovenija - LUV

Začetne povratne informacije so bile zelo pozitivne. Več interakcije študentov. Zanimivo učno gradivo. Udeleženci so bili bolj angažirani. Gradivo so delili prek Google Drive, saj učitelj pred pilotno fazo ni imel tečaja na sistemu Moodle. Udeleženci so se seznanili s temo in nato oblikovali scenarij (vprašanja) za izobraževalni video. Video je bil posnet v razredu, kjer so 3 učenci z lastnimi besedami razložili vsebino. Drugi udeleženci so delali na vprašanjih, ki so bila izvedena v Googlovih obrazcih. Gradiva bodo zdaj naložena v Moodle, ko bo učiteljica želela svoj tečaj tudi objaviti. Mentorji so delovali v imenu študentov in zagotovili gradivo (soustvarjeno končno različico) glede na njihove potrebe in vprašanja. Nekdaj so bile dodane infografike, včasih slike in včasih komentarji v albanskem jeziku. Pred uradnim preizkusom so delili končno različico z vsemi študenti. Gradivo bodo novi mentorji še naprej posodabljali. Gradivo so preverjali in odobrili tudi učitelji. Metodo je podprl organizator šolskih programov. 

Španija - Jaitek

Samo en učitelj v vseh pilotnih izvedbah ni imel izkušenj z alternativnimi oblikami učenja. To je pomenilo, da so bili učitelji seznanjeni z aktivno metodologijo in so bili pripravljeni na alternativne pristope. Ideja je spodbujati aktivno učenje. Platforme, kot so Google Sites in Drive, so služile zbiranju skupinskega dela manjših skupin. Perusall je bil glavno orodje, ki je udeležencem omogočilo, da je dodal svoje pripombe in delal z dokumenti (drugo orodje je bilo Hypothes.is). Pri dveh pilotnih izvedbah smo delo, ki je bilo opravljeno posamezno in v manjši skupini, delili s celotnim razredom s predstavitvami. V nekaterih primerih so udeleženci v anketi izpostavili pomanjkanje časa.

ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V BELGIJI

V Gentu na univerzi Artevelde sta bila izvedena dva pilotna tečaja. Na tečajih sta bila vključena dva učitelja in noben strokovnjak. 43 študentov je izpolnilo vprašalnike:

povprečna starost: 21

moških: 32        žensk: 11

 

PRVA PILOTNA IZVEDBA: FRANCOŠČINA D

 

PROGRAM:  Mednarodni poslovni sekretar (dodiplomski)

SODELUJOČI ŠTUDENTI: 12

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolsko izobraževanje

PROFIL ŠTUDENTOV: Študenti v 2. letniku so pridobili pomembne jezikovne in komunikacijske spretnosti (med drugim (francoski jezik v treh semestrih). Poznajo metodo kombiniranega učenja. 

POVZETEK METODE: V tematskih razredih (5 od 11 kontaktnih trenutkov) učenci dodajo svoj prispevek k dejavnostim in učnemu gradivu, pri čemer je vsak razred preučeval določeno besedišče. 1 od 5 nalog (svoboda tiska): - 1 ura priprava- 2 uri priprave in razprave - medsebojno opravljeni strokovno ocenjeni PPT-ji, na podlagi katerih bodo študenti napisali mnenje. 

UPORABLJENO ORODJE: SISTEM ZA UČENJE 

 

DRUGA PILOTNA IZVEDBA: AVDIOVIZUALNA MEDIJSKA TEHNOLOGIJA

PROGRAM: Grafični in digitalni mediji (dodiplomski program)

UDELEŽENI ŠTUDENTI: 179

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolski

PROFIL ŠTUDENTOV: Študenti so v drugem semestru prvega letnika na dodiplomskem programu s specializacijo "Avdio-vizualna umetnost in produkcija". Program je relativno nov in ​​se osredotoča na teorijo in temeljne pojme..

POVZETEK METODE: Študente se spodbudi, da k učnemu gradivo dodajajo popravke, komentarje in primere. Uporabljajo orodje Hypothes.is. Za svoje prispevke prejmejo oceno in so nagrajeni z značkami v učnem okolju. 

Uporabljena spletna orodja:  Sistem za učenje CANVAS, Hypothes.is, Google Dokumenti, značke

Vprašalniki za učitelje

V1 - En izmed dveh učiteljev je že imel izkušnje z alternativnimi oblikami učenja, kot je razloženo v komentarjih. 

V2 - Dodana vrednost pristopa k soustvarjanju je bila učiteljem jasna. 

V3 - Oba učitelja sta bila zelo zadovoljna s spletnim pripravljalnim modulom, ki je bil na voljo.

V4 - Čeprav eden od njih še ni imel izkušenj, sta bila oba dovolj prepričana, da lahko ustvarita svoje lastne materiale za soustvarjanje. 

V5 - Uporabljena orodja so bila Canva, Offiice, Google, Hypothesis in Sharaha.

V6 - Eden izmed njih se je počutil samozavestnega pri ustvarjanju privlačnih gradiv, drugi pa je imel nekaj težav. 

V7 - Oba sta naletela na pozitivno reakcijo udeležencev. 

V8 - Oba sta dejala, da pri uporabi soustvarjanja obstajajo težave. Delo s popolnoma novim pristopom poučevanja bi lahko še vedno predstavljalo številne težave tudi zato, ker niso vsi digitalno pismeni. 

V9 - Oba učitelja sta opazila izboljšanje svoje učne metodologije. 

V10 - Prednosti: odprta atmosfera, samoupravljanje; Slabost: nenehno ohranjanje motivacije. 

V11 - Oba bi zelo dobro vključila to metodologijo soustvarjanja v svoje razrede. 

Vprašalnik za udeležence

V1 - Večina študentov ni imela izkušenj s tovrstnimi oblikami učenja. 

V2 - Mnenja so glede dodane vrednosti deljena. 

V3 - Večina udeležencev ne meni, da je soustvarjanje privlačno. 

V4 - Večina udeležencev je razumela, kaj se od njih pričakuje.

V5 - Večina udeležencev je vedela, kako dati svoj prispevek s pomočjo digitalnega orodja / platforme. 

V6 - udeleženci običajno nimajo težav pri soustvarjanju. 

V7 - Nekateri udeleženci so bili zadovoljni z razvitimi materiali; nekateri so bili zelo nezadovoljni. 

V8 - Nekateri udeleženci so se s tem pristopom počutili bolj motivirane, drugi pa so mu dali najnižjo oceno.

V9 - Večina udeležencev si ne želi, da bi učitelj ta pristop uporabil znova. 

V10 - Večini se ta pristop ne zdi bolj privlačen od drugih metod. Pomembne pripombe: študentje so menili, da je skupina prevelika in da jih je težko motivirati. Količina potrebnega dela je bila prevelika in mislili so, da se je izkušnja soustvarjanja izgubila. Pomembno je, da delo poteka neodvisno od tega, kar so naredili ostali udeleženci. 

Pregled rezultatov

V Belgiji sta bila izvedeni dve zelo različni pilotni izvedbi in vidimo različne konotacije rezultatov. Oba učitelja sta bila zadovoljna z rezultati, medtem ko so nekateri udeleženci imeli težave.

Pozitivne točke

·         Odprto in sproščeno vzdušje

·         Možnost bolj neodvisnega učenja

·         Študenti niso imeli težav z uporabljenimi orodji (Google docs, Sharaha, Canva)

Kritične točke

·         Če so skupine prevelike, to lahko predstavlja oviro tako za učitelje kot udeležence, saj se lahko počutijo manj motivirane za delo.

·         Količina dela mora biti zadostna, sicer izkušnja s soustvarjanje izgubi na pomenu. 

ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V BOLGARIJI

V Bolgariji so bile izvedene štiri pilotne izvedbe. Dva na UNWE, ena v korporaciji Balev in ena na šoli za upravljanje Adam Smith. V tečaje so bili vključeni štirje učitelji. Noben strokovnjak ni sodeloval pri izvajanju pilotov. Tečajev se je udeležilo 78 študentov. V projektu je sodelovalo pet strokovnjakov.

 

4 učitelji in 4 strokovnjaki so izpolnili vprašalnike. 

37 študentov je izpolnilo vprašalnike: povprečna starost: 24

moških: 17 žensk: 20

 

PRVA PILOTNA IZVEDBA: EKONOMIKA DELA

PROGRAM: Mednarodni poslovni sekretar (dodiplomski program) 

SODELUJOČI ŠTUDENTI: 30

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolski

PROFIL ŠTUDENTOV: 30 prostovoljcev (od skupno 127), od katerih je 20 opravilo vse naloge in ni opravljalo zaključnega izpita zaključni izpit, je prejelo tudi potrdila o udeležbi. Prvi letnik, drugi semester. 

POVZETEK METODE: Moodle platforma univerze v kombinaciji s pripomočko Hypothes.is. Soustvarjanje je bilo uporabljeno za zapolnitev posebej zasnovanih delov predmeta z videoposnetki, podatki ali članki. Skupaj predlagani dodatki: 187.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: MOODLE, HIPOTEZA

 

DRUGA PILOTNA IZVEDBA: PODAJANJE PREDSTAVITEV ZA PRODAJNE PREDSTAVNIKE 

PROGRAM: Izobraževanje osebja v podjetju / korporacija Balev

UDELEŽENI UČENCI: 6

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje odraslih (korporativno usposabljanje)

PROFIL ŠTUDENTOV: Prodajni zastopniki za mednarodne trge. Podjetje deluje v 86 državah, ključna pomena sta trajnost in širitev izvoznih trgov. Sodelujoči na tem tečaju so trenutno zaposleni kot prodajni predstavniki.

POVZETEK METODE: NTCenter organizira tečaj na platformi Moodle skupaj z orodjem Hypothes.is. Uporabljeno je bilo kombinirano učenje. Učenci so sodelovali pri soustvarjanju učnega gradiva, imeli pa so tudi določene dejavnosti z roki. 18 komentarjev je bilo potrjenih s strani predavateljev (zanimivi video posnetki in besedila). 

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: Moodle 

 

TRETJA PILOTNA IZVEDBA: UNICORN PODJETJA

PROGRAM: Marketing,

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 8

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolsko izobraževanje

PROFIL ŠTUDENTOV: Predmet Tekmovalnost ekonomskih sistemov

POVZETEK METODE: Metoda je na splošno inovativna. Na začetku so bili študentje precej navdušeni. Toda pravilna motivacija in ustrezna tehnična podpora sta zelo pomembni, ko govorimo o procesu soustvarjanja. 

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA:  MOODLE, HYPOTHES.IS 

 

 

ČETRTA PILOTNA IZVEDBA: EKONOMIKA: INVESTICIJE IN DRŽAVLJANSTVO

PROGRAM: Poklicna kvalifikacija 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 17

STOPNJA IZOBRAZBE: Poklicno izobraževanje odraslih

PROFIL ŠTUDENTOV: Učeči se odrasli z različnih okolij. 

POVZETEK METODE: Element soustvarjanja je bil zagotovljen z gradnjo dejavnosti okoli aktivnosti wikija iz Moodle (del glavnega namestitvenega paketa). Cilj je bil učencem ozavestiti o različnih mnenjih in argumentih na obeh straneh razprave ter začeti razmišljati o ekonomski politiki kot zapletenem in medsebojno povezanem področju in pozorno spremljati vpliv izvajanja politik. Udeležba v dejavnostih soustvarjanja ni bila obvezna in je bila povezana s spodbudnimi dodatnimi točkami do končne ocene tečaja.

Uporabljena spletna orodja:  MOODLE, WIKI Activity (oblika razprave)

Vprašalniki za učitelje

V1 - Vsi učitelji so že imeli izkušnje z alternativnimi oblikami učenja, kot je razloženo v komentarjih. 

V2 - Dodana vrednost pristopa k soustvarjanju je bila učiteljem jasna.

V3 - Dva učitelja sta bila zadovoljna s spletnim pripravljalnim modulom in dva sta bila nevtralni

V4 - Vsi so se počutili dovolj samozavestne, da so lahko ustvarili lastna gradiva za ustvarjanje

V5 - Vsi učitelji so uporabili Hypothes.is kot glavno orodje za soustvarjanje

V6 - Dva izmed njih sta se počutila bolj samozavestna kot ostali (glasovanje 3/6) pri ustvarjanju privlačnih gradiv.

V7 - Učitelji so dejali, da so na začetku bili prestrašeni, kasneje pa so pri tej novi učni metodi začeli uživati. 

V8 - Vsi so menili, da pri uporabi soustvarjanja obstajajo težave. Potreba po dodatni tehnični podpori.

V9 - Eden od štirih učiteljev ni našel izboljšanja svoje metodologije poučevanja (glasovanje 2 od 6), drugi pa (glasovanje 4/6).

V10 - Prednosti: odlična ideja, kolektivna ustvarjalnost, izboljšanje veščin za timsko delo, kritično razmišljanje, enostaven pristop; Slabost: pomanjkanje tehnične podpore, IKT spretnosti (2 izmed njih), pomanjkanje spretnosti za preverjanje dejstev, nenehna potreba po zaposlenih (poslovna perspektiva).

V11 - Metodologijo bi uporabili v razredu. 

Vprašalniki za strokovnjake

V1 - Strokovnjaki so imeli predhodne izkušnje z MOOCS, kombiniranim učenjem in obrnjeno učilnico.

V2 - Strokovnjaki so podali različna mnenja glede učinkovitosti spletnega pripravljalnega modula za učitelje; v resnici je eden izmed njih glasoval 2 od 4, en 6/6 in dva strokovnjaka sta dala bolj nevtralni glas (4/6).

V3 - Večina jih je mislila, da je učiteljem dodana vrednost jasna, medtem ko eden ni delil istega mnenja.

V4 - Strokovnjaki so interakcijo učiteljev in tega novega pristopa opisali kot izziv, ker ga niso poznali in dejstva, da so morali sodelovati s strokovnjaki in drugimi učitelji. Predhodno usposabljanje se je po enem od njih zdelo koristno in tudi potrebno. Drug strokovnjak je medsebojno delovanje ocenil kot pozitivno.

V5 - Orodja, ki so jih učitelji uporabljali sta bila Hypothes.is in Perusall. 

V6 - Najbolj zahtevno je bilo soočanje se s tehničnimi težavami, zlasti z orodjem Hypothes.is. 

V7 - Najbolj koristen vidik zanje je sodelovanje in aktivno sodelovanje pri virih. Ta metoda lahko razkrije sicer skrite spretnosti učencev.

V8 - Trije od štirih menijo, da še vedno obstajajo tehnične ovire. 

V9 - Prednosti niso bile ponujene - aktivno sodelovanje pri ustvarjanju vsebin, delo v timu, izgradnja veščin preverjanja dejstev, boljša komunikacija. Slabosti: manj časa, usklajevanje in komuniciranje med strankami.

V10 - Vsi (en strokovnjak ni glasoval) so končno gradivo ocenili kot koristno in konstruktivno.

V11 - Pilotne izvedbe razkrivajo najboljšo plat soustvarjanja in slabosti: upravljanje s časom, tehnična podpora, izbor teme. 

Vprašalniki za udeležence

V1 - Večina študentov s tovrstnimi oblikami učenja še ni imela izkušenj. Tisti, ki pa so izkušnje imeli, so uporabljali obrnjeno učenje (7 udeležencev), kombinirano učenje in drugo. 

V2 - Večina študentov je menila, da jim je dodano vrednost tega pristopa bila zelo jasna. 

V3 - Večina udeležencev je soustvarjanje ocenila kot privlačno. 

V4 - Večina udeležencev je razumela, kaj se od njih pričakuje, le 3 od 37 navodil niso razumeli.

V5 - Večina udeležencev je vedela, kako soustvarjati s pomočjo digitalnih orodij oziroma platforme. 

V6 - Udeleženci običajno nimajo težav pri soustvarjanju. 

V7 - Skoraj vsak udeleženec je bil zelo zadovoljen z razvitimi gradivi. 

V8 - Skoraj vsak udeleženec se je počutil bolj vpletenega in motiviranega s tem pristopom.

V9 - Skoraj vsak udeleženec je želel, da bi učitelj ponovno uporabil ta pristop.

V10 - Skoraj vsem se je ta metoda zdela boljša od ostalih. 

Skupne pripombe: pristop je bil privlačen in ne kot kot drugi pristopi; študentje so menili, da ponuja veliko priložnosti za razvoj učenca; naučili so se novih pojmov; lahko bi uporabili nekaj dodatnih materialov; podalo bi se lahko več primerov. 

Pregled rezultatov

V Bolgariji so učitelji pri vseh štirih pilotnih izvedbah uporabili Moodle kot učno platformo in Hypothes.is (kot je razvidno iz vprašalnika) kot orodje za ustvarjanje. Pri vsaki pilotni izvedbi je sodelovalo približno 20 udeležencev. Profil udeležencev je bil zelo različen. Splošna mnenja učiteljev, strokovnjakov in udeležencev so bila pozitivna z nekaterimi pogosto deljenimi pomisleki.

Pozitivne točke

·         Povečuje ustvarjalnost in sposobnosti timskega dela.

·         Študenti so bili mnenja, da gre za nov in zanimiv način učenja, in da so se veliko naučili. Strokovnjaki so menili, da bi to lahko pokazalo skrite veščine študentov.

·         Učitelji bi radi vključili ta nov pristop učenja v učni procesu, tej metodi pa so pozitivno naklonjeni tudi udeleženci.

·         Tudi če večina učiteljev in učencev ni bila seznanjena s soustvarjanjem, so bili materiali, ki so jih razvili na koncu, zanimivi tako za njih kot za strokovnjake. 

Kritične točke

·         Vsi udeleženci so menili, da še vedno obstajajo tehnične ovire za popolno uporabo soustvarjanja. Natančneje, potrebne je več razlage za uporabo tehnologije in tehnična podpora. 

·         Veliko jih je bilo mnenja, da je potrebnega veliko za popravljanje povratnih informacij in iskanje virov. 

·         Malo časa za pregled vsebine in preverjanje dejstev.

·         Strokovnjaki so menili, da je uporaba pripomočka Hypothes.is predstavljala velik izziv. 

ANALIZA PILOTNIH IZVEDB NA NIZOZEMSKEM

V šoli Fontys v Eindhovenu (NL) so bile izvedene tri pilotne izvedbe. Vse tri je izpeljal en učiteljev. Udeležencev je bilo 75, v projekt pa je bil vključen en strokovnjak. strokovnjak.

1 učitelj, 1 strokovnjak in 59 učencev je izpolnilo vprašalnike. 

Povprečna starost: 23

Moških: 35 Žensk: 24

 

PRVA PILOTNA IZVEDBA: NAČRTOVANJE ZA IZOBRAŽEVALCE

PROGRAM: Srednješolsko izobraževanje (dodiplomski program)

UDELEŽENCI: 25

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolski

PROFIL ŠTUDENTOV: Študentje se usposabljajo za učitelje. Študenti delajo na profesionalni naravnanosti, ki se osredotoča na vseživljenjsko učenje in izboljšanje kompetenc.

POVZETEK METODE: Svet okoli nas se spreminja s hitrim tempom. Za boljšo pripravo študentov na svet prihodnosti bo postala vedno pomembnejša tudi potreba po nadaljnjem razvoju izobraževanja. Za to potrebujete učitelje z vse bolj novimi kompetencami.

Razvoj vizije in izobraževalne inovacije je mogoče oblikovati skozi metodo in postopek načrtovanja. O tem govori ta spletni modul.

Uporabljena spletna orodja: Sistem za učenje CANVAS

 

PRVA PILOTNA IZVEDBA: NAČRTOVANJE ZA IZOBRAŽEVALCE

PROGRAM: Srednješolsko izobraževanje

UDELEŽENCI:  25

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL ŠTUDENTOV: Študentje se usposabljajo kot učitelji. Študenti delajo na profesionalni naravnanosti, ki se osredotoča na vseživljenjsko učenje in izboljšanje sebe.

POVZETEK METODE: Svet okoli nas se spreminja s hitrim tempom. Za boljšo pripravo študentov na svet prihodnosti bo postala vedno pomembnejša tudi potreba po nadaljnjem razvoju izobraževanja (sistema). Za to potrebujete učitelje z vse bolj novimi kompetencami.

Razvoj vizije in izobraževalne inovacije je mogoče oblikovati skozi metodo in postopek načrtovanja. O tem govori ta spletni modul.

Uporabljena spletna orodja: Hypothes.is in xerte 

 

DRUGA PILOTNA IZVEDBA: NAČIN RAZMIŠLJANJA

PROGRAM: Srednješolsko izobraževanje (dodiplomski program)

UDELEŽENCI: 25

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL ŠTUDENTOV: Študentje se usposabljajo kot učitelji. Študenti delajo na profesionalni naravnanosti, ki se osredotoča na vseživljenjsko učenje in izboljšanje sebe.

POVZETEK METODE: Glavno vprašanje je, ali sta naša inteligenca in spretnosti (zmogljivosti) nekaj, kar se ne da spremeniti? Celo življenje se učiš, toda ali tudi zaradi tega razvijamo dodatne sposobnosti? Glede tega obstajata dve različni prepričanji: (1) Naše sposobnosti so fiksne in se ne morejo krepiti ali (2) naše sposobnosti lahko krepimo. 

Uporabljena spletna orodja: XERTE in HYPOTHES.IS

 

TRETJA PILOTNA IZVEDBA: Model SAMR

PROGRAM: Srednješolsko izobraževanje (dodiplomski program)

UDELEŽENCI: 25

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL ŠTUDENTOV: Študentje se usposabljajo kot učitelji. Študenti delajo na profesionalni naravnanosti, ki se osredotoča na vseživljenjsko učenje in izboljšanje sebe.

POVZETEK METODE: Vprašanje je, ali učna metoda, ki jo uporablja učitelj, ostaja enaka ali pa se pri uporabi učne tehnologije preoblikuje.

Učitelji imajo pogosto (še vedno) težave z vključitvijo tehnologije v učno uro.

Model SAMR lahko ponudi rešitev zanje. Model SAMR je orodje, ki pomaga opisati didaktično uporabo izobraževalne tehnologije. O tem govori ta spletni modul.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: XERTE in HYPOTHES.IS

Vprašalniki za učitelje

V1 - Učiteljica je imela predhodne izkušnje s kombiniranim učenjem.

V2 - Dodana vrednost pristopa k soustvarjanju učitelju ni bila tako jasna.

V3 - S spletnim pripravljalnim modulom so bili zadovoljni. 

V4 - Bila je dovolj prepričana, da lahko ustvarja svoje lastne materiale za soustvarjanje.

V5 - Uporabljeno orodje je bilo Hypothes.is.

V6 - Počutila se je samozavestno pri ustvarjanju privlačnih materialov.

V7 - Študenti so bili motivirani in odprti za nov pristop.

V8 - Meni, da še vedno obstajajo tehnične ovire, vendar ne navede podrobnosti. 

V9 - Opazila je izboljšanje svoje učne metode. 

V10 - Prednosti: aktivna vloga, udeležba Slabost: preveč komentarjev naenkrat.

V11 - To metodologijo soustvarjanja bi zelo dobro vključila v svoje učne ure.

Vprašalniki za strokovnjake

V1 - Strokovnjak ima izkušnje z MOOCS, kombiniranim učenjem in medpredmetnimi povezavami. 

V2 - Spletni modul je bil ocenjen kot primeren in učinkovit.

V3 - Strokovnjak meni, da je učitelj imel jasen pogled na dodano vrednost tega pristopa.

V4 - Ker je ista učiteljica izvedla vse tri pilotne izvedbe, je strokovnjakinja videla, da je z vsako pilotno izvedbo učiteljica pričela bolj zaupati v svoje spretnosti pri uporabi te metode.

V5 - Uporabljeno orodje je bila Hypothes.is.

V6 - Najbolj zahteven del je bila integracija v digitalno učno okolje in pravilna uporaba orodij.

V7 - Sama metodologija je bila najbolj koristen del.

V8 - Po mnenju strokovnjaka še vedno obstaja tehnična ovira in ena od njih je potreba po uporabi iste platforme.

V9 - Uporaba metode predstavlja veliko prednost, medtem ko je ena izmed negativnih plati osredotočanje na izdelavo učnih gradiv in ne na učenje kot takšno.

V10 - Strokovnjak je ocenil končna gradiva kot odlična. 

Vprašalniki za udeležence

V1 - Večina študentov še ni imela izkušenj s tovrstnimi oblikami učenja. Tisti, ki pa so izkušnje imeli, so se večinoma srečali z MOOCs, kombiniranim učenjem in obrnjeno učilnico. 

V2 - Večina študentov je menila, da ta pristop predstavlja dodano vrednost.

V3 - Večini udeležencev se je soustvarjanje zdelo privlačno.

V4 - Večina udeležencev je razumela, kaj se od njih pričakuje. 

V5 - Večina udeležencev je znala soustvarjati s pomočjo digitalnih orodij in platforme. 

V6 - Polovica jih je imela težave pri soustvarjanju, polovica pa ne. (povprečno 3/6)

V7 - Večina udeležencev je bila zadovoljna z razvitimi materiali, nekateri pa le delno. 

V8 - Večina se jih je s tem pristopom počutila bolj vpletena in motivirana. 

V9 - Večina jih želi, da učitelj ponovno uporabi ta pristop.

V10 - Večini študentov se je ta metoda zdela boljša od drugih.

Skupne pripombe: nov in zabaven način učenja bi se moral več uporabljati, nekateri pa so menili, da mu primanjkuje tehnične podpore.

Pregled rezultatov

Na Nizozemskem je v vseh treh pilotnih izvedbah sodelovali 25 udeležencev, vodil jih je isti učitelj in uporabljal orodja Xerte in Hypothes.is. To nam je omogočilo, da smo videli, kako učitelj postopoma pridobiva na samozavesti in izboljšuje svoje rezultate. Splošno mnenje je zelo dobro. Treba je omeniti, da bi lahko profil študenta igral pomembno vlogo (študenti so usposobljeni za učitelje in so motivirani za učenje novih pristopov).

Pozitivne točke

·         Učenci in učitelji so soustvarjanje pohvalili.

·         Povečuje aktivno vlogo učencev, zato povečuje njihovo udeležbo pri pouku.

·         Skoraj vsi udeleženci bi radi to izkušnjo s soustvarjanjem ponovili.

·         Strokovnjak je delil svoje mnenje o soustvarjanju; gre bolj za razvijanje kritičnega mišljenja kot dejanskih materialov. 

·         Strokovnjak je opazil, da se učiteljeve sposobnosti za ustvarjanje povečujejo z  vsako novo pilotno izvedbo. 

Kritične točke

·         Obstaja potreba po več tehnične podpore. 

·         Učitelj je imel težave s preverjanjem količine pripomb. Potrebuje se več časa in skupna platforma. 

·         Včasih je bil poudarek bolj na pouku kot na sami učni izkušnji.

ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V SLOVENIJI

V Sloveniji so bile izvedene štiri pilotne izvedbe. V tečaje so bili vključeni štirje učitelji. Tečajev se je udeležilo 33 študentov. Stopnja izobrazbe: Izobraževanje odraslih in PIU odraslih.

 V projekt je bil vključen en strokovnjak.

4 učitelji, 1 strokovnjak in 30 učencev so izpolnili vprašalnike. 

Povprečna starost: 42

Moških: 10 Žensk: 30

PRVA PILOTNA IZVEDBA: ANGLEŠKI JEZIK (2. stopnja) 

PROGRAM: Jezikovni tečaj (TPK)

SODELUJOČI ŠTUDENTI: 12

RAVEN IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje odraslih

PROFIL UDELEŽENCA: Gre za udeležence jezikovnih tečajev, ki se organizirajo in izvajajo v okviru programa SI Temeljne poklicne kompetence (Osnovne poklicne spretnosti). Gre za mešano skupino z različnim nivojem znanja, saj so zahteve za prijavo stopnja izobrazbe in starost (45+).

POVZETEK METODE: Ideja je bila, da bi udeleženci z več predznanja pripravili gradivo za tiste z manj. Razlog je bil v tem, da je običajno več poudarka na tistih, ki imajo manj predznanja, zato se “boljši” udeleženci običajno dolgočasijo in postanejo neaktivni. To jih je motiviralo in jim omogočilo, da sooblikujejo lekcijo in gradivo. 3 študentje so bili izbrani za snemanje intervjuja z domačim govorcem o življenju v ZDA. Pripravili so vprašanja. Govornik je vprašanja vnaprej preveril. Video in ppt so nato uporabili kot učno gradivo. Učitelj je deloval kot pobudnik in gradivo ocenjeval.

Uporabljena spletna orodja: GOOGLE DRIVE

DRUGA PILOTNA IZVEDBA: TEČAJ ITALIJANŠČINE

PROGRAM: Jezikovni tečaj

UDELEŽENCI: 5

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje odraslih

PROFIL UDELEŽENCEV: Gre za mešano skupino z različnim nivojem znanja, saj so zahteve za vpis stopnja izobrazbe in starost (45+).

POVZETEK METODE: Gradivo je pripravil učitelj in ga z udeleženci delil preko Google Drive. Študenti so morali v besedilu prepoznati strukturo  Futuro Semplice. Gradivo je bilo povezano z njihovim poklicnim področjem, da bi bilo bolj relevantno. Vsak udeleženec se je osredotočil na en določen del glagola in pripravil delovni list, ki ga je nato naložil v Google Drive. Delovni listi so bili deljeni in uporabljeni med udeleženci. Testiranje je potekalo prek Kahoota! in Mentimeter (vprašanja so pripravili študenti).

Uporabljena spletna orodja:  Google Dokumenti, MENTIMETER, KAHOOT!

TRETJA PILOTNA IZVEDBA: PROIZVODI

PROGRAM: Poklicni program (administrativni)

UDELEŽENCI: 7

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje odraslih

PROFIL UDELEŽENCEV: Gre za udeležence poklicnega programa Administrator, 2. letnik. Program je prilagojen odraslim, ki niso uspeli končati rednega formalnega programa ali se še niso vpisali v poklicni program. Študenti so imeli osnovno znanje IKT; zato je bila potrebna podpora in veliko je bilo storjeno s pomočjo učitelja v razredu (računalniška učilnica). 

POVZETEK METODE: Gradivo so delili prek Google Drive, saj učitelj pred pilotno fazo ni uporabljal učilnic Moodle. Udeleženci so se seznanili s temo in nato oblikovali scenarij (vprašanja) za izobraževalni video. Video je bil posnet v razredu, kjer so 3 učenci z lastnimi besedami razložili vsebino. Drugi so delali na vprašanjih, ki so bila v Google Forms. Gradiva bodo zdaj naložena v Moodle. 

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA:  MOODLE, GOOGLE DOCS, GOOGLE FORMS

ČETRTA PILOTNA IZVEDBA: FIZIKA

PROGRAM: Osnovne šole za odrasle

UDELEŽENCI: 7

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje odraslih (nizka pismenost odraslih, osnovna stopnja izobrazbe)

PROFIL UDELEŽENCEV: Udeleženci so mladi odrasli z migrantskim poreklom, ki želijo zaključiti osnovnošolsko izobraževanje v programu, prilagojenemu odraslim. Nekateri udeleženci imajo težave z učenjem. Program / predmeti se izvajajo s podporo mentorjev. Učitelji nudijo gradivo, ki ga mentorji dostavijo običajno posamezno ali v manjših skupinah. 

POVZETEK METODE: Mentorji so zastopali potrebe udeležencev in zagotovili gradivo (sooblikovali končno različico) glede na njihove potrebe in vprašanja. Nekdaj so bile dodane infografike, včasih slike in včasih komentarji v albanskem jeziku. Pred uradnim preizkusom znanja so delili končno različico z vsemi študenti. Gradivo bodo novi mentorji še naprej posodabljali. Gradivo so preverjali in odobrili tudi učitelji. Metodo je podprl organizator šolskih programov. 

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA:  GOOGLE SITES, HYPOTHES.IS

Vprašalniki za učitelje

V1 - Učitelj je imel predhodne izkušnje s kombiniranim učenjem.

V2 - Dodana vrednost pristopa soustvarjanja je bila učiteljem jasna.

V3 - Učitelji so bili zelo zadovoljni s spletnim pripravljalnim modulom, ki je bil ponujen.

V4 - Počutili so se dovolj samozavestni, da so lahko ustvarili učno gradivo po metodi soustvarjanja. 

V5 - Uporabljena orodja so bili Google dokumenti in obrazci, Kahoot, Mentimeter in Hypothes.is.

V6 - Počutili so se samozavestne pri ustvarjanju privlačnih materialov. 

V7 - Študenti so bili motivirani in odprti za ta nov pristop, vendar se je izkazala potreba po mentorstvu.

V8 - Strinjali so se, da pri uporabi tega pristopa še vedno obstajajo tehnične ovire.

V9 - Vsi so opazili izboljšanje svoje metodologije poučevanja. 

V10 - Prednosti: aktivna vloga, povezanost, dodaten prispevek, ustvarjalnost; Slabost: digitalne spretnosti bi morale biti na zadostni ravni , potreba po dodatnem času.

V11 - Vsi so se strinjali, da bodo to metodologijo soustvarjanja lahko zelo dobro vključili v njene razrede.

V12 - Nasvet: skupna platforma 

Vprašalniki za strokovnjake

V1 - Strokovnjak ni delil svojih izkušenj/doživetij.

V2 - Spletni modul je bil delno ocenjen kot primeren in učinkovit.

V3 - Strokovnjak meni, da je učitelj imel zelo jasen pogled na dodano vrednost tega pristopa.

V4 - En učitelj, ki je so mu pomagali, da je tečaj postal zanimiv in strokovnjak je dejal, da je bil uspešen.

V5 - Orodje, v katerem je bila zaprošena pomoč, je bil Google.

V6 - Najbolj zahteven del je bil koordinator in tehnični del.

V7 - Najbolj prepričljiv del je bil, da so bili tečaji bolj interaktivni in študentje so imeli priložnost sodelovanja.

V8 - Po njegovem še vedno obstaja tehnična ovira in ena izmed njih je, da niso vsi študenti poznali uporabljene tehnologije.

V9 - Strokovnjak je predlagal, da bi jo predstavil kot izziv.

V10 - Strokovnjak je bil mnenja, da so razviti končni materiali odlični. 

Vprašalniki za udeležence

V1 - Večina učencev ni imela nobenih predhodnih izkušenj s to obliko učenja. Tisti, ki so izkušnje imeli, so delali z orodjem Moodle. 

V2 - Večina študentov vedo, kaj je dodana vrednost tega pristopa. 

V3 - Večina udeležencev je bila mnenja, da je soustvarjanje privlačno.

V4 - Večina udeležencev je razumela, kaj se od njih pričakuje. 

V5 - Večina udeležencev je vedela, kako dati svoj prispevek s pomočjo digitalnih orodij / platforme. 

V6 - Udeleženci so imeli težave pri soustvarjanju (starostna vrzel). 

V7 - Večina udeležencev je bila zadovoljna z razvitimi materiali.

V8 - Večina udeležencev se je počutila bolj vpletena in motivirana s tem pristopom. 

Skupne pripombe: tečaji so bili cenjeni, mentorji so pomagali premagati digitalno vrzel, ki so jo imeli nekateri študenti; dober način za izmenjavo strokovnega znanja.

Pregled rezultatov

V Sloveniji so bili piloti s štirimi učitelji n vsi z omejenim številom študentov. Uporabljena platforma je bil Google (Dokumenti, Obrazci in Drive), orodja za soustvarjanje pa so bila zelo različna. Profili študentov so bili raznoliki in enako lahko rečemo za povprečno starost skupine. Na splošno je bilo soustvarjanje privlačno in koristno, vendar ni veliko pripomb glede prednosti in slabosti.

Pozitivne točke

·         Soustvarjanje pomeni, da so udeleženci bolj dejavni pri učenju. 

·         Ustvarjalnost udeležencev je večja. 

·         Udeležencem in učiteljem je omogoči izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj.

·         To je pristop, ki bi ga potrebno bilo vključiti v učni proces.

·         Mentorstvo, ki je bilo zagotovljeno tistim študentom, ki so potrebovali pomoč (tehnično in vsebinsko pametno), je prispevalo k uspehu te učne izkušnje.

Kritične točke

·         Obstaja potreba po zadostnem digitalnemu znanju in mentorstvu.

·         Potrebnega je več časa za pripravo. 

·         To metodo dela je potrebno predstaviti kot izziv.

·         Dobro bi bilo uporabljati enotno platformo

ANALIZA PILOTNIH IZVEDB V ŠPANIJI

Opravljeni je bilo sedem pilotnih izvedb - na Universidad Autonoma Madrid in eno na UGR v Granadi. Pri izvedbi pilotnih izvedb je sodelovalo osem učiteljev in 5 strokovnjakov.

Povprečna starost: 21

Udeleženci: Moški: 67 Ženske: 179

8 različic

PRVA PILOTNA IZVEDBA: IKT V IZOBRAŽEVANJU

PROGRAM: Osnovnošolsko izobraževanje 

UDELEŽENCI: 33

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL UDELEŽENCEV: Študenti prvega letnika. Večina žensk (61%). V prihodnosti bodo poučevali majhne otroke.

POVZETEK METODE: ustvariti kratek priročnik, spletno predstavitev in video tutorial na Youtube o različnih orodij za vsako temo. Komentarji priročnikov v Perusall. Vsaka skupina ustvari spletno mesto Google. Komentiraj Google Sites s pomočjo Hypothes.is.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: GOOGLE MESTA, Hypothes.is, PERUSALL

DRUGA PILOTNA IZVEDBA: IKT V IZOBRAŽEVANJU IN ŠPORTU

PROGRAM: Profesor športne vzgoje 

SODELUJOČI UDELEŽENCI: 40

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL UDELEŽENCEV: Študenti prvega letnika. Večina moških (75%). Postali bodo učitelji telesne vzgoje v šolah ali se ukvarjali s športnimi dejavnostmi (osebni trenerji, telovadnice…)

POVZETEK METODE: Ustvarite kratek priročnik, spletno predstavitev in video vadnico na Youtube v različnih orodjih za vsako temo. Komentarji za priročnike v programu Perusall. Vsaka skupina ustvari spletno mesto Google. Komentirajte Google Sites s pomočjo Hypothes.is.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: GOOGLE sites, Hypothes.is, PERUSALL

TRETJA PILOTNA IZVEDBA: JEZIKOVNI RAZVOJ (0–6 let)

PROGRAM: Vzgojitelj (dodiplomski program) 

SODELUJOČI UDELEŽENCI: 66

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL UDELEŽENCEV:Študentje prvega letnika. Večina od njih je žensk (75%). V prihodnosti bodo vzgojitelji majhnih otrok.

POVZETEK METODE: Skupno branje in komentiranje članka (Perusall). Študentje so označili zanimive odstavke. Vse skupine so morale z branjem in pripombami imeti različne vire. Vsa gradiva so bila na voljo v Moodlu. Ustvarjeno je bilo spletno mesto Google.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: PERUSALL, GOOGLE SPLETNA MESTA, GOOGLE DRIVE

ČETRTA PILOTNA IZVEDBA: VSEBINA IN IZOBRAŽEVALNA MULTIMEDIJA

PROGRAM: IKT v izobraževanju in usposabljanju

SODELUJOČIH UDELEŽENCEV: 25

STOPNJA IZOBRAZBE: Visoko šolstvo

PROFIL UDELEŽENCEV:  Večina jih pridobiva poglobljeno poznavanje tehnologij za izobraževanje in izobraževalne ustanove organizacije.

POVZETEK METODE: Oblikujte učno uro v skupinah o načelu segmentacije in predhodnega usposabljanja, tako da zagotovite spletno predstavitev. Posnemite in uredite videoposnetek teme. Izdelajte miselni vzorec in plakat na Canvi, ustvarite Googlov obrazec in na koncu ustvarite interaktivni plakat na Genially. Komentirajte ustvarjene dokumente na Perusall. Ustvarite zgodbo o temah, ki se uporabljajo na spletnih mestih Google spletna mesta.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: PERUSALL, GOOGLE SITES, DRIVE, HYPOTHESIS, H5P

PETA PILOTNA IZVEDBA: IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA (2611)

PROGRAM: Predšolska vzgoja

UDELEŽENCI: 33

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL UDELEŽENCEV: Študenti drugega letnika razreda. Večina žensk (91%). V prihodnosti bodo vzgojitelji majhnih otrok.

POVZETEK METODE: Ustvarite kratko spletno predstavitev, interaktivni video s H5P o različnih orodjih za vsako temo. Vsaka skupina ustvari spletno mesto Google. Komentirajte Google Sites z uporabo Hypothes.is. Vrednotenje projekta.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: H5P, MOODLE, Hypothes.is

ŠESTA PILOTNA IZVEDBA: IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA (2612)

PROGRAM: Predšolska vzgoja

UDELEŽENCI: 33

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolska

PROFIL UDELEŽENCEV: Študenti drugega letnika. Večina žensk (94%), ki bodo v prihodnosti vzgojiteljice.

POVZETEK METODE: Ustvarite kratko spletno predstavitev, interaktivni video z H5P o različnih orodjih za vsako temo. Vsaka skupina ustvari spletno mesto Google. Komentirajte Google Sites z uporabo Hypothes.is. Vrednotenje projekta.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA:  H5P, Hypothes.is

SEDMA PILOTNA IZVEDBA: TEHNIČNI VIRI V PRIMARNEM IZOBRAŽEVANJU

PROGRAM: Poučevanje v osnovni šoli (2. letnik)

UDELEŽENCI: 64

STOPNJA IZOBRAZBE: Visokošolska

PROFIL UDELEŽENCEV: Učitelji, ki bodo poučevali v osnovni šoli

POVZETEK METODE: Ustvarjanje projektov v skupinah z uporabo programa Scratch. Vsaka skupina je morala določiti smernice in del celotnega projekta "Scratch". Ustvariti projekt.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: GOOGLE DRIVE

OSMA PILOTNA IZVEDBA: EMOCIONALNI IN SOCIALNI RAZVOJ (Otroci od 0 - 6 let)

PROGRAM: IKT v vzgoji in izobraževanju (magistrski program)

UDELEŽENCI: 53

STOPNJA IZOBRAŽEVANJA: Visokošolsko izobraževanje

PROFIL UDELEŽENCEV: Prvi letnik. Večina žensk (75%). V prihodnje bodo vzgojitelji majhnih otrok.

POVZETEK METODE: Skupno branje in komentiranje članka (Perusall). Označeni so bili tudi zanimivi odstavki. Vse skupine so morale z branjem in pripombami imeti različne vire. Ustvarjeno je bilo spletno mesto Google.

UPORABLJENA SPLETNA ORODJA: MOODLE, PERUSALL

Vprašalniki za učitelje

V1 - En učitelj ni imel nobenih predhodnih izkušenj s soustvarjanjem, medtem ko so drugi imeli (kombinirano učenje, MOOC-ji in obrnjeno učilnico)

V2 - Dodana vrednost pristopa k soustvarjanju je bila učitelju zelo jasna (5,88 od 6).

V3 - Učitelji so bili zelo zadovoljni s spletnim pripravljalnim modulom.

V4 - Pri soustvarjanju lastnih učnih gradiv so se čutili dovolj samozavestne. 

V5 - Orodja, ki so jih večinoma uporabljali, so Google, Perusall, Moodle 

V6 - Bili so zelo samozavestni in so razvili ustvarjalne in privlačne materiale. 

V7 - Interakcija študentov je bila dobra, ker je bil pouk dobro strukturiran, kljub temu da niso bili vajeni dela po tem pristopu. Udeleženci so sprva težko komentirali delo učitelja / drugih učencev, potem pa jim je to uspelo. Vso bili videti motivirani, angažirani in so sodelovali.

V8- Večina učiteljev meni, da še vedno obstajajo tehnične ovire. Večinoma zato, ker je neenakomerna raven IKT znanja in poznavanja dela z določenimi orodji.

V9 - Opazili so izboljšanje njihove metode poučevanja, vendar skupna ocena ni bila previsoka (povprečno 5,25 od 6)

Vprašalniki za strokovnjake

V1 - Strokovnjaki so imeli predhodne izkušnje z MOOC-ji, kombiniranim učenjem in obrnjeno učilnico

V2 - Spletni modul je bil ocenjen kot primeren in učinkovit.

V3 - Strokovnjaki menijo, da so imeli učitelji jasen pogled na dodano vrednost tega pristopa.

V4 - Interakcija je bila dobra in učitelji so cenili novo strukturirano metodologijo. Zdelo se je zanimivo, a stresno, mentorstvo med učitelji pa je bilo dobro ocenjeno.

V5 - Strokovnjake so spraševali o Perusall-u, Googlu in vseh orodjih, ki so bila potrebna za komentiranje opravljenega dela.

V6 - Najbolj zahteven del je bila uporaba Perusall-a, potrebe po posebnih tehničnih spretnostih. Udeleženci so imeli težave pri ocenjevanju gradiva soudeležencev.

V7 - Najbolj odmeven je bil odnos študentov, njihova interakcija in komunikacija ter zadovoljstvo, ki izhaja iz ustvarjanja novih materialov, izhajajoč iz prispevka vsakega posameznika.

V8 - Vsi strokovnjaki menijo, da obstajajo tehnične ovire za uporabo platforme za soustvarjanje.

V9 - Prednosti: možnost, da se bolj poglobite v vsebino; interakcija s študenti, boljši občutek odgovornosti in velika motivacijska spodbuda Slabost: pomanjkanje digitalnih kompetenc (zlasti pri učiteljih) je včasih otežilo delo (to šibkost je izrazila večina strokovnjakov), potrebo po skrbnem načrtovanju pouka 

 

Vprašalniki za udeležence

V1 - Večina udeležencev s tovrstnim učenjem še ni imela izkušenj. Tisti, ki pa so imeli izkušnje, so se srečali z Moodle-om, kombiniranim učenjem in obrnjeno učilnico.

V2 - Večina udeležencev je menila, da je dodana vrednost tega pristopa jasna. 

V3 - Večina udeležencev je soustvarjanje označila kot privlačno. 

V4 - Večina udeležencev je razumela, kaj se od njih pričakuje.

V5 - Večina udeležencev je vedela, kako dati svoj prispevek z digitalnimi orodji / platformo. 

V6 - Večina udeležencev je imela težave pri uporabi soustvarjanja.

V7 - Večina udeležencev je bila zadovoljna z razvitimi materiali.

V8 - Večina udeležencev se je počutila bolj vpletena in motivirana s tem pristopom. 

V9 - Večina učencev bi želela, da učitelj ponovno uporabi ta pristop.

V10 - Večina študentov je bila mnenja, da je ta pristop privlačnejši od drugih metod.

Skupne pripombe: za izpostavljanje rezultatov bi morali imeti več časa; potrebnih je bilo več razlag; metodologija je bila učinkovita; težava pri ustvarjanju skupin; preveč nalog.

Pregled rezultatov

V Španiji je bilo med vsemi drugimi državami izvedenih največ pilotnih izved. Pri teh pilotnih izvedba so uporabili različno število orodij za ustvarjanje. Večina učencev in vseh učiteljev je imela pozitivne izkušnje. 

Pozitivne točke

·         Odprto in sproščeno vzdušje.

·         Udeleženci in učitelji so soustvarjanje označili kot zabavno in privlačno.

·         Učitelji in udeleženci so razumeli dodano vrednost soustvarjanja.

·         Povečuje aktivno vlogo učencev in posledično tudi njihovo udeležbo pri pouku.

·         Skoraj vsi udeleženci bi radi to izkušnjo s soustvarjanjem še ponovili.

·         Udeležencem ta pristop predstavlja spodbudo in krepi njihov občutek odgovornosti in avtonomije. 

Kritične točke

·         Obstaja potreba po več tehnične podpore. 

·         Nekateri učenci so imeli težave z nekaterimi spletnimi orodji.

·         Nekatere naloge so zahtevale več časa, kot ga je bilo na voljo.

·         Učitelji bi morali ponuditi več razlag in primerov soustvarjanja na začetku pilotne izvedbe.

·         Koristno bi bilo uporabiti ta pristop pri študentih z osnovnim znanjem iz predmeta.

KONČNE UGOTOVITVE
Vprašalnik za učitelje - skupne povratne informacije

·         Vsak učitelj je bil zadovoljen s spletnim pripravljalnim modulom.

·         Čeprav so se počutili samozavestne, da lahko ustvarijo gradivo za ustvarjanje, so nekateri zapisali, da se jim zdi, da ustvarjanje dobrega gradiva ni tako enostavno. 

·         Interakcija udeležencev s tem novim pristopom je lahko različna: nekateri so bili na začetku negotovi in ​​/ ali zaskrbljeni, medtem ko so bili nekateri že od začetka zelo zainteresirani; V obeh primerih je pomembno, da se motivacija obdrži na visoki ravni. 

·         Praktični primeri in dobro strukturirana organizacija so pomagali udeležencem ostati osredotočeni; v enem primeru je bilo potrebno mentorstvo.

·         PREDNOSTI: večja kreativnost, kritično razmišljanje, povezovanje in timsko delo, uporaba spletnih orodij, odprtost, samoupravljanje, vključenost udeležencev (pripravljenost na delo); ideja soustvarjanja velja za odlično.

·         SLABOSTI: zamudno; število predhodnih sestankov je preveč omejeno; študenti nimajo digitalnih veščin (zlasti v zvezi s spletnimi orodji), veščin preverjanja dejstev; potreba po nadzoru, tehnični podpori in nenehnem motivacijskem povečanju. Potreba po skupni platformi.

·         Učitelji so ugotovili zadostno izboljšanje svojega učnega pristopa in vsi bi ga vključili v svoje učne ure.

Vprašalnik za strokovnjake - skupne povratne informacije

·         Strokovnjaki so ugotovili, da je spletni pripravljalni modul ustreza namenu. Menili so tudi, da lajša razumevanje tega novega pristopa in ustvarjanje tečajev zatem.

·         Orodje Hypothes.is se je zdelo zahtevno;  zlasti zaradi obdelave in odobritve več prijav naenkrat.

·         To bi lahko pomagalo izraziti skrite sposobnosti udeležencev.

·         PREDNOSTI: večja kreativnost, timsko delo, preverjanje dejstev, komunikacija z učitelji. Metoda se je zdela inovativna.

·         SLABOSTI: napačno komuniciranje med strankami (v nasprotju s tem, kar je navedel drug strokovnjak), kratek čas za pregled povratnih informacij in izbiro vsebine; potrebne je več tehnične podpore (platforma in dizajn).

·         Na koncu smo ugotovili, da so vsi strokovnjaki ocenili razvita gradiva kot ustrezna in uporabna. 

Vprašalniki za udeležence – skupna povratna informacija
Ali soustvarjanje predstavlja dodano vrednost tako za učitelje kot za udeležence?

To je bilo prvotno vprašanje tega poročila. Po analizi različnih vprašalnikov, ki jih izpolnijo učitelji, strokovnjaki in študenti, lahko rečemo, da je temu res tako - soustvarjanje predstavlja dodano vrednost. Najboljše lastnosti te metode so timsko delo, večja kreativnost ter kritično razmišljanje in občutek, da se prispevek nekaj vreden. Izvedli smo veliko pilotnih izvedb, uporabili različna orodja, pri tem pa so sodelovali zelo različni profili udeležencev. Kot razvidno iz analiz, je oviro pri izvedbi predstavljala večja skupina udeležencev, saj so učitelji imeli preveč dela s preučevanjem vseh povratnih informacij/komentarjev, udeleženci pa so bili preveč obremenjeni. Na Nizozemskem in Belgiji je precej izstopala zavzetost udeležencev za preverjanje dejstev. Druga točka, ki so jo skoraj vsi sodelujoči opazili, je bila potreba po tehnični podpori. udeleženci so bili mnenja, da bi na začetku lahko bilo več razlage namenjene sami uporabi orodij, saj bi tako vsi lažje razumeli soustvarjanje kot takšno.  Ugotovljeno je bilo tudi, da bi več primerov lahko bistveno izboljšalo postopek soustvarjanja.