IO4 - Pilots
Andy Stoycheff
Clara González Alonso
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Ilaria Pro Work
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Nuria de Pablo
Pro-Work NL
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
CoCOS - Vormgeven van pilootcursussen - Implementatie en evaluatie
Licentie en Disclaimer

Co-creatie met behulp van open source methoden en tools

CoCOS - On-line trainingsplatform

CoCOS On-line trainingsplatform,  mei 2020

Gent| Sofia | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

 

Juridische disclaimer

Het CoCOS-project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.

Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Licentie

CoCOS stimuleert de vrije toegang en het gebruik van onderwijsgerelateerd materiaal. Dit werk is in gelicentieerd onder Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

Co-creation Using Open Source Methods and Tools

CoCOS - Community-based co-creation website and MOOC

CoCOS Community-based co-creation website and MOOC,  Mei 2020

Gent | Sofia | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

 

U bent vrij om:

Te delen - te kopiëren en te verspreiden in elk medium of formaat

Aan te passen - te transformeren en verder te bouwen op het materiaal

 

Volgens de volgende voorwaarden: 

Naamsvermelding - U moet de juiste vermelding geven, een link naar de licentie verstrekken en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit op elke redelijke manier doen, maar niet op een manier die suggereert dat de licentiegever u of uw gebruik onderschrijft.

Niet-commercieel - U mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Gelijk delen - Als je het materiaal remixt, transformeert of erop voortbouwt, moet je je bijdragen verspreiden onder dezelfde licentie als het origineel.

Geen aanvullende beperkingen - U mag geen wettelijke voorwaarden of technologische maatregelen toepassen die anderen wettelijk beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

1 Introductie

CoCOS staat voor Co-Created-cursussen via open source-initiatieven. Het is een door de EU-gesubsidieerd project dat wordt gefinancierd door het Erasmus + -programma voor strategisch partnerschap in het kader van de kernactie "Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken". De landen die bij dit project betrokken zijn, zijn: België, Bulgarije, Nederland, Spanje en Slovenië.

1. Doel

Co-creatie is een proces dat verband houdt met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden van zowel docenten als leerlingen. Het doel van de vragenlijst was om inzicht te krijgen in het praktische gebruik van deze nieuwe onderwijsaanpak vanuit het oogpunt van de leraar en van de nieuwe leeraanpak vanuit het oogpunt van de studenten.

2. Verwachtingen

Het maken van cursusinhouden blijkt vaak een zeer tijdrovend proces voor de docent, waarbij veel tijd wordt besteed aan cursusbeheer en daardoor hun focus op inhoud vermindert. Het tijdknelpunt is met name aanwezig in het hoger- en volwassenenonderwijs, waar docenten een grote verscheidenheid aan rollen alsook een groot aantal studenten hebben. Daarmee rekening gehouden geeft dit rapport een antwoord op de vraag:

Heeft co-creatie een meerwaarde voor de docenten en de studenten?

2 Implementatie van de Pilots

Opleiders die de training hebben afgerond (C1) hebben de co-creatie methodiek in hun eigen cursussen uitgevoerd. Pilotcursussen zijn geïmplementeerd in elke regio die bij het project betrokken is. De pilotcursus dient verder als een evaluatie-instrument en wordt zorgvuldig gevolgd en geëvalueerd waarbij belangrijke feedback over de implementatie van co-creatie wordt verstrekt. De resultaten zullen als leidraad dienen bij het aanpassen van de methodiek en materialen. In sommige gevallen kunnen docenten worden bijgestaan door experts op dit gebied.

Er worden drie soorten vragenlijsten afgenomen:

De inbreng van een deskundige was niet verplicht.

2.1 Statistieken

BELGIË 2 cursussen: Geen experten

BULGARIJE: 4 cursussen: 1 expert

NEDERLAND: 3 cursussen: 1 expert

SLOVENIË: 4 cursussen: 1 expert

SPANJE: 8 cursussen: 5 experten

3 Feedback van de Project Partners

De eerste feedback was erg positief. Meer interactie van studenten. Interessant leermateriaal. De leerlingen waren meer betrokken. Materiaal werd gedeeld via Google Drive, aangezien de docent geen Moodle-cursus had gevolgd vóór de pilootfase. Studenten raakten bekend met het onderwerp en ontwierpen vervolgens een script (vragen) voor educatieve video. Er werd een video opgenomen in de klas met 3 studenten die de inhoud in hun eigen woorden uitlegden. Andere studenten werkten aan vragen die werden geïmplementeerd in Google-formulieren. Materialen worden nu geüpload naar de Moodle omdat de docent haar cursus online wil zetten. Mentoren traden op namens de studenten en zorgden voor materiaal (co-creatie van de definitieve versie) op basis van hun behoeften en vragen. Soms werden infographics toegevoegd, soms afbeeldingen en soms opmerkingen in de Albanese taal. De definitieve versie werd met alle studenten gedeeld voordat de officiële test werd afgelegd. Materialen worden voortdurend bijgewerkt door nieuwe mentoren. Het materiaal werd ook gecontroleerd en goedgekeurd door docenten. De methode werd ondersteund door de organisator van het schoolprogramma.

3.1 België - Artevelde

De twee pilots hadden een ander publiek, er werden verschillende tools gebruikt en verschillende benaderingen. In beide gevallen werd gezien dat er een basisniveau van de inhoud moest zijn om het onderwerp onder de knie te krijgen en in verschillende benaderingen te gebruiken. Een van de docenten gaf de leerlingen een onderwerp en vervolgens de vrijheid om de lessen zelf vorm te geven (5 van de 12). De docent hielp de studenten om bij het onderwerp te blijven en hielp hen wanneer ze dat nodig hadden (grammatica, woordenschat, enz.). Men zag dat dit een positieve vibe kon opwekken en daarmee de lessen een boost kon geven. Ook al was het vanuit beide kanten een uitdaging, studenten beheersten de kennis en probeerden de gemakkelijke weg niet. Opgemerkt moet worden dat de generatiekloof (vooral vanuit technisch oogpunt) stressvol kan zijn voor de docent en de studenten. De andere docent gebruikte een badge en annotatiesysteem (hypothese). Samen met studenten oplossingen zoeken, biedt een nieuwe manier van lesgeven en leren, ook vanuit het oogpunt van de leraar. Het kost veel tijd, maar het kan heel leerzaam zijn

3.2 Bulgarije - NTC

De methode is innovatief en de studenten vonden het leuk om eraan deel te nemen. In het begin was er enthousiasme, maar later begon het af te nemen. In dat opzicht zou er meer aandacht moeten worden besteed aan een goede motivatie en een goede technische ondersteuning. Beide problemen zorgden ervoor dat de meeste studenten zich verzetten om deel te nemen aan het proces. Studenten kiezen de gemakkelijkste manier: om links naar artikelen en video's te annoteren Uit de proef bleek niet dat studenten bereid waren zich in te spannen in: het stellen van vragen; Enkele moeilijke / onduidelijke ideeën of delen van de tekst becommentariëren, hun eigen tekst aanbieden om toe te voegen. Sommigen deden niet mee vanwege de noodzaak om Hypothese te registreren en vervolgens de benodigde coördinatie tussen Moodle en Hypothese. Deelnemers (personeel van het bedrijf) waren druk met hun werkverplichtingen en hadden niet genoeg tijd om naar aanvullende middelen te zoeken. Co-creatiemethode kan worden gebruikt en bereikt in in-company trainingen voor personeel. Het cursusonderwerp moet worden verkleind om de studenten ertoe aan te zetten actiever deel te nemen. De verwachtingen en leergewoonten van studenten  vormen een obstakel - deelnemers (personeel van het bedrijf) zijn niet gewend aan dit soort leeractiviteiten. Ernstige meldingsproblemen met hypothese, ongemak met grote hoeveelheid suggesties. Studenten werden pas laat in het proces geïnformeerd over de bonussen / voordelen van deelname, vrijwilligerswerk was gebaseerd op “pure motieven”. Zeer positieve feedback van studenten, enthousiast om de methode te gebruiken nogmaals veel geleerd over copyright en bronkeuze / controle. De tool is goed, maar je moet oppassen dat studenten de gesloten groepen gebruiken en de feedback niet openbaar maken. Het gebruik van een geïntegreerde platformbenadering leverde voordelen op doordat de cursus in een naadloze omgeving kon worden gepresenteerd.

3.3 Nederland - Pro Work

De gebruikte methode, Xerte plus hypothese, was valide en kon worden gebruikt in toekomstige pilots. Het was belangrijk om de motivatie hoog te houden. Verschillende platforms voor verschillende tools kunnen leiden tot misverstanden en leiden tot een gebrek aan motivatie bij studenten. Een mogelijke oplossing zou het creëren van een gemeenschappelijk groot platform kunnen zijn. Voor de studenten is het hebben van een grote groep studenten niet aan te raden. Het kan veel extra werk opleveren (door de werkdruk aan commentaren en opmerkingen van studenten) en dat kan serieuze problemen opleveren. Een kleine werkgroep is de aanbevolen keuze

3.4 Slovenië - LUV

De eerste feedback was erg positief. Meer interactie van studenten. Interessant leermateriaal. De leerlingen waren meer betrokken. Materiaal werd gedeeld via Google Drive, aangezien de docent geen Moodle-cursus had gevolgd vóór de pilootfase. Studenten raakten bekend met het onderwerp en ontwierpen vervolgens script (vragen) voor educatieve video's. Er werd een video opgenomen in de klas met 3 studenten die de inhoud in hun eigen woorden uitlegden. Andere studenten werkten aan vragen die werden geïmplementeerd in Google-formulieren. Materialen worden nu geüpload naar de Moodle omdat de docent haar cursus online wil zetten. Mentoren traden op namens de studenten en zorgden voor materiaal (co-creatie van de definitieve versie) op basis van hun behoeften en vragen. Soms werden infographics toegevoegd, soms afbeeldingen en soms opmerkingen in de Albanese taal. De definitieve versie werd met alle studenten gedeeld voordat de officiële test werd afgelegd. Materialen worden voortdurend bijgewerkt door nieuwe mentoren. Het materiaal werd ook gecontroleerd en goedgekeurd door docenten. De methode werd ondersteund door de organisator van het schoolprogramma.

3.5 Spanje - Jaitek

Slechts één docent in alle pilots had geen eerdere ervaring met alternatieve leervormen. Dit betekende dat leraren bekend waren met een actieve methodologie en klaar waren voor alternatieve benaderingen. Het idee achter de pilots was het belang van leren door te doen. Platformen zoals google sites en drive werden gebruikt om het werk dat door kleinere groepen afzonderlijk werd gedaan, te verzamelen. Perusall was de belangrijkste tool die werd gebruikt om de student in staat te stellen hun annotaties te schrijven en aan documenten te werken (Hypothese was de andere gebruikte tool). In twee pilots is het werk dat individueel en binnen de kleinere groep is gedaan via presentaties met de hele klas gedeeld. In bepaalde gevallen gaven studenten in de enquête aan dat de tijd die aan die presentaties werd besteed niet voldoende was

4 Analyse van de pilots in België

In Gent zijn aan de Arteveldehogeschool twee pilots uitgevoerd. Bij de cursussen waren twee docenten betrokken. Bij de uitvoering van de pilots was geen expert betrokken. Bij de pilots waren 2 docenten betrokken die allebei de vragenlijsten hebben ingevuld. 43 studenten vulden de vragenlijsten in:

Gemiddelde leeftijd: 21

Man: 32 Vrouw: 11

 

EERSTE PILOOT: FRANS D

 

PROGRAMMA: Bachelor in internationaal officemanagement

AANTAL DEELNEMERS: 12

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten in het 2de jaar van de bachelor hebben belangrijke taal- en communicatieve vaardigheden verworven in (onder andere de Franse taal gedurende drie semesters. Ze zijn bekend met de blended curricula en omgedraaide klassikale praktijken)

SAMENVATTING VAN DE METHODE: In themaklassen (5 van de 11 contactmomenten) voegen studenten hun input toe aan de klasactiviteiten en exameninhoud. Elke klas vereiste het bestuderen van een specifiek vocabulaire in een gemengd proces. 1 van de 5 opdrachten (persvrijheid): - 1 uur voorbereiding - 2 uur voorbereiding en discussies - peer-geëvalueerde PPT's werden gedeeld waarop studenten een opiniestuk zullen schrijven als onderdeel van het examen

GEBRUIKTE WEBTOOLS: CANVAS LMS

 

TWEEDE PILOOT: AUDIO-VISUELE MEDIATECHNOLOGIE

 

PROGRAMMA: Bachelor in grafische en digitale media

AANTAL DEELNEMERS: 179

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten zitten in semester 2 van hun eerste jaar van de bacheloropleiding met de specialisatie "Audiovisuele kunsten & Productie". De audio en video van het onderwerp zijn relatief nieuw en richten zich op theorie en fundamentele concepten zoals natuurkunde en filmregels.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Studenten worden aangemoedigd om meer waarde toe te voegen aan de cursus (correcties, aanvullingen relevante en concrete voorbeelden) met Hypothese. Ze krijgen een cijfer voor hun bijdragen en worden beloond met badges in de leeromgeving als onderdeel van een gamified co-creatie.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: CANVAS LMS, Hypothese, Google Documenten, Badges

4.1 Vragenlijsten van docenten

V1 - Een op de twee docenten heeft eerdere ervaring met alternatieve leervormen, zoals uitgelegd in de opmerkingen

V2 - De meerwaarde van de co-creatie aanpak was duidelijk voor de docenten

V3 - Ze waren allebei zeer tevreden over de aangeboden online voorbereidende module

V4 - Hoewel een van hen geen eerdere ervaring had, waren ze allebei zelfverzekerd genoeg dat ze hun eigen materialen voor co-creatie konden maken

V5 - De gebruikte tools waren Canvas, Offiice, Google, Hypothesis en Sharaha

V6 - Een van hen voelde zich zelfverzekerd in het maken van aantrekkelijke materialen, terwijl de ander wat problemen had

V7 - Ze ervaarden allebei een goede reactie van studenten op deze leeraanpak

V8 - Beiden zeiden dat er moeilijkheden zijn bij het gebruik van co-creatie. Werken met een geheel nieuwe onderwijsaanpak kan nog veel problemen opleveren, ook omdat niet iedereen digitaal geletterd is

V9 - Beide docenten merkten verbetering op in hun lesmethodologie

V10 - Sterke punten: open sfeer, zelfmanagement; Zwakte: de motivatie constant hoog houden

V11 - Ze zouden deze co-creatie methodologie allebei heel erg integreren in hun lessen

4.2 Vragenlijsten van studenten

V1 - De meeste studenten hadden geen eerdere ervaring met dit soort leervormen

V2 - Over de toegevoegde waarde zijn de meningen verdeeld. De hoogste en de laagste score worden het minst gestemd

V3 - De meeste deelnemers vinden co-creatie niet aantrekkelijk

V4 - De meerderheid van de deelnemers begreep wat er van hen werd verwacht

V5 - De meeste deelnemers wisten hoe ze hun input moesten geven met behulp van de digitale tools / platform

V6 - Deelnemers hebben doorgaans geen problemen ondervonden bij het gebruik van co-creatie

V7 - Sommige deelnemers waren tevreden met de ontwikkelde materialen; anderen waren het daar sterk mee oneens

V8 - Sommige deelnemers voelden zich meer betrokken en gemotiveerd bij deze aanpak, maar andere gaven er de laagste score aan

V9 - De meeste studenten zouden niet willen dat de docent deze benadering opnieuw zou gebruiken

V10 - De meesten van hen vonden deze aanpak niet aantrekkelijker dan andere methoden. Belangrijke opmerkingen die werden gemaakt: studenten vonden de groep te groot en moeilijk te motiveren. De hoeveelheid werk die van hen gevraagd werd, was te veel en ze dachten dat de ervaring van co-creëren verloren ging. Het is belangrijk om onafhankelijk te kunnen werken van wat de andere studenten hebben gedaan

4.3 Overzicht van de resultaten

In België zijn twee zeer verschillende pilots geïmplementeerd en we zien een verschillende connotatie van de resultaten. Beide docenten waren tevreden met de resultaten, terwijl sommige studenten moeilijkheden ondervonden.

4.4 Selling points
4.5 Kritische bedenkingen
5 Analyse van de pilots in Bulgarije

In Bulgarije zijn vier pilots uitgevoerd. Twee bij UNWE, één bij Balev Corporation en één bij Adam Smith College of Management. Vier docenten waren bij de cursussen betrokken. Bij de uitvoering van de pilots was geen expert betrokken. 78 studenten woonden de cursussen bij. Bij het project zijn vijf experts betrokken.

 

4 docenten en 4 experts vulden de vragenlijsten in.

37 studenten vulden de vragenlijsten in: Gemiddelde leeftijd: 24

Man: 17 Vrouw: 20

 

EERSTE PILOOT: ECONOMIE VAN ARBEID

PROGRAMMA: Bachelor in internationaal officemanagement

AANTAL DEELNEMERS: 30

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: 30 vrijwilligers (op een totaal van 127) waarvan 20 alle taken hebben voltooid en zo van hun eindexamen zijnvrijgesteld, zij hebben ook certificaten van deelname ontvangen Eerstejaars, tweede semester universiteit

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Het Moodle-platform van de universiteit in combinatie met hypothese. Co-creatie werd gebruikt om specifiek ontworpen delen van de cursus te vullen met video, data of artikelen. Totaal aantal voorgestelde toevoegingen: 187.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: MOODLE, HYPOTHESIS

 

TWEEDE PILOOT: PRESENTATIEVAARDIGHEDEN VOOR VERKOOPVERTEGENWOORDIGERS

PROGRAMMA: In-company opleiding van personeel / Balev Corporation

AANTAL DEELNEMERS: 6

ONDERWIJSNIVEAU: Volwassenenonderwijs (bedrijfsopleiding)

STUDENTENPROFIEL: Verkoopvertegenwoordigers voor internationale markten Het bedrijf is actief in 86 landen en exportmarkten staan ​​duurzaamheid en expansie hoog in het vaandel. Stagiaires in deze cursus zijn momenteel in dienst als verkoopvertegenwoordigers.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: NTCenter host de cursus op ons Moodle-platform, LMS gekoppeld aan hypothese. Blended learning werd gebruikt als een educatieve benadering. De studenten namen deel aan co-creatie van bronnen voor de cursus, maar hadden ook opdrachtactiviteiten met bepaalde deadlines Slechts twee van de deelnemers dienden voorstellen in. 18 annotaties werden goedgekeurd door de docent (interessante video's en teksten).

GEBRUIKTE WEBTOOLS: MOODLE

 

DERDE PILOOT: EENHOORNBEDRIJVEN

PROGRAMMA: Marketing

AANTAL DEELNEMERS: 8

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Cursusonderwerp Concurrentievermogen van economische systemen

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Over het algemeen is de methode innovatief voor mijn studenten. In het begin waren ze best enthousiast. Maar de juiste motivatie en goede technische ondersteuning zijn erg belangrijk als we het hebben over het proces van co-creatie. Beide problemen zorgden ervoor dat de meeste studenten zich verzetten om deel te nemen aan het proces.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: MOODLE, HYPOTHESIS

 

VIERDE PILOOT: ECONOMIE: INVESTERING TEGEN BURGERSCHAP

PROGRAMMA: Beroepskwalificatie volwassenen EQF-niveau 5

AANTAL DEELNEMERS: 17

ONDERWIJSNIVEAU: Volwassenonderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten met verschillende achtergronden. Cursus. Economisch beleid: discutabele kwesties

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Het co-creatie-element werd gegarandeerd door de activiteiten te bouwen rond een Moodle-native wiki-activiteit (onderdeel van het hoofdinstallatiepakket). De cursus werd gegeven in blended learning-vorm. De bijgedragen argumenten ondersteund door middelen voor en tegen specifiek economisch beleid. Het doel was dat de leerlingen zich bewust werden van de verscheidenheid aan meningen en argumenten aan beide kanten van het debat en na te denken over economisch beleid als het complexe en onderling verbonden gebied dat het is, waarbij de impact van de uitvoering van het beleid nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Deelname aan de co-creatie activiteiten was niet verplicht en ging gepaard met een stimulans van extra punten op het eindcijfer van de cursus.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: MOODLE, WIKI-activiteit (debatformaat)

5.1 Vragenlijsten van docenten

V1 - Alle docenten hebben eerdere ervaring met alternatieve leervormen, zoals uitgelegd in de commentaren

V2 - De meerwaarde van de co-creatie aanpak was duidelijk voor de docenten

V3 - Twee docenten waren tevreden met de aangeboden online voorbereidingsmodule en twee waren neutraal

V4 - Ze voelden zich allemaal zo zelfverzekerd dat ze hun eigen materialen voor co-creatie konden creëren

V5 - Alle docenten gebruikten hypothese als het belangrijkste instrument voor co-creatie

V6 - Twee van hen voelden meer zelfvertrouwen dan de anderen (stem 3/6) bij het maken van aansprekende materialen

V7 - Docenten zeiden dat de interacties in het begin timide waren, maar meer in de lessen die ze genoten van deze nieuwe leeraanpak

V8 - Ze dachten allemaal dat het moeilijk was om co-creatie te gebruiken. Er is behoefte aan meer technische ondersteuning

V9 - Een docent op vier vond geen verbetering in hun lesmethodologie (stem 2 van de 6) terwijl de anderen dat wel deden (stem 4/6)

V10 - Sterke punten: uitstekend idee, collectief gebruik van creativiteit, verbetering van teamwerkvaardigheden, kritisch denken, gemakkelijke aanpak Zwakte: gebrek aan technische ondersteuning, ICT-vaardigheden (2 van hen), gebrek aan vaardigheden om feiten te controleren, constante behoefte aan werknemer (zakelijk perspectief )

V11 - Ze zouden deze co-creatiemethode in hun lessen integreren, vooral één leraar (6/6)

5.2 Vragenlijsten van experten

V1 - De experts hadden eerdere ervaring met MOOCS, blended learning, flipped classroom en een daarvan met leertrajecten

V2 - Experts gaven verschillende meningen over de efficiëntie van de online voorbereidingsmodule voor docenten; een van hen stemde zelfs 2 van de 4, een 6/6 en twee experts gaven een meer neutrale stem (4/6)

V3 - De meesten van hen dachten dat de toegevoegde waarde duidelijk was voor de docenten, terwijl één dat niet deed

V4 - Experts beschreven de interactie tussen docenten en deze nieuwe aanpak als uitdagend, omdat ze er niet vertrouwd mee waren en omdat ze moesten werken met experts en andere docenten. De eerder gegeven training werd volgens een van hen als nuttig en ook noodzakelijk beschouwd. De interactie werd ook door een andere expert als positief gewaardeerd.

V5 - De tools waar docenten informatie over vroegen, waren Hypothese en Perusall.

V6 - De meest uitdagende aspecten werden geconfronteerd met technische problemen. Vooral bij Hypothese was het tijdrovend om de bronnen te controleren en om alle meerdere meldingen van cursisten goed te keuren, evenals hun publicatie op het platform.

V7 - Het meest lonende aspect voor hen was de samenwerking zelf en de actieve deelname aan de bronnen. Deze methode kan de anders verborgen vaardigheden van studenten  onthullen.

V8 - Drie van de vier denken dat er nog steeds technische belemmeringen zijn. Er werd geen uitleg gegeven.

V9 - Sterke punten: actieve deelname aan het creëren van inhoud, werken in teamverband, vaardigheden opbouwen in het controleren van feiten, betere communicatie. Zwakke punten: korte tijd voor beoordeling, coördinatie en communicatie tussen partijen

V10 - Iedereen (één expert heeft niet gestemd) waardeerde de uiteindelijke materialen als nuttig en constructief

V11 - Pilots onthullen de beste kant van co-auteurschap en de zwakke punten: tijdbeheer, technische ondersteuning, onderwerpselectie

5.3 Vragenlijsten van studenten

V1 - De meeste studenten hadden geen eerdere ervaring met dit soort leervormen en degenen die dat wel hadden, gebruikten flipped classroom (7 studenten), blended learning, MOODLE en buitenschoolse activiteiten

V2 - De meeste studenten dachten dat de meerwaarde van deze aanpak voor hen heel duidelijk was

V3 - De meeste deelnemers vonden co-creatie aantrekkelijk

V4 - De meerderheid van de deelnemers begreep wat er van hen werd verwacht, slechts 3 van de 37 niet

V5 - De meeste deelnemers wisten hoe ze hun input moesten geven met behulp van de digitale tools / platform

V6 - Deelnemers hebben doorgaans geen problemen ondervonden bij het gebruik van co-creatie

V7 - Bijna elke student was (zeer) tevreden met de ontwikkelde materialen

V8 - Bijna elke deelnemer voelde zich meer betrokken en gemotiveerd met deze aanpak

V9 - Bijna elke student wilde dat de leraar deze benadering opnieuw zou gebruiken

V10 - Bijna iedereen vond deze aanpak aantrekkelijker dan andere methoden

Algemene opmerkingen: de aanpak werd aantrekkelijk bevonden en niet zo eentonig als andere benaderingen; studenten dachten dat het veel kansen bood voor de ontwikkeling van de leerling; nieuwe begrippen werden geleerd; het had wat extra materialen kunnen gebruiken; er hadden meer voorbeelden van de werkstructuur moeten worden gegeven.

5.4 Overzicht van de resultaten

In Bulgarije gebruikten alle vier de piloten Moodle als leerplatform en Hypothese (zoals weergegeven in de vragenlijst) als co-creatie-instrument. Elke pilot werd geleid door groepen van ca. 20 studenten (één had er maar 6). Het profiel van de studenten was heel anders. De algemene meningen van de docenten, experts en studenten waren positief, met een aantal algemeen gedeelde zorgen.

5.5 Selling points
5.6 Kritische bedenkingen

Het gebruik van hypothese werd door de experts als uitdagend beschouwd

6 Analyse van de pilots in Nederland

Op de Fontysschool in Eindhoven (NL) zijn drie pilots uitgevoerd. Bij alle drie de cursussen was slechts één docent betrokken. 75 studenten volgden de cursussen. Bij het project is één expert betrokken.

1 docent, 1 expert en 59 studenten vulden de vragenlijsten in.

Gemiddelde leeftijd: 23

Man: 35 Vrouw: 24

 

EERSTE PILOOT: ONTWERPDENKEN VOOR OPLEIDERS

PROGRAMMA: Bachelor in het secundair onderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 25

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten worden opgeleid tot leerkracht. De studenten werken aan een professionele houding, die gericht is op levenslang leren en zichzelf verbeteren.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om studenten beter voor te bereiden op de wereld van de toekomst, zal ook de noodzaak om het onderwijs (systeem) te blijven ontwikkelen steeds belangrijker worden. Daarvoor heb je leerkrachten nodig met allerlei 'nieuwe en moderne' competenties.

Visieontwikkeling en onderwijsinnovatie kunnen vorm krijgen via de methode en het proces van Design Thinking. Dit is waar deze online module over gaat.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: CANVAS LMS

 

EERSTE PILOOT: ONTWERPDENKEN VOOR OPLEIDERS

PROGRAMMA: Bachelor in het secundair onderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 25

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten worden opgeleid tot leerkracht. De studenten werken aan een professionele houding, die gericht is op levenslang leren en zichzelf verbeteren.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om studenten beter voor te bereiden op de wereld van de toekomst, zal ook de noodzaak om het onderwijs (systeem) te blijven ontwikkelen steeds belangrijker worden. Daarvoor heb je leerkrachten nodig met allerlei 'nieuwe en moderne' competenties.

Visieontwikkeling en onderwijsinnovatie kunnen vorm krijgen via de methode en het proces van Design Thinking. Dit is waar deze online module over gaat.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: HYPOTHESIS en XERTE

 

TWEEDE PILOOT: MINDSET

PROGRAMMA: Bachelor in het secundair onderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 25

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten worden opgeleid tot leerkracht. De studenten werken aan een professionele houding, die gericht is op levenslang leren en zichzelf verbeteren.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: De belangrijkste vraag is of onze intelligentie en vaardigheden (capaciteiten) vastliggen? Je leert je hele leven, maar ontwikkelen wij hierdoor ook capaciteiten? Hierover bestaan ​​in wezen twee verschillende overtuigingen: (1) onze capaciteiten staan ​​vast en kunnen niet groeien of (2) onze capaciteiten kunnen groeien. Dit is waar deze online module over gaat

GEBRUIKTE WEBTOOLS: XERTE en HYPOTHESIS

 

DERDE PILOOT: SAMR-model

PROGRAMMA: Bachelor in het secundair onderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 25

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten worden opgeleid tot leerkracht. De studenten werken aan een professionele houding, die gericht is op levenslang leren en zichzelf verbeteren.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: De vraag is of de lesmethode die door de leraar wordt gebruikt dezelfde blijft of verandert bij het gebruik van leertechnologie.

Docenten vinden het vaak (nog) moeilijk om technologie op een transformatieve manier in de les te integreren.

Het SAMR-model kan voor hen uitkomst bieden. Het SAMR-model is een hulpmiddel dat helpt bij het beschrijven van het didactisch gebruik van onderwijstechnologie. Dit is waar deze online module over gaat.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: XERTE en HYPOTHESIS

6.1 Vragenlijsten van docenten

V1 - De docent had eerdere ervaring met blended learning

V2 - De meerwaarde van de co-creatie aanpak was voor de docent niet zo duidelijk

V3 - Ze was voldoende tevreden over de aangeboden online voorbereidingsmodule

V4 - Ze had er voldoende vertrouwen in dat ze haar eigen materialen voor co-creatie kon maken

V5 - De gebruikte tool was Hypothese

V6 - Ze voelde zich zelfverzekerd in het maken van aantrekkelijke materialen

V7 - Studenten waren gemotiveerd en stonden open voor deze nieuwe aanpak

V8 - Ze denkt dat er nog steeds technische barrières zijn, maar ze gaat niet in op details

V9 - Ze merkte verbetering op in haar lesmethodologie

V10 - Sterke punten: actieve rol, participatie Zwakte: te veel opmerkingen tegelijk

V11 - Ze zou deze co-creatie methodologie heel graag in haar lessen integreren

6.2 Vragenlijsten van experten

V1 - De expert heeft ervaring met MOOCS, blended learning, flipped classroom en leertrajecten

V2 - De online module werd gewaardeerd als geschikt en effectief

V3 - De expert denkt dat de docent een duidelijk beeld had van de meerwaarde van deze aanpak

V4 - Omdat dezelfde docent alle drie de pilots implementeerde, zag de expert dat de docent haar vertrouwen in de co-creatie een beetje meer verhoogde elke piloot die ze leidde

V5 - De gebruikte tool was Hypothese

V6 - Het meest uitdagende onderdeel was de integratie in de digitale leeromgeving en het juiste gebruik van de tools

V7 - De methodologie zelf bleek het meest lonende deel te zijn

V8 - Er zijn volgens de expert nog steeds een technische barrière en een daarvan is de noodzaak om hetzelfde platform te gebruiken

V9 - Een groot verkoopargument is de methode zelf, terwijl de zwakke schakel kan zijn dat je je alleen richt op het maken van leermateriaal en minder op het leren zelf

V10 - De expert heeft goed gestemd over de uiteindelijke materialen die zijn ontwikkeld. Het leerproces heeft een scheppende rol in de methodologie, misschien meer dan de feitelijke materialen die worden gemaakt

6.3 Vragenlijsten van studenten

V1 - De meeste studenten hadden geen eerdere ervaring met dit soort leervormen en degenen die dat wel hadden, waren meestal bekend met MOOCS, blended learning en flipped classroom

V2 - De meeste studenten dachten dat de meerwaarde van deze aanpak voor hen duidelijk was

V3 - De meeste deelnemers vonden het idee van co-creëren aantrekkelijk

V4 - De meerderheid van de deelnemers begreep wat er van hen werd verwacht

V5 - De meeste deelnemers wisten hoe ze hun input moesten geven met behulp van de digitale tools / platform

V6 - De helft van hen ondervond moeilijkheden bij het gebruik van co-creatie en de helft niet. (gemiddeld 3/6)

V7 - De meeste deelnemers waren tevreden met de ontwikkelde materialen en sommigen slechts gedeeltelijk

V8 - De meesten van hen voelden zich meer betrokken en gemotiveerd met deze aanpak

V9 - De meesten van hen zouden graag zien dat de leraar deze benadering opnieuw gebruikt

V10 - De meeste studenten vonden deze nieuwe methode aantrekkelijker dan andere

Veel voorkomende opmerkingen: nieuwe en leuke manier van leren, zou meer moeten worden gebruikt, sommigen van hen vonden dat het aan technische ondersteuning ontbrak

6.4 Overzicht van de resultaten

In Nederland hadden alle drie de pilots ongeveer 25 studenten en werden ze begeleid door dezelfde docent, met dezelfde tools (Xerte en Hypothese). Zo konden we zien hoe het vertrouwen en de resultaten van de docent voor de piloot cursus groeiden. De algemene mening is erg positief. Er moet worden vermeld dat het profiel van de student een belangrijke rol had kunnen spelen (studnenten worden opgeleid tot leraar en zijn gemotiveerd om nieuwe benaderingen te leren)

6.5 Selling points
6.6 Kritische bedenkingen
7 Analyse van de pilots in Slovenië

In Slovenië zijn vier pilots uitgevoerd. Vier docenten waren bij de cursussen betrokken. 33 studenten woonden de cursussen bij. Opleidingsniveau: volwassenenonderwijs en beroepsonderwijs voor volwassenen.

Bij het project is één expert betrokken.

4 docenten, 1 expert en 30 studenten vulden de vragenlijsten in.

Gemiddelde leeftijd: 42

Man: 10 Vrouw: 30

 

EERSTE PILOT: ENGELSE TAAL (niveau 2)

PROGRAMMA: Taalcursus (TPK)

AANTAL DEELNEMERS: 12

ONDERWIJSNIVEAU: Volwassenenonderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten zijn deelnemers aan taalcursussen die worden georganiseerd en geleverd binnen het SI-programma Temeljne poklicne kompetence (basisberoepsvaardigheden). Het is een gemengde groep met verschillende kennisniveaus, aangezien de toelatingseisen laaggeschooldheid en de leeftijd (45+) zijn.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Het idee was dat meer ervaren studenten materialen voor "beginners" zouden maken. De reden was dat zoals gewoonlijk de focus ligt op zwakkere studenten, sterkere studenten vervelen en inactief worden. Dit was een manier om hen te motiveren en hen in staat te stellen samen een les en materiaal te ontwerpen. Er werden 3 studenten uitgekozen om een ​​interview op te nemen met een native speaker over leven in de VS. Ze hebben vragen voorbereid. Native speaker checkte de vragen van tevoren. De video en ppt werden vervolgens gebruikt als leermateriaal. De docent trad op als facilitator en beoordeelde de materialen.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: GOOGLE DRIVE

 

TWEEDE PILOOT: ITALIAANSE CURSUS

PROGRAMMA: Taalcursus

AANTAL DEELNEMERS: 5

ONDERWIJSNIVEAU: Volwassenenonderwijs

STUDENTENPROFIEL: Het is een gemengde groep met een verschillend kennisniveau, aangezien de toelatingseisen laaggeschooldheid en de leeftijd (45+) zijn.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Materialen werden verstrekt door de docent en gedeeld onder studenten via Google Drive. Studenten moesten het formulier Futuro Semplice in de tekst identificeren. Materialen waren gerelateerd aan hun vakgebied om relevanter te zijn. Elk was gericht op een specifiek deel van het werkwoord en voorbereide werkbladen die werden geüpload naar Google Drive. Werkbladen werden gedeeld en gebruikt onder studenten. Het testen gebeurde via Kahoot! en Mentimeter (vragen werden opgesteld door studenten). Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: GOOGLE DOCS, MENTIMETER, KAHOOT!

 

DERDE PILOOT: MANAGING PRODUCTGROEP

PROGRAMMA: Beroepsopleiding (administratief)

AANTAL DEELNEMERS: 7

ONDERWIJSNIVEAU: Volwassenenonderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten zijn deelnemers beroepsopleiding Administrator, 2e jaar. Het programma is aangepast voor volwassen studenten die het reguliere formele programma niet hebben afgerond of die niet eerder een beroepsopleiding hebben gevolgd. Studenten hadden basiskennis van ICT; daarom was ondersteuning nodig, en er werd veel gedaan met de hulp van de docent in de klas (computerklas).

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Materiaal werd gedeeld via Google Drive omdat de docent geen Moodle-cursus had gevolgd vóór de pilootfase. Studenten raakten bekend met het onderwerp en ontwierpen vervolgens een script (vragen) voor educatieve video. Er werd een video opgenomen in de klas met 3 studenten die de inhoud in hun eigen woorden uitlegden. Andere studenten werkten aan vragen die waren geïmplementeerd in Google Formulieren. Materialen worden nu geüpload naar de Moodle omdat de docent haar cursus online wil zetten.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: MOODLE, GOOGLE DOCS, FORMULIEREN

 

VIERDE PILOOT: FYSICA

PROGRAMMA: Basisscholen voor volwassenen

AANTAL DEELNEMERS: 7

ONDERWIJSNIVEAU: Volwassenenonderwijs (laaggeletterde volwassenen, basisonderwijsniveau)

STUDENTENPROFIEL: Studenten zijn jongvolwassenen met een migratieachtergrond die het basisonderwijs willen afronden met het LUV-programma aangepast voor volwassenen. Sommige studenten hebben leermoeilijkheden. Programma / vakken worden geleverd met ondersteuning van mentoren. Docenten bieden materiaal dat wordt geleverd door mentoren, meestal individueel of in kleine groepen.

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Mentoren traden op namens de studenten en leverden materialen (co-gecreëerde definitieve versie) op basis van hun behoeften en vragen. Soms werden infographics toegevoegd, soms plaatjes en soms commentaar in het Albanees. De definitieve versie werd met alle studenten gedeeld voordat de officiële test werd afgelegd. Materialen worden voortdurend bijgewerkt door nieuwe mentoren. Het materiaal werd ook gecontroleerd en goedgekeurd door docenten. De methode werd ondersteund door de organisator van het schoolprogramma.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: GOOGLE SITES, HYPOTHESIS

7.1 Vragenlijsten van docenten

V1 - De docent had eerdere ervaring met blended learning

V2 - De meerwaarde van de co-creatie aanpak was duidelijk voor de docenten

V3 - De docenten waren zeer tevreden over de aangeboden online voorbereidingsmodule

V4 - Ze voelden zich zelfverzekerd genoeg om hun eigen materialen voor co-creatie te creëren

V5 - De gebruikte tools waren Google-documenten en -formulieren, Kahoot, Mentimeter en Hypothese

V6 - Ze voelden zich zelfverzekerd in het maken van aantrekkelijke materialen

V7 - Studenten waren gemotiveerd en stonden open voor deze nieuwe aanpak, maar er was behoefte aan een mentorschap

V8 - Ze waren het er allemaal over eens dat er nog steeds technische belemmeringen waren bij het gebruik van deze aanpak

V9 - Ze merkten allemaal verbetering op in hun lesmethodologie

V10 - Sterke punten: actieve rol, binding, extra bijdrage, creativiteit Zwakte: digitale vaardigheden moeten op een voldoende niveau zijn, behoefte aan extra tijd

V11 - Iedereen was het erover eens dat ze deze methode van co-creatie heel erg in haar lessen zouden integreren (ze scoorden alle vier als maximum)

V12 - Advies: gemeenschappelijk platform

7.2 Vragenlijsten van experten

V1 - De expert vertelde niet waar hij ervaring mee had

V2 - De online module werd gedeeltelijk gewaardeerd als geschikt en effectief

V3 - De expert denkt dat de docent een heel duidelijk beeld had van de meerwaarde van deze aanpak

V4 - Een docent die werd bijgestaan, probeerde de cursus interessant te maken en de expert zei dat het succesvol was

V5 - De tool waarin om hulp werd gevraagd, was Google

V6 - Het meest uitdagende deel was de coördinator en het technische deel

V7 - Het meest overtuigende was dat de cursussen interactiever waren en dat studenten de kans kregen om deel te nemen

V8 - Er zijn volgens hem nog steeds technische barrières en een daarvan is dat niet alle studenten bekend waren met de gebruikte technologie

V9 - De expert stelde voor om het als een uitdaging te presenteren; het zou boeiender en leuker zijn

V10 - De expert heeft positief gestemd over de uiteindelijke materialen die zijn ontwikkeld.

7.3 Vragenlijsten van studenten

V1 - De meeste studenten hadden geen eerdere ervaring met dit soort leervormen en degenen die dat wel deden, hadden het met Moodle

V2 - De meeste studenten dachten dat de meerwaarde van deze aanpak duidelijk was

V3 - De meeste deelnemers vinden co-creatie aantrekkelijk

V4 - De meerderheid van de deelnemers begreep wat er van hen werd verwacht

V5 - De meeste deelnemers wisten hoe ze hun input moesten geven met behulp van de digitale tools / platform

V6 - Deelnemers ondervonden moeilijkheden bij het gebruik van co-creatie (leeftijdsverschil aanwezig)

V7 - De meeste deelnemers waren tevreden met de ontwikkelde materialen

V8 - De meeste deelnemers voelden zich meer betrokken en gemotiveerd met deze aanpak

Veel voorkomende opmerkingen: de cursussen werden gewaardeerd, mentoren hielpen bij het overbruggen van de digitale kloof die sommige studenten hadden; goede manier om expertise te delen

7.4 Overzicht van de resultaten

In Slovenië waren er vier pilots en allemaal met een beperkt aantal studenten. Het gebruikte platform was Google (site, docs, drive), terwijl de tools voor co-creatie heel verschillend waren. De profielen van de studenten waren gediversifieerd en hetzelfde geldt voor de gemiddelde leeftijd van de groep. Over het algemeen werd de co-creatie aantrekkelijk en nuttig gevonden, maar er zijn niet veel opmerkingen om de voor- en nadelen te verduidelijken.

7.5 Selling points
7.6 Kritische bedenkingen
8 Analyse van de pilots in Spanje

Bij de Universidad Autonoma Madrid zijn zeven pilots uitgevoerd en één bij de UGR in Granada. Bij de uitvoering van de pilots zijn acht docenten en vijf experts betrokken

Gemiddelde leeftijd: 21

Deelnemers: Man: 67 Vrouw: 179

8 edities

 

EERSTE PILOOT: ICT IN HET ONDERWIJS

PROGRAMMA: Leerkracht basisonderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 33

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten uit het eerste jaar. De meeste van hen zijn vrouwen (61%). Ze zullen in de toekomst leraren zijn van kleine kinderen

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Maak een korte handleiding, online presentatie en video-tutorial op Youtube over verschillende tools voor elk thema (elke groep een thema, elke persoon een tool over het thema). Commentaarhandleidingen in Perusall. Maak voor elke groep een Goggle-site. Geef commentaar op Google-sites met behulp van Hypothes.is Stem Goggle-sites. Geen tijd voor de twee laatste punten

GEBRUIKTE WEBTOOLS: GOOGLE SITES, DRIVE, PERUSALL

 

TWEEDE PILOOT: ICT IN ONDERWIJS EN SPORT

PROGRAMMA: afgestudeerd in lichamelijke activiteit en sportwetenschappen

AANTAL DEELNEMERS: 40

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten uit het eerste jaar. De meesten van hen mannen (75%). Ze zullen leraren lichamelijke opvoeding zijn op scholen of werken in sportgerelateerde activiteiten (personal trainers, sportscholen ...)

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Maak een korte handleiding, online presentatie en video-tutorial op Youtube met verschillende tools voor elk thema (elke groep een thema, elke persoon een tool over het thema). Reageer handleidingen in PerusalL. Maak een Goggle-site voor elke groep. Reageer op Google-sites met Hypothes.is. Stem Goggle-sites. Geen tijd voor het laatste punt

GEBRUIKTE WEBTOOLS: GOOGLE SITES, HYPOTHESIS, PERUSALL

 

DERDE PILOOT: TAALONTWIKKELING (0-6 studenten)

PROGRAMMA: Afgestudeerd in kleuterschool Educatieve leraar

AANTAL DEELNEMERS: 66

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten uit het eerste jaar. De meeste vrouwen (75%) zullen in de toekomst leraren van kleine kinderen zijn

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Een artikel lezen en gezamenlijk becommentariëren (inzage). Het artikel is geannoteerd door studenten, met de indicatie om zo reflecterend mogelijk te zijn. Interessante paragrafen werden ook gemarkeerd door studenten. Met het lezen en annotaties moesten alle groepen verschillende bronnen doen. Alle werken waren beschikbaar in Moodle. Er is een Google-site gemaakt met de meer stemmen. Er is een Google-site gemaakt met de meer stemmen

GEBRUIKTE WEBTOOLS: PERUSALL, OOGLE SITES, RIJDEN, MOODLE

 

VIERDE PILOOT: DIGITALE CONTENT EN EDUCATIEVE MULTIMEDIA

PROGRAMMA: Master in ICT in onderwijs en opleiding

AANTAL DEELNEMERS: 25

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: De meesten van hen hebben een lerarenopleiding gevolgd. De master geeft hen een diepere kennis van technologieën voor de organisatie van onderwijs en onderwijsinstellingen

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Ontwerp een trainingssessie in groepen over het segmentatie- en pre-trainingsprincipe, door middel van een online presentatie. Film en bewerk een video van het thema. Maak een mentale kaart en een poster op Canva. Genereer een Google-formulier. Maak ten slotte een interactieve poster over Genially. Reageer op de gemaakte Principle-documenten op Perusall. Maak een verhaal van de thema's op Google Sites

GEBRUIKTE WEBTOOLS: PERUSALL, GOOGLE SITES, DRIVE, HYPOTHESIS, H5P

 

VIJFDE PILOOT: EDUCATIEVE TECHNOLOGIE (2611)

PROGRAMMA: Leerkracht in het kleuteronderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 33

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten uit het tweede jaar. De meeste van hen zijn vrouwen (91%). Ze zullen in de toekomst leraren zijn van kleine kinderen

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Maak een korte online presentatie, een interactieve video met H5P over verschillende tools voor elk thema (elke groep een thema, elke persoon een tool over het thema). Creëer een visueel denkende muurschildering, teksten en afbeeldingen. Maak voor elke groep een Goggle-site. Reageer op Google Sites met behulp van Hypothes.is. Evaluatie van het project.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: H5P, MOODLE, HYPOTHESIS

 

ZESDE PILOOT: EDUCATIEVE TECHNOLOGIE

PROGRAMMA: Leerkracht in het kleuteronderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 33

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten uit het tweede jaar. De meeste vrouwen (94%) zullen in de toekomst leraren zijn van kleine kinderen

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Maak een korte online presentatie, een interactieve video met H5P over verschillende tools voor elk thema (elke groep een thema, elke persoon een tool over het thema). Creëer een visueel denkende muurschildering, teksten en afbeeldingen. Maak voor elke groep een Goggle-site. Reageer op Google Sites met behulp van Hypothes.is. Evaluatie van het project.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: H5P, HYPOTHESIS, MOODLE

 

ZEVENDE PILOOT: TECHNOLOGISCHE HULPBRONNEN TOEGEPAST OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

PROGRAMMA: 2e leerjaar voor leerkrachten in het basisonderwijs

AANTAL DEELNEMERS: 64

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Toekomstige leraren in het basisonderwijs

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Maak een gids van robotcoöperatieve projecten op Scratch in groepen. Elke groep moest richtlijnen opstellen en een deel van het totale Project on Scratch. Maak voor elke groep een robotproject op Scratch.

GEBRUIKTE WEBTOOLS: GOOGLE DRIVE

 

ACHTSTE PILOOT: EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING (0 - 6 KINDEREN)

PROGRAMMA: Master in ICT in onderwijs en opleiding

AANTAL DEELNEMERS: 53

ONDERWIJSNIVEAU: Hoger onderwijs

STUDENTENPROFIEL: Studenten uit het eerste jaar. De meeste van hen zijn vrouwen (75%). Ze zullen in de toekomst leraren zijn van kleine kinderen

SAMENVATTING VAN DE METHODE: Een artikel lezen en gezamenlijk becommentariëren (Perusall). Het artikel is geannoteerd door studenten, met de indicatie om zo reflecterend mogelijk te zijn. Er werden ook interessante alinea's gemarkeerd. Met het lezen en annotaties moesten alle groepen verschillende bronnen doen. Alle werken die beschikbaar zijn in Moodle en waarvoor is gestemd Een Google-site is gemaakt met de meer stemmen

GEBRUIKTE WEBTOOLS: MOODLE, PERSOONLIJK

8.1 Vragenlijsten van docenten

V1 - Eén docent had geen eerdere ervaring met co-creatie terwijl de anderen dat wel hadden (blended learning, MOOC's en flipped classroom)

V2 - De meerwaarde van de co-creatie aanpak was heel duidelijk voor de docent (5,88 van de 6)

V3 - De docenten waren zeer tevreden over de aangeboden online voorbereidingsmodule

V4 - Ze voelden zich erg zelfverzekerd om hun eigen materialen voor co-creatie te creëren

V5 - De meest gebruikte tools waren Google, Perusall, Moodle

V6 - Ze hadden er alle vertrouwen in dat ze creatieve en aantrekkelijke materialen konden ontwikkelen

V7 - De interactie tussen leerlingen was goed omdat de lessen goed gestructureerd waren, hoewel ze niet gewend waren om met deze aanpak te werken. In het begin vonden studenten het moeilijk om commentaar te geven op het werk van de docent / andere studenten, maar daarna is het gelukt. Ze leken gemotiveerd, betrokken en samenwerkend

V8 - De meeste leraren denken dat er nog steeds technische barrières zijn. Vooral vanwege het ongelijke technologieniveau van de studenten en het niveau van sommige tools

V9 - Ze merkten verbetering op in hun lesmethodologie, maar de algehele score was niet te hoog (gemiddeld 5,25 van de 6)

8.2 Vragenlijsten van experten

V1 - De experts hadden eerdere ervaring met MOOC's, blended learning en flipped classroom

V2 - De online module werd zeer gewaardeerd als geschikt en effectief

V3 - De experts denken dat de docenten een duidelijk beeld hadden van de meerwaarde van deze aanpak (een van hen stemde er echter 4 op 6)

V4 - De interactie was gunstig, en docenten waardeerden een gestructureerde methodologie. Het werd interessant maar stressvol gevonden en de mentoring onder leraren werd zeer gewaardeerd

V5 - Experts werd gevraagd om informatie over Perusall, Google en alle tools die nodig waren om commentaar te geven op het uitgevoerde werk

V6 - Het meest uitdagende deel was het gebruik van Perusall, de behoefte aan specifieke technische vaardigheden en in het algemeen de vereiste technische vaardigheden. Student had moeite met het beoordelen van materiaal van andere studenten.

V7 - De meest lonende was de houding van de studenten, hun interactie en communicatie en de voldoening die werd ontleend aan het creëren van nieuwe materialen, uitgaande van ieders bijdrage

V8 - Alle experts denken dat er nog steeds technische barrières zijn om het platform te gebruiken voor co-creatie

V9 - Sterke punten: mogelijkheid om meer in de inhoud te duiken; interactie met studenten, beter verantwoordelijkheidsgevoel en grote motivatiebooster Zwakte: het gebrek aan digitale competenties (vooral met docenten) maakte het werk soms moeilijk (deze zwakte werd door de meeste experts geuit), behoefte aan een zorgvuldige planning van de lessen

8.3 Vragenlijsten van studenten

V1 - De meeste studenten hadden geen eerdere ervaring met dit soort leren en degenen die dat wel deden, hadden het vooral met Moodle, blended learning en flipped classroom

V2 - De meerderheid van de studenten vond de meerwaarde van deze aanpak duidelijk

V3 - De meeste deelnemers vinden co-creatie aantrekkelijk

V4 - De meerderheid van de deelnemers begreep wat er van hen werd verwacht

V5 - De meeste deelnemers wisten hoe ze hun input moesten geven met behulp van de digitale tools / platform

V6 - De meeste studenten ondervonden moeilijkheden bij het gebruik van co-creatie

V7 - De meeste deelnemers waren tevreden met de ontwikkelde materialen

V8 - De meeste deelnemers voelden zich meer betrokken en gemotiveerd met deze aanpak

V9 - De meeste studenten zouden graag zien dat de docent deze benadering opnieuw gebruikt

V10 - De meeste studenten vinden deze benadering aantrekkelijker dan andere methoden

Algemene opmerkingen: er had meer tijd moeten worden gegeven om de resultaten bloot te leggen; er was meer uitleg nodig; methodologie werd effectief bevonden; probleem bij het creëren van de groepen; te veel taken, geaccumuleerd werk (zie vorige pagina's)

8.4 Overzicht van de resultaten

In Spanje heeft het grootste aantal deelnemers geïmplementeerd en werden de meeste pilots georganiseerd tegenover andere landen. In die pilots zijn een aantal tools voor co-creatie gebruikt, waardoor de statistische steekproef het meest relevant is. De meeste studenten en alle docenten hadden een positieve ervaring

8.5 Selling points
8.6 Kritische bedenkingen
9 Definitieve overwegingen uit alle landen
9.1 Vragenlijst voor docenten - Feedback uit alle landen
9.2 Vragenlijsten voor experten - Feedback uit alle landen
9.3 Vragenlijsten voor studenten - Feedback uit alle landen
9.4 Is co-creatie een meerwaarde voor docenten en studenten?

Dit was de eerste vraag van dit rapport. Na analyse van de verschillende vragenlijsten die door docenten, experts en studenten zijn ingevuld, kan gezegd worden dat co-creatie inderdaad een meerwaarde is. De beste kwaliteiten van deze methode werden beschouwd als: teamwerk, het vergroten van de creativiteit en kritisch denken en het gevoel gewaardeerd te worden naar zijn eigen mening, zoals gezegd door een Bulgaarse expert. Er waren veel pilots en ze verschilden in termen van gebruikte tools, aanwezigheid van de groep en profiel van studenten. Men heeft gezien dat, zoals in het geval van België, het implementeren van de pilot in een zeer grote klas een obstakel vormde voor zowel de leraar (die een groot aantal feedback moest herzien) als voor de studenten (velen werden ongemotiveerd door de overmatige belasting van taken). Dat studenten dienden gecontroleerd te worden en feedback te krijgen op feiten werd opgemerkt door docenten uit Nederland en Bulgarije (in al deze gevallen werd Hypothesis gebruikt). Een ander punt dat door bijna alle deelnemers aan de pilots werd waargenomen, was de behoefte aan constante technische ondersteuning bij het gebruik van nieuwe webtools voor co-creatie. De studenten waren van mening dat meer technische uitleg aan het begin van de pilots een lange weg had kunnen gaan om co-creatie beter te begrijpen. Ook werd opgemerkt dat meer voorbeelden van co-creatie hadden kunnen zorgen voor een grote verbetering van het co-creatieproces.

Съдържание

Съдържание

 

1    Въведение

Цел

Очаквания

 

2    Провеждане на пилотните курсове

2.1    Статистика

 

3    Обратна връзка от партньорите по проекта

3.1    Белгия – ARTEVELDEHOGESCHOOL

3.2    България – НУЦ

3.3    Нидерландия – PRO WORK

3.4    Словения – LUV

3.5    Испания – JAITEK

 

4    Анализ на пилотните курсове в Белгия

4.1    Въпросници от учители

4.2    Въпросници от студенти

4.3    Преглед на резултатите

4.4    Успехи

4.5    Предизвикателства

 

5    Анализ на пилотните курсове в България

5.1    Въпросници от учители

5.2    Въпросници от експерти

5.3    Въпросници от студенти

5.4    Преглед на резултатите

5.5    Успехи

5.6    Предизвикателства

 

6    Анализ на пилотните курсове в Нидерландия

6.1    Въпросници от учители

6.2    Въпросници от експерти

6.3    Въпросници от студенти

6.4   Преглед на резултатите

6.5    Успехи

6.6    Предизвикателства

 

7    Анализ на пилотните курсове в Словения

7.1    Въпросници от учители

7.2    Въпросници от експерти

7.3    Въпросници от студенти

7.4    Преглед на резултатите

7.5    Успехи

7.6    Предизвикателства

 

8    Анализ на пилотните курсове в Испания

8.1    Въпросници от учители

8.2    Въпросници от експерти

8.3    Въпросници от студенти

8.4    Преглед на резултатите

8.5    Успехи

8.6    Предизвикателства

 

9    Общи заключения

9.1    Въпросници от учители – обобщени за всички страни

9.2    Въпросници от експерти – обобщени за всички страни

9.3    Въпросници за студенти – обобщени за всички страни

9.4    Съавторството има ли добавена стойност за учители и студенти?

Въведение

CoCOS означава Съавторски курсове чрез свободни за достъп инициативи (Co-Created courses through open sourced initiatives). Това е европейски проект финансиран като стратегическо партньорство по програма Еразъм+, ключова дейност "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики". Страните, които участват в проекта, са: Белгия, България, Нидерландия, Испания и Словения

1. Цел

Съавторството е процес, свързан с развиването на нови умения у преподаватели и обучавани. Целта на въпросника е да проучи практическата употреба на този нов подход в преподаването от гледната точка на учители и студенти.

2. Очаквания

Създаването на съдържание на курса често се оказва времеемко за преподавателя, като голяма част от времето се използва за управляването на курса, което отнема от фокуса върху съдържанието. Липсата на достатъчно време е особено характерна за висшето образование и обучението на възрастни, където преподавателите се изправят пред различни роли и голям брой студенти. Като се взима всичко това предвид, въпросът, на който търси отговор този доклад, е:

Съавторството носи ли добавена стойност за преподаватели и студенти?

Провеждане на пилотните курсове

Преподавателите, преминали обучението (C1), са приложили съавторската методология в собствените си курсове. Пилотните курсове са проведени във всеки от регионите, включени в проекта, и служат като инструмент за оценка, както и за важна обратна връзка относно прилагането на съавторството. Резултатите ще служат за насока при адаптирането на методологията и материалите. В някои случаи, преподавателите могат да бъдат подпомогнати от експерти в областта. 

Въпросниците са три вида: 

 

Участието на експерт не е задължително. 

Статистика

Белгия 2 курса без експерт

България 4 курса 1 експерт

Нидерландия 3 курса 1 експерт

Словения 4 курса 1 експерт

Испания 8 курса 5 експерти

Обратна връзка от партньорите

Първончалната обратна връмка беше много положителна. Повече от студенти​. Интересен учебен материал. Студентите са по-ангажирани. Материалите се споделят чрез Google Drive, тъй като преподавателят няма курс в Мудъл преди пилотната фаза. Студентите се запознават с темата и после създават примерни въпроси за образователно видео. Видеото е записано в клас с 3 студенти, които обясняват съдържанието със свои думи. Останалите студенти работят по въпросите в Google forms. ​Материалите ще бъдат качени в Мудъл, тъй като преподавателката иска да качи курса си онлайн. Менторите съдействат на студентите и предлагат материали (съавторски, последна версия) според техните нужди и въпроси. Понякога добавят инфографики, снимки, коментари. ​Финалната версия е споделена с всички студенти, преди официалния тест. Материалите ще продължат да бъдат опреснявани от нови ментори. Също така ще бъдат проверени и одобрени от учители. Методът се подкрепя от организатор на училищната програма.

Белгия - Artevelde

Двата пилотни курса бяха пред различна аудитория, използваха различни инструменти и подходи. И в двата случая пролича, че е необходимо да има основно ниво на съдържанието, за да бъде овладян материалът и да бъде използван в различни подходи. Един от преподавателите задаваше на студентите тема и после те са свободни да оформят уроците сами (5 от 12). Преподавателят помагаше на студентите да се придържат към темата, както и когато имат нужда (с граматиката, речника и др.). Това създаде положителна атмосфера и помага на уроци. Въпреки, че е предизвикателно и за двете страни, студентите овладях материала и не се опитваха да търсят по-лесното решение. Трябва да се отбележи, че разликата в поколенията (особено от гледна точка на технологииге) може да е стресиращо както за преподавателя, така и за студентите. Единият от преподавателите използва системата за анотации (hypothesis). Съвместното намиране на решения, заедно със студентите, предлага нов начин на преподаване и учене също от гледна точка на учителя. Отнема време, но може да наистина да се използва за обучение. 

България - NTC

Методът е иновативен, а студентите участват с удоволствие. В началото ентусиазмът е по-силен, постепенно отслабва. От тази гледна точка, повече внимание може да бъде отдадено на подходящата мотивация и техническа подкрепа. Това са две от причините за известно съпротива от страна на обучаваните да се включат в опита. Те избираха най-лесния начин: да анотират линкове към статии и видеа.​ Нямаха желание да влагат усилия в: задаване на въпроси; коментиране на някои трудни/неясни идеи или части от текста; предлагане на собствени текстове, които да бъдат добавени. Някои  не участват заради нуждата да се регистрират в Hypothesis, както и заради нуждата от координация между Мудъл и Hypothesis. Участниците (служители на компания) бяха заети със собствената си работа и нямаха достатъчно време за издирване на допълнителни ресурси. Методът на съавторството може да бъде използван при вътрешнофирмени обучения. Темата на курса трябва да бъде стеснена, което ще поощри обучаваните да участват по-активно. Очакванията на обучаваните, както и техните навици за учене са пречка  – участниците (служители на компания) не са свикнали с този вид учебни дейности. Сериозно затруднение с Hypothesis, неудобство поради големия брой предложения. Студентите участваха на доброволни начала. Изключително положителна обратна връзка от обучаваните, с желание да използват метода отново, научиха много за авторските права и подбора и проверката на източника. Инструментът е добър, но трябва да се внимава с придържането към затворените групи, така че студентите да не превръщат коментарите си в обществено достояние. Използването на интегрирана платформа  спомага за гладкото протичане на курса.

Нидерландия - Pro Work

Използваните методи, Xerte и Hypothesis, бяха подходящи и могат да се използват и в бъдеще. Важно е да се подхранва мотивацията. Различните платформи за различните инструменти могат да създадат недоразумения и да намалят мотивацията на студентите. Възможно решение е създаването на споделена платформа. За студентите големите групи са недостатък. Водят до повече допълнителна работа (заради коментарите и бележките) и това може да причини сериозни проблеми. Предпочита се работа в по-малки групи.

Словения - LUV
Испания - Jaitek

Само един от учителите пилотните курсове нямаше предишен опит с алтернативни форми на обучение. Това означава, че учителите бяха запознати с активната методика и бяха готови за алтернативни подходи. Идеята на пилотните курсове беше да представи ученето чрез правене. Платформи като google disc бяха използвани за събиране на работата, извършена отделно от по-малки групи. Perusall беше основният инструмент, използван от студентите за бележки и коментари, както и за работа по документи (Hypothesis). В два пилотни курса работата, извършена поотделно и в по-малката група, беше споделяна с целия клас чрез презентации. В определени случаи учениците споменават в проучването, че времето, посветено на тези презентации, не е било достатъчно.

Анализ на пилотните курсове в Белгия

Два пилотни курса бяха проведени в Artevelde University College, Гент. Участваха два учители, нямаше експерт. и двамата са попълнили въпросника, както и 43 студенти:

Средна възраст: 21 

Мъже:     32       Жени:   11

 

 

  1. Първи пилотен курс: Френски D

 

ПРОГРАМА: бакалавър по международна бизнес администрация

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 12

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше образование

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: студенти втора година, със значителни езикови и комуникационни умения (три семестъра френски език). Познават практиките на смесената учебна програма и обърнатата класна стая

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: В рамките на тематични часове (5 от 11), студентите допринасят със свои материали за дейностите в клас и съдържанието за изпита. Всеки клас изисква изучаване на специфичен речник. 1 от 5 задания (свобода на пресата): - 1 ч подготовка - 2 ч подготовка и дискусии - като част от изпита студентите пишат своето мнение за презентации на колеги

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: CANVAS LMS

 

  1. Втори пилотен курс: Аудио-визуални медийни технологии

 

ПРОГРАМА: Бакалавър по графични и дигитални медии

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 179

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше образование

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти 2. семестър в бакалавърска програма, със специализиция "Аудио-визуални изкуства & Продукция". Предметът е сравнително нов и насочен към теория и основни концепции като физиката и правилата на филмите.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА:  Студентите са поощрени да допринасят за курса (поправки, допълнителни и конкретни примери) посредством Hypothesis. Получават оценка за своите приноси и са възнаградени със значка като част от игровизираното съавторство. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  CANVAS LMS, Hypothesis, Google Docs, Badges

Въпросници от учители

Q1 - Един от двама учители е имал предишен опит с алтернативни форми на обучение, както е обяснено в коментарите 

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше ясна за учителите 

Q3 - И двамата бяха много доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен

Q4 - Въпреки че един от тях не е имал предишен опит, и двамата са били достатъчно уверени, че могат да създават свои собствени материали за съвместно създаване

Q5 - Използваните инструменти са Canvas, Office, Google, Hypothesis и Sharaha

Q6 - Единият от тях се чувстваше уверен в създаването на привлекателни материали, докато другият се затрудняваше

Q7 - И двамата се радваха на добра реакция от студентите по отношение на този подход на обучение 

Q8 - И двамата казаха, че трудностите при използването на съвместното създаване са свързани с новия подход и липсата на достатъчна дигитална грамотност 

Q9 - И двамата учители забелязаха подобрение в методиката си на преподаване

Q10 - Силни страни: открита атмосфера, самоуправление; Слабости: нуждата от постоянно поддържане на високата мотивация  

Q11 - И двамата много биха интегрирали тази методология за съвместно създаване в своите класове 

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение

Q2 - Мненията са разделени по отношение на добавената стойност. Най-високият и най-ниският резултат са най-малко гласувани

Q3 - Повечето от участниците не намират съвместното създаване за привлекателно

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата

Q6 - Участниците обикновено не срещат трудности при използването на съвместно създаване

Q7 - Някои участници бяха доволни от разработените материали;  други категорично не са съгласни

Q8 - Някои участници се почувстват по-ангажирани и мотивирани с този подход, но някои други дават най-ниската оценка за него

Q9 - Повечето от учениците не биха искали учителят да използва този подход отново

Q10 - Повечето от тях не намериха този подход за по-привлекателен от другите методи. 

Важни забележки: студентите смятаха, че групата е твърде голяма и че е трудно да се мотивира. Обемът на работата, необходим за тях, беше твърде много и те смятаха, че опитът за съвместно създаване се губи. Важно е да можете да работите независимо от това, което са направили другите студенти.

Преглед на резултатите

В Белгия двата пилотни курса са много различни. И двамата учители бяха доволни от резултатите, докато някои ученици срещнаха трудности.

Успехи
Предизвикателства
Анализ на пилотните курсове в България

В България са проведени 4 пилотни курса. Два в УНСС, един в корпорация Балев и един в Колеж по мениджмънт "Адам Смит". В тях са участвали четирима учители. Не е участвал експерт. 78 студенти са се включили в курсовете. Петима експерти са привлечени в проекта. 

 

4 преподаватели и 4 експерти са попълнили въпросника. 

37 студенти са попълнили въпросниците.

Средна възраст: 24

Мъже:     17     Жени:   20

 

  1. Първи пилотен курс: ИКОНОМИКА НА ТРУДА

 

ПРОГРАМА: Бакалавър по международна бизнес администрация

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 30

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше 

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: 30 доброволци (от общо 127), от които​20 са изпълнили всички задачи и са положили изпит, като са получили и сертификати за участие, първа година, втори семестър

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: университетската платформа Мудъл в комбинация с Hypothesis. Съавторството е използвано за попълване на специално разработени части от курса с видео, данни или статии. Общ брой предложения: 187.

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: MOODLE, HYPOTHESIS

 

2. Втори пилотен курс: ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА            ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

ПРОГРАМА: Вътрешнофирмено обучение на персонала/Корпорация Балев

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 6

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: образование за възрастни (корпоративно обучение)

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: търговски представители за международния пазар. Компанията е активна в 86 страни, като устойчивостта и разрастването на експортните пазари са от ключово значение. Обучаваните в този курс са наети търговски представители.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: НУЦ е домакин на курса в платформата Мудъл, системата за управление на ученето е сдвоена с Hypothesis.​Като образователен подход се прилага смесеното учене.​ Обучаваните участват в съавторствот на ресурси за курса, но същевременно с това имат и задания с определени срокове. Само двама участници внасят предложения. 18 анотации са одобрени от лектора (интерсени видеа и текстове).​

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE

 

3. Трети пилотен курс: КОМПАНИИ ЕДНОРОЗИ

 

ПРОГРАМА: Маркетинг

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: тема на курса "Конкурентност на икономическите системи"

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Общо взето методът е иновативен за студентите. В началото бяха много ентусиазирани. Подходящата мотивация и техническата подкрепа са много важни в процеса на съавторство. Тези два аспекта накараха ​много от студентите да не искат да участват в опита.

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE , HYPOTHESIS

4. Четвърти пилотен курс: ИКОНОМИКА: ИНВЕСТИЦИИ СРЕЩ ГРАЖДАНСТВО

 

ПРОГРАМА: Професионална квалификация за възрастни ЕКР ниво 5

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 17

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: професионално обучение за възрастни

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: възрастни обучавани с различен опит. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Елементът на съавторство беше гарантиран чрез изграждането на дейностите около уики активността на Мудъл (част от основния инсталационен пакет). ​ Курсът е проведен в смесен обучителен формат. Различните икономически политики бяха подкрепени с аргументи от източници за и против​. Целта беше обучаваните да се запознаят с разнообразието от мнения и аргументи от двете страни на дебата и да започнат да мислят за икономическата политика като за сложна и взаимосвързана област, каквато тя е, като  отчитат ефекта от прилагането на политики. Участието в дейностите за съвместно създаване не беше задължително и беше свързано със стимул от допълнителни точки към финалната оценка от курса.

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE, WIKI Activity (формат за дебат)

Въпросници от учители

Q1 - Всички учители са имали предишен опит с алтернативни форми на обучение, както е обяснено в коментарите

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше ясна за учителите

Q3 - Двама учители бяха доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен, а двама бяха неутрални

Q4 - Всички те се чувстваха достатъчно уверени, че могат да създадат свои собствени материали

Q5 - Всички учители използваха Hypothesis като основно средство за съвместно създаване

Q6 - Двама от тях се почувстваха по-уверени от останалите (гласуване 3/6) в създаването на привлекателни материали

Q7 - Учителите споделят, че взаимодействията в началото са плахи, но напредването на уроците, започват да харесват този нов подход за учене

Q8 - Всички смятат, че има трудности при използването на съвместното създаване. Необходима е повече техническа поддръжка

Q9 - Един от четирима учители не намира подобрение в методиката си на преподаване (гласуване 2 от 6), докато другите го направиха (гласуване 4/6)

Q10 - Силни страни: отлична идея, колективно използване на креативността, усъвършенстване на уменията за работа в екип, критично мислене, лесен подход Слабости: липса на техническа поддръжка, ИКТ умения (2 от тях), липса на умения за проверка на факти, постоянна нужда от служител (бизнес перспектива)

Q11 - Всички биха включили тази методология за съвместно създаване в своите курсове (6/6)

Въпросници от експерти

Q1 - Експертите са имали предишен опит с MOOCS, смесено обучение, обърната класна стая и един от тях с учебни пътеки

Q2 - Експертите дадоха различно мнение по отношение на ефективността на онлайн подготвителния модул за учители; всъщност един от тях гласува 2 от 4, един 6/6 и двама експерти дадоха по-неутрален вот (4/6)

Q3 - Повечето от тях смятат, че добавената стойност е ясна за учителите, докато някой

Q4 - Експертите описват взаимодействието между учителите и този нов подход като предизвикателно, поради това, че не са запознати с него и факта, че те трябва да работят с експерти и други учители. Обучението, направено преди, се смяташе за полезно и също необходимо, според една от тях. Взаимодействието също беше оценено като положително от друг експерт. 

Q5 - Инструментите, за които учителите питаха информация, бяха Hypothesis и Perusall. 

Q6 - Най-предизвикателните аспекти бяха свързани с технически проблеми и особено с Hypothesis, отнемаше време да се проверят ресурсите и да се одобрят всички множество уведомления на обучаваните, както и публикуването им в платформата. 

Q7 - Най-полезният аспект за тях е самото сътрудничество и активното участие в ресурсите. Този метод може да разкрие иначе скритите умения на учащите. 

Q8 - Трима от четирима смятат, че все още има технически бариери. Не се предлага обяснение 

Q9 - Силни страни: активно участие в създаването на съдържание, работа в екип, изграждане на умения за проверка на фактите, по-добра комуникация. Слаби страни: кратко време за преглед, координация и комуникация между страните 

Q10 - Всеки (един експерт не гласува) оценява като полезни и конструктивни крайните произведени материали 

Q11 - Пилотите разкриват най-добрата страна на съавторството и слабостите: управление на времето, техническа поддръжка, избор на теми

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение и тези, които са използвали обърната класна стая (7 ученици), смесено обучение, Мудъл и извънкласна дейност

Q2 - За овечето от обучаваните добавената стойност на този подход е много ясна

Q3 - Повечето от участниците намериха съвместното създаване за привлекателно

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях, само 3 от 37 не

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата

Q6 - Участниците са склонни да не срещат трудности при използването на съвместно създаване

Q7 - Почти всеки ученик беше (много) доволен от разработените материали

Q8 - Почти всеки участник се почувства по-ангажиран и мотивиран с този подход

Q9 - Почти всеки ученик искаше учителят отново да използва този подход

Q10 - Почти всички намират този подход за по-привлекателен от другите методи

Общи забележки: подходът се смята за привлекателен и не толкова скучен, колкото другите подходи; предоставя много възможности за развитието на учещия; научават се нови понятия; може да се използват някои допълнителни материали; би било добре да се предоставят повече примери за неговата работна структура.

Преглед на резултатите

В България и четирите пилотни курса използват Moodle като платформа за обучение, а Hypothesis (както личи от въпросника) като инструмент за съвместно създаване. Всеки пилотен курс се провежда в група от около 20 ученици (един е с 6). Профилът на учениците е много различен. Общите мнения на учителите, експертите и студентите са положителни, като се споделят и някои опасения

Успехи
Предизвикателства
Анализ на пилотните курсове в Нидерландия

Три пилотни курса са проведени във Fontys school, Айндховен, от един и същи учител с участието на  75 студенти. В проекта е включен един експерт.

1 преподавател, 1 експерт и 59 студенти попълниха въпросниците. 

Средна възраст: 23

Мъже:     35       Жени:   24

 

  1. Първи пилотен курс: DESIGN THINKING ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

ПРОГРАМА: бакалавър

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите се обучават за учители. Студентите работят върху професионално отношение, което се фокусира върху ученето през целия живот и самоусъвършенстването.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Светът наоколо бързо се променя. За да бъдат по-добре подготвени студентите за бъдещето, изключително важно е да се развива и образователната система.  Ето защо са необходими преподаватели с всякакви нови и модерни компетентности.

Промяната във възгледите и новостите в образованието могат да бъдат постигнати чрез метода и процеса Design Thinking. На него е посветен онлайн модула.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: CANVAS LMS

 

 2. Втори пилотен курс: МИСЛЕНЕТО

 

ПРОГРАМА: бакалавър

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите се обучават за учители. Студентите работят върху професионално отношение, което се фокусира върху ученето през целия живот и самоусъвършенстването.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Въпросът е дали интелигентността и уменията са даденост? Учим се през целия живот, но успяваме ли също така да развиваме и своите възможности? Две са основните теории по въпроса: (1) Нашите възможности са предопределени или (2) могат да се развиват. Модулът е посветен на тази тема. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: XERTE и HYPOTHESIS

 

 

3. Трети пилотен курс: Модел SAMR 

 

ПРОГРАМА: бакалавър

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите се обучават за учители. Студентите работят върху професионално отношение, което се фокусира върху ученето през целия живот и самоусъвършенстването.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Променя ли се методологията на преподаване, когато се използват обучителни технологии, или остава същата?

Преподавателите често срещат трудности с интегрирането на технологията в учебния процес.

Моделът SAMR предлага решение. Това е инструмент, който помага да се опише дидактическата употреба на технологиите в образованието. На него е посветен онлайн модулът.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: XERTE и HYPOTHESIS

Въпросници от учители

Q1 - Преподавателката е с предишен опит със смесено обучение

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване не ѝ беше познат

Q3 - Тя беше достатъчно доволна от онлайн подготвителния модул, който беше предложен

Q4 - Тя беше достатъчно уверена, че може да създаде свои собствени материали за съвместно създаване

Q5 - Използваният инструмент е Hypothesis 

Q6 - Тя се почувства уверена в създаването на привлекателни материали

Q7 - Студентите бяха мотивирани и отворени към този нов подход

Q8 - Тя смята, че все още има технически бариери, но не влиза в подробности

Q9 - Тя забеляза подобрение в методиката си на преподаване

Q10 - Силни страни: активна роля, участие. Слабости: твърде много коментари наведнъж

Q11 - Тя ще интегрира тази методология за съвместно създаване в своите класове

Въпросници от експерти

Q1 - Експертът е имал опит с MOOCS, смесено обучение, преобърната класна стая и учебни пътеки

Q2 - Онлайн модулът беше оценен като подходящ и ефективен

Q3 - Експертът смята, че учителят е имал ясна представа за добавената стойност на този подход

Q4 - Тъй като една и съща учителка провежда и трите пилотни курса, експертът споделя, че с това тя увеличава доверието си в съвместното създаване

Q5 - Използваният инструмент е хипотеза Q6 - Най-предизвикателната част беше интеграцията в дигитална учебна среда и правилното използване на инструментите Q7 - Самата методология беше най-полезната част Q8 - Все още има техническа бариера според експерта и една от тях е необходимостта да се използва същата платформа Q9 - Голяма точка на продажба е самият метод, докато слабата връзка може да бъде фактът, че се фокусирате само върху създаването на учебни материали и по-малко върху самото учене Q10 - Експертът даде страхотен вот за разработените окончателни материали. Процесът на обучение има създаваща роля в методологията, може би повече от действителните материали, които се създават

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение, а тези, които са имали, са запознати най-вече с MOOCS, смесено обучение и преобърнати класни стаи 

Q2 - Повечето от учениците смятат, че добавената стойност на този подход им е ясна 

Q3 - Повечето от участниците намериха идеята за съвместно създаване за привлекателна 

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях 

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата 

Q6 - Половината от тях срещнаха трудности при използването на съвместно създаване, а половината - не. (средно 3/6) 

Q7 - Повечето от участниците бяха доволни от разработените материали, а някои само частично

 Q8 - Повечето от тях се почувстват по-ангажирани и мотивирани с този подход 

Q9 - Повечето от тях биха искали учителят да използва този подход отново 

Q10 - Повечето от учениците намират този нов метод за по-привлекателен от останалите 

Общи забележки: нов и забавен начин на обучение, трябва да се използва повече, някои от тях смятат, че липсва техническа поддръжка

Преглед на резулатите

В Холандия и трите пилотни курса включваха около 25 студенти и се проведоха от един и същ учител, използвайки едни и същи инструменти (Xerte и Hypothesis). Това ни позволи да видим как доверието и резултатите от учителя нарастваха с всеки изминал курс. Общото мнение е много добро. Трябва да се отбележи, че профилът на студента би могъл да играе важна роля (студентите са обучавани заэучители и са мотивирани да усвояват нови подходи).

Успехи
Предизвикателства
АНАЛИЗ НА ПИЛОТНИТЕ КУРСОВЕ В СЛОВЕНИЯ

В Словения са проведени 4 пилотни курса, с участието на четирима учители и 33-ма студенти. Ниво на образование: за възрастни и професионални.

 В проекта е привлечен един експерт.

4 учители, 1 експерт и 30 студенти са попълнили въпросниците. 

Средна възраст: 42

Мъже:     10        Жени:   30

 

 

ПЪРВИ ПИЛОТЕН КУРС: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (Ниво 2)

 

ПРОГРАМА: Езиков курс 

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 12

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: обучение за възрастни

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите участват в езикови курсове, организирани и провеждани в рамките на словенската програма Temeljne poklicne kompetence (основни професионални умения). Групата е смесена, с различно ниво на познание, входящите изисквания са по-ниско образование и възраст 45+.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Идеята по-опитните студенти да създават материали за начинаещите. Причината е, че обикновено вниманието е насочено към по-изостаналите студенти, докато по-напредналите скучаят и остават пасивни. По този начин те се мотивират и имат възможност да създадат съвместно урок и материали. ​3 студенти са избрани да запишат интервю с човек, който в живее в САЩ и говори английски като майчин език. Те подготвят въпросите. Респондентът се запознава с въпросите предварително. ​Видеото и презентацията се използват като учебни материали. Преподавателят подпомага процеса и оценява материалите.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE DRIVE

 

ВТОРИ ПИЛОТЕН КУРС: ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА: езиков курс

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 5

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: обучение за възрастни 

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Смесена група, с различно ниво на знания, входящите изисквания са по-ниско образование и възраст 45+

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Материалите са предоставени от учителя и споделени чрез Google Drive. Студентите трябва да разпознаят Futuro Semplice в текста. ​Материалите са свързани с професионалната област. Всеки един от тях е насочен към определена част на глагола​и съдържа работни листове, споделени в Google drive. ​Студентите могат да ги използват и да ги споделят помежду си. За тестовете се използват Kahoot! и Mentimeter (въпросите се подготвят от студентите). ​

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  GOOGLE DOCS, MENTIMETER, KAHOOT!

 

 

ТРЕТИ ПИЛОТЕН КУРС: МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОДУКТОВА ГРУПА

 

ПРОГРАМА: професионално обучение (административно)

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 7

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: професионално за възрастни

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите са втора година в програма "Администратор". Програмата е адаптирана за възрастни, които не са успели да завършат в редовна форма или не са се записвали в професионален курс до този момент. Имат основно ИКТ познания; ето защо е необходима помощ, каквато получават най-вече от преподавателя в час (в компютърна зала). 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Материалите се споделят чрез Google Drive, тъй като преподавателят няма курс в Мудъл. Студентите се ​запознават с темата и създават сценарий (въпроси) за образователно видео. Видеото е записано в клас със 3 студенти, които поясняват съдържанието му със свои думи. Другите студенти разработват въпроси за Google Forms. Материалите ще бъдат качени в Мудъл, тъй като преподавателката желае курсът ѝ да бъде достъпен онлайн. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE, GOOGLE DOCS, FORMS

 

ЧЕТВЪРТИ ПИЛОТЕН КУРС: ФИЗИКА

ПРОГРАМА: начално образование за възрастни

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 7

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: образование за възрастни (възрастни с ниска грамотност, начално образование)

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Обучаваните са млади хора с мигрантски произход, които желаят да завършат основно образование и са записани в програмата на LUV, адаптирана за възрастни. Някои от тях изпитват затруднения с ученето. Предметите се преподавата с помощта на ментори. Преподавателите предоставят материали, които се преподават от менторите обикновено индивидуално или в малки групи. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Менторите помагат на обучаваните и предоставят материали (съавторски), съобразени с техните нужди и въпроси. Понякога се добавят инфографики, снимки или коментари на албански език. Готовата версия се споделя с всички преди теста. Материалите ще продължат да бъдат обновявани от други ментори. Също така са проверени и одобрени от преподавателите. Методът е подкрепен от организатора на училищната програма.  

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  GOOGLE SITES, HYPOTHESIS

Въпросници от учители

Q1 - Учителят е имал предишен опит със смесено обучение

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше ясна за учителите

Q3 - Учителите бяха много доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен

Q4 - Те се почувстваха достатъчно уверени, за да създадат свои собствени материали за съвместно създаване

Q5 - Използваните инструменти са Google документи и форми, Kahoot, Mentimeter и Hypothesis

Q6 - Те се чувстваха уверени в създаването на привлекателни материали

Q7 - Студентите бяха мотивирани и отворени към този нов подход, но имаше нужда от наставничество

Q8 - Всички се съгласиха, че все още има технически бариери при използването на този подход

Q9 - Всички те забелязаха подобрение в методиката си на преподаване

Q10 - Силни страни: активна роля, обвързване, допълнителен принос, креативност. Слабост: цифровите умения трябва да бъдат на достатъчно ниво, нужди от допълнително време

Q11 - Всички споделят, че ще интегрират тази методология за съвместно създаване в своите класове (и четиримата дават максимални гласове)

Q12 - Съвети: споделена платформа

Въпросници от експерти

Q1 - Експертът не споделя какъв е неговият опит

Q2 - Онлайн модулът беше оценен отчасти като подходящ и ефективен

Q3 - Експертът смята, че учителят е имал много ясен поглед върху добавената стойност на този подход

Q4 - Учителят е успял да направи курса интересен

Q5 - Инструментът, в който е поискана помощ, е Google Q6 - Най-предизвикателната част беше координаторът и техническата част Q7 - Най-убедителната част беше, че курсовете бяха по-интерактивни и студентите получиха шанс за участие Q8 - Все още има техническа бариера според него и една от тях е, че не всички ученици бяха запознати с използваната технология Q9 - Експертът предложи да го представи като предизвикателство; би било по-ангажиращо и забавно Q10 - Експертът даде страхотен вот за разработените окончателни материали.

Въпросници от студенти


Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение, а тези, които го правят, са го имали с Moodle 

Q2 - Повечето от учениците смятат, че добавената стойност на този подход е ясна 

Q3 - Повечето от участниците намират съвместното създаване за привлекателно 

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях 

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да представят своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата 

Q6 - Участниците са срещнали трудности при използването на съвместно създаване (налице е възрастовата разлика) 

Q7 - Повечето от участниците бяха доволни от разработените материали 

Q8 - Повечето от участниците се почувстваха по-ангажирани и мотивирани с този подход 

Общи забележки: курсовете бяха добре оценени, менторите помогнаха за повишаване на дигиталната компетентност на някои студенти; добър начин за споделяне на експертиза

Преглед на резултатите

В Словения бяха проведени четири пилотни курса с ограничен брой студенти. Използваната платформа беше Google (сайт, документи, диск), докато инструментите за съвместно създаване бяха много различни. Профилите на учениците бяха разнообразни и същото може да се каже за средната възраст на групата. Като цяло съвместното създаване беше оценено като привлекателно и полезно, но няма много коментари, за да се изяснят плюсовете и минусите.

Успехи
Предизвикателства
АНАЛИЗ НА ПИЛОТНИТЕ КУРСОВЕ В ИСПАНИЯ

Бяха проведени седем пилотни курса в Universidad Autonoma в Мадрид и един в UGR в Гранада. Участваха 8 преподаватели и 5 експерти.

Средна възраст: 21

Участници

Мъже:     67      Жени:   179

 

ПЪРВИ ПИЛОТЕН КУРС: ИКТ в образованието

ПРОГРАМА: педагогическа степен

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 33

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повечето от тях са жени (61%). Те ще бъдат учители на  деца.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратко ръководство, онлайн презентация и видео урок в Youtube за различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент по темата). Наръчници за коментари в Perusall. Създаване на сайт на Goggle за всяка група. Коментиране на Google Sites с помощта на Hypothesis. Сайтове за гласуване. За последните две не е останало време. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE SITES, DRIVE, PERUSAL

 

ВТОРИ ПИЛОТЕН КУРС: ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И СПОР

ПРОГРАМА: Физическо възпитание и спортни науки

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 40

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повечето от тях са мъже (75%). Подготвят се за учители по физическо възпитание в училище или за работа със спортни дейности (лични треньори, спортни салони…)

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратко ръководство, онлайн презентация и видео урок в Youtube в различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент по темата). Коментирайте наръчници в Perusall. Създаване на сайт за Goggle за всяка група. Коментиране в Google Sites, използване на Hypothesis. За последната дейност не е стигнало времето.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE SITES, HYPOTHESIS, PERUSALL

 

ТРЕТИ ПИЛОТЕН КУРС: ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ (0-6 ДЕЦА)

ПРОГРАМА: предучилищна педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 66

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повече жени (75%). Подготвят се да преподават на деца.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Четене и коментиране на съвместна статия (разбиране). Статията е анотирана от студентите. Те отбелязват и интересни параграфи. За четенето и анотациите всички групи трябваше да използват различни ресурси. Всички материали бяха достъпни в Moodle. Създаден е уебсайт в Google. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: PERUSALL, OOGLE SITES, DRIVE, MOODLE

 

ЧЕТВЪРТИ ПИЛОТЕН КУРС: ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА МУЛТИМЕДИА

ПРОГРАМА: магистър по ИКТ в образованието и обучението

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ:  Повечето от тях са завършили учители, а матистратурата им дава по-задълбочени познания по технологии на образованиене и организация на образователните институции

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на тренировъчна сесия в групи за принципа на сегментация и предварителна подготовка, чрез онлайн презентация. Заснемане и редактиране на видеоклип по темата. Създаване на ментална карта и плакат на Canvas. Създаване на формуляр на Google. Накрая създаване на интерактивен плакат на Genially. Коментиране на създадените документи в Perusall. Създаване на история на темите в Google Sites

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: PERUSALL, GOOGLE SITES, DRIVE, HYPOTHESIS, H5P

 

ПЕТИ ПИЛОТЕН КУРС: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (2611)

ПРОГРАМА: предучилищна педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 33

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти втора година. Повече жени (91%). ​Ще преподават на деца. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратка онлайн презентация, интерактивно видео с H5P за различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент за темата). Създаване на стена за визуално мислене, текстове и изображения. Създаване на Goggle Site за всяка група. Коментиранес помощта на Hypothesis. Оценка на проекта.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: H5P, MOODLE, HYPOTHESIS

 

ШЕСТИ ПИЛОТЕН КУРС: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (2612)

ПРОГРАМА: предучилищна педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 33

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти втора година. Повечето жени (94%).​ Ще преподават на деца. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратка онлайн презентация, интерактивно видео с H5P за различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент за темата). Създаване на стена за визуално мислене, текстове и изображения. Създаване на Goggle Site за всяка група. Коментиране с помощта на Hypothesis. Оценка на проекта.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  H5P, HYPOTHESIS, MOODLE

 

СЕДМИ ПИЛОТЕН КУРС: ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ В НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА: начална педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 64

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Бъдещи начални учители

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на ръководство за роботизирани съвместни проекти на Scratch в групи. Всяка група трябва да определи насоки и част от общия проект за Scratch. Създайте роботизиран проект на Scratch всяка група.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE DRIVE

 

ОСМИ ПИЛОТЕН КУРС: ЕМОЦИОНАЛНО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ  (0 – 6 ДЕЦА)

ПРОГРАМА: Master in ICT in education and training

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 53

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повечето жени (75%). ​Подготвят се за детски учители. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Четене и коментиране на съвместна статия (Perusall). Анотиране на статията от студентите. Отбелязване на интересни параграфи. За четенето и бележките всички групи трябваше да използват различни ресурси. Всички материали са достъпни в Moodle и гласувани. Създаване на Google сайт с тези, за които има най-много гласове. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: MOODLE, PERSUSALL

Въпросници от учители


Q1 - Един от учителите не е имал предишен опит със съвместното създаване, докато другите са имали (смесено обучение, MOOC и преобърната класна стая) 

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше  ясна за учителите (5,88 от 6) 

Q3 - Учителите бяха много доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен 

Q4 - Те се чувстваха много уверени да създават свои собствени материали за съвместно създаване 

Q5 - Използваните до голяма степен инструменти бяха Google, Perusall, Moodle 

Q6 - Те бяха много уверени, че могат да разработят творчески и привлекателни материали 

Q7 - Взаимодействието на учениците беше добро, защото класовете бяха добре структурирани и въпреки че не бяха свикнали да работят с този подход. Отначало учениците се затрудняваха да коментират работата на учителя / други ученици. Бяха мотивирани, ангажирани и кооперативни 

Q8 - Повечето учители смятат, че все още има технически бариери. Най-вече поради неравномерното ниво на технологиите на учениците и нивото на някои инструменти 

Q9 - Отчитат подобрение в методиката си на преподаване, но общият резултат не е твърде висок (средно 5,25 от 6)

Въпросници от експерти

Q1 - Експертите са имали предишен опит с MOOCs, смесено обучение и обърната класна стая

Q2 - Онлайн модулът беше високо оценен като подходящ и ефективен

Q3 - Експертите смятат, че учителите са имали ясна представа за добавената стойност на този подход (единият от тях гласува 4 от 6 въпреки това)

Q4 - Взаимодействието беше благоприятно и учителите оцениха, че имат структурирана методика. Беше интересно, но и стресиращо и наставничеството сред учителите беше високо оценено

Q5 - Експертите бяха помолени за информация за Perusall, Google и всички инструменти за коментар на свършената работа

Q6 - Най-предизвикателната част беше използването на Perusall, необходимостта от специфични технически умения и като цяло необходимите технически умения. Студентите се затрудняваха при оценяването на материалите на колегите си.

Q7 - Най-полезното беше отношението на учениците, тяхното взаимодействие и комуникация и удовлетворението от създаването на нови материали

Q8 - Всички експерти смятат, че все още има технически бариери за използване на платформата за съвместно създаване

Q9 - Силни страни: да се фокусира повече върху съдържанието; взаимодействие с учениците, по-добро чувство за отговорност и повишена мотивация. Слабости: липсата на цифрови компетенции (особено с учители) затруднява работата понякога (тази слабост се изразява от мнозинството експерти), нужда от внимателно планиране на уроците 

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид обучение

Q2 - По-голямата част от учениците смятат, че добавената стойност на този подход е ясна

Q3 - Повечето от участниците намират съвместното създаване за привлекателно

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата

Q6 - Повечето от студентите срещнаха трудности при използването на подхода за съвместно създаване 

Q7 - Повечето от участниците бяха доволни от разработените материали

Q8 - Повечето от участниците се почувстваха по-ангажирани и мотивирани с този подход

Q9 - Повечето от учениците биха искали учителят да използва този подход отново

Q10 - Повечето от учениците намират този подход за по-привлекателен от другите методи

Общи забележки: трябваше да се даде повече време за излагане на резултатите; бяха необходими повече обяснения; методологията беше оценена като ефективна; проблем при създаването на групите; твърде много задачи, натрупване на работа (виж предишните страници)

Преглед на резултатите


В Испания се проведоха най-много пилотни курсове, с най-голям брой участници. Използвани бяха различни инструменти за съвместно създаване, което прави статистическата извадка най-показателна. Повечето от учениците и всички учители оценяват опита си положително. 

Успехи
Предизвикателства
ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Въпросници от учители - общи заключения за всички партньори
Въпросници за експерти - общи заключения от всички партньори
Въпросници за студенти - общи заключения от всички партньори
Има ли съавторството добавена стойност за преподаватели и студенти?

Това беше първоначалният въпрос на доклада. След анализ на различните анкети, попълнени от учители, експерти и студенти, може да се каже, че да, съвместното създаване има добавена стойност. За най-добри качества на този метод се считат работата в екип, повишаването на креативността и критичното мислене и чувство, както и усещането, че собственото мнение се цени, по думите на български експерт. Имаше много пилотни курсове и те се различаваха по отношение на използваните инструменти, присъствието на групата и профила на учениците. В случая с Белгия пролича, че прилагането на метода в много голяма група е пречка както за учителя (който трябваше да прегледа голям брой отзиви), така и за учениците (много от тях губят мотивация поради прекомерно натоварване). В Холандия и България отзивите са проверявани (използван е Hypothesis). Друг момент, наблюдаван от почти всички участници в пилотите, е необходимостта от постоянна техническа поддръжка при използването на нови уеб инструменти за съвместно създаване. Студентите смятат, че са необходими повече технически обяснения в началото на курсовете, за да им помогнат да разберат по-добре съвместното създаване. Беше отбелязано също, че повече примери за съвместно създаване биха могли да осигурят значително подобряване на процеса на съвместно създаване.