IO6: Community-based co-creation website and MOOC
Andy Stoycheff
Daniel Pérez Ovejero
Daniel Pérez Ovejero
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
The intellectual output contained in O6 consist of three components. O6.1 Online co-creation training resources Part of the CoCOS project is a MOOC, a massive open online course. That means the user can take part for free. In the MOOC we offer a mix of theory and practice, combines with examples, tools and interviews of experienced users who offer their personal tips and experiences. A neat package that we hope will inspire you to set up your own co-creation project. This module forms the preparatory, online component in a flipped classroom package, along with the hands-on F2F professionalisation training (IO3). The online training resources will convey the conceptual framework developed in IO1 and a practical introduction to the online co-creation environment developed in IO2. It hence forms the necessary connection between IO1, IO2 and IO3. O6.2 Knowledge clips and user stories During the pilot courses, knowledge clips were created to illustrate the diverse pilot settings and to provide a first-person perspective. These user stories are available via the community-based website. Tutorials and FAQ were also created in order to facilitate and scaffold educators who want to start their own co-creation trajectory. O6.3 Community-based website Throughout the project, a website was maintained to communicate the goal, results and materials developed during the CoCOS project. All other intellectual outputs have been collected on this website. In addition, the site was e constructed in such a way that it interconnects the various outputs in a meaningful way. All materials developed in O6 were translated into the local languages of the partners within the CoCOS consortium.
IO6: Community-based co-creation website and MOOC - NL

Deze bron geeft je een overzicht van wat er in IO6 werd ontwikkeld als onderdeel van het CoCOS-project. De inleiding verduidelijkt de verschillende doelstellingen die in deze bron worden voorgesteld. Het tweede deel zal je wat meer vertellen over een Massive Online Open Course die is ontwikkeld en hoe je deze kunt openen om toegang te krijgen tot een grote bundel waardevolle informatie als je geïnteresseerd bent in het in co-creatie vormgeven van educatieve bronnen. Deel 3 leidt je naar ons YouTube-kanaal waar je getuigenissen kan vinden van docenten en studenten die hebben deelgenomen aan CoCOS-pilots. Het 4e en laatste deel geeft een overzicht van wat je kan terugvinden op de projectwebsite die deel uitmaakte van IO6. 

Geniet ervan en laten we samen co-creëren!

 

Licentie en disclaimers

Co-creation Using Open Source Methods and Tools

CoCOS - Community-based co-creation website and MOOC

CoCOS Community-based co-creation website and MOOC,  Mei 2020

Gent | Sofia | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

 

Juridische Disclaimer

Het CoCOS-project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.

Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteurs weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Licentie

CoCOS stimuleert de vrije toegang en het gebruik van onderwijsgerelateerd materiaal. Dit werk is beschikbaar via de volgende licentie: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

U bent vrij om:

Te delen - te kopiëren en te verspreiden in elk medium of formaat

Aan te passen - te transformeren en verder te bouwen op het materiaal

 

Volgens de volgende voorwaarden: 

Naamsvermelding - U moet de juiste vermelding geven, een link naar de licentie verstrekken en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit op elke redelijke manier doen, maar niet op een manier die suggereert dat de licentiegever u of uw gebruik onderschrijft.

Niet-commercieel - U mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Gelijk delen - Als je het materiaal remixt, transformeert of erop voortbouwt, moet je je bijdragen verspreiden onder dezelfde licentie als het origineel.

Geen aanvullende beperkingen - U mag geen wettelijke voorwaarden of technologische maatregelen toepassen die anderen wettelijk beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

1. Inleiding

De intellectuele output in O6 bestaat uit drie componenten.

O6.1 Online trainingsmateriaal voor co-creatie

Een onderdeel van het CoCOS-project is een MOOC, een Massive Open Online Course. Dit betekent dat de gebruiker gratis kan deelnemen aan de online cursus. In de MOOC bieden we een mix van theorie en praktijk, gecombineerd met voorbeelden, tools en interviews van ervaren gebruikers die hun persoonlijke tips en ervaringen delen. Een mooi pakket waarvan we hopen dat het je inspireert om je eigen co-creatie project op te zetten.

Deze module vormt samen met de hands-on F2F professionaliseringstraining (IO3) de voorbereidende, online component van een flipped classroom pakket pakket. De online trainingsbronnen zullen het conceptuele raamwerk dat is ontwikkeld in IO1 en een praktische inleiding tot de online co-creatieomgeving ontwikkeld in IO2 overbrengen. Het vormt dus de noodzakelijke verbinding tussen IO1, IO2 en IO3.

O6.2 Kennisclips en gebruikersverhalen

Tijdens de pilotcursussen zijn kennisclips gemaakt om de diverse pilotopstellingen te illustreren en een first-person perspectief te bieden. Deze gebruikersverhalen zijn beschikbaar via de community-based website. Er werden ook tutorials en FAQ's gemaakt om docenten te faciliteren en te ondersteunen die hun eigen co-creatie traject willen starten.

O6.3 Community-gebaseerde website

Gedurende het hele project werd een website (cocos.education) onderhouden om het doel, de resultaten en de materialen die tijdens het CoCOS-project werden ontwikkeld, te communiceren. Alle andere intellectuele output is verzameld op deze website. Daarnaast is de site zo geconstrueerd dat deze de verschillende outputs op een zinvolle manier met elkaar verbindt.

__

Alle in O6 ontwikkelde materialen zijn vertaald in de lokale talen van de partners binnen het CoCOS-consortium.

 

2. Online co-creatie, bronnen voor trainingen

Online trainingsmateriaal voor co-creatie: CoCOS MOOC

De MOOC bestaat uit 7 modules. In de eerste module onderzoeken we waarom je co-creatie zou moeten implementeren in je lessen. We beginnen met een beknopt overzicht over het concept co-creatie. Vertrekkend van het conceptuele raamwerk bespreken we hoe we het definiëren en welke soorten co-creatie er bestaan. Om dit te illustreren hebben we een podcast opgenomen met Ruben Verborgh, professor webdevelopment aan de Gentse Universiteit. Hij gebruikt co-creatie al enkele jaren in zijn lessen en biedt zijn visie op co-creatie van lesinhouden in een educatieve context. Ook belangrijk is het begrip openheid. Niet alleen een open mindset is nodig, maar ook het gebruik van open software. Daarom is de MOOC beschikbaar via Moodle, een open LMS Learning Management System) waardoor onder andere open toegang tot de inhoud mogelijk is. De CoCOS MOOC is toegankelijk voor het grote publiek met Moodle “Guest Access”. De gebruiker hoeft alleen maar naar een van de MOOC-modules te bladeren om als "Gast" te worden geïdentificeerd.

In module 2 bespreken we de verschillende soorten co-creatie die je in je cursus kunt implementeren. We bieden een aantal eenvoudige manieren en tools. De module begint met een interview met Stefaan Cottenier, professor computationele materiaalfysica aan de Universiteit Gent. Hij experimenteerde met co-creatie in de klas en online en er zijn verschillende online tools beschikbaar om je daarbij te helpen. Bijzonder relevant is de CoCOS-suite die speciaal voor dit project is gemaakt.

In module 3, 4 en 5 introduceren we de verschillende spelers in het co-creatieproces. Module 3 behandelt de docent. Welke obstakels kunnen zich voordoen Onze podcastgast is Clio Janssens (Arteveldehogeschool) die haar collega's bijstaat in hun co-creatieproces. Ze geeft haar advies over een aantal onderwerpen. Hoe motiveer je je groep studenten of experts om bij te dragen aan je cursusinhoud en wat zijn de voordelen van co-creatie op kleine of langere tijdschaal?

In module 4 bespreken we hoe je netwerk je kan helpen. Wie zou dit kunnen zijn? Een collega die iets heeft geprobeerd op het gebied van co-creatie, een toekomstige of voormalige student van je opleiding. Een expert uit het veld. Hoe denken ze over co-creatie? En module 5 geeft het standpunt van enkele van de studenten die deelnamen aan enkele van onze trials. Wat kunnen we leren van hun ervaringen en welke obstakels zijn ze tegengekomen?

In module 6 laten we je kennismaken met een raamwerk voor een didactische benadering van co-creatie. We stellen er voor om technologische pedagogische inhoudelijke kennis (TPACK) toe te passen via het proces van ontwerpdenken (design thinking). In module 7 vatten we de MOOC-cursus samen door de geleerde lessen te bespreken. Wat waren de valkuilen en voordelen die ons testpubliek tegenkwam?

Deze online cursus geeft je veel praktische tips en voorbeelden die je op weg helpen bij het co-creëren van je eigen cursus.

Toegang tot de MOOC

De MOOC is voor iedereen open en toegankelijk beschikbaar via https://my.cocos.education

 

Alle inhouden in de MOOC zijn beschikbaar in de volgende talen:

 

MOOC Overzicht

Een korte video die u een overzicht geeft van de beschikbare materialen is beschikbaar via deze link.

3. Kennisclips en gebruikersverhalen

Tijdens de verschillende pilots die werden georganiseerd (zie IO4), heeft het consortium verschillende getuigenissen vastgelegd. In deze getuigenissen delen docenten en studenten hun ervaringen over hoe CoCOS de manier waarop ze lesgeven of kregen tot nu toe heeft veranderd.

YouTube-kanaal

Alle video's zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal van het CoCOS project.

4. Community website

De website

Gedurende het  project werd een website onderhouden om over het doel, de resultaten en de materialen die tijdens het CoCOS-project werden ontwikkeld te communiceren. Alle andere intellectuele outputs zijn verzameld op deze website. Daarnaast is de site zo geconstrueerd dat deze de verschillende outputs op een zinvolle manier met elkaar verbindt.

Online multiplier event

Vanwege COVID19-maatregelen werd het multiplierevenement georganiseerd via een online format. Alle bronnen, voornamelijk video's, blijven beschikbaar op de website van het project via de volgende link: https://www.cocos.education/multiplier-events/

Projectresultaten

Alle rapporten met betrekking tot de projectresultaten die tijdens het project werden opgemaakt, zijn in een open formaat beschikbaar op de website van het project via een catalogus die werd gebouwd in een Pressbooks-installatie. Alle publicaties zijn toegankelijk via de volgende link: https://publications.cocos.education

Toegang tot de website

Alle overige informatie over het project, het consortium, nieuwsbrieven en speciale evenementen, toegang tot de MOOC en de CoCOS Suite zijn allemaal beschikbaar via de menu-items op de website.

Alle items op de website zijn beschikbaar in de volgende talen:

De website is toegankelijk via de volgende link: https://www.cocos.education