CoCOS - On-line training platform
Andy Stoycheff
Daniel Pérez Ovejero
Daniel Pérez Ovejero
Dino RF
Dries Vanacker
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
The subject of this CoCOS project work package is to implement an on line e-Learning platform to be used in project activities. The Platform is based on Moodle: a well known Open Software Learning Management System. This document summarise the platform main characteristics.
CoCOS - Онлайн платформа за обучение
Лиценз и отказ от права

Cъавторство с помощта на методи и инструменти със свободен достъп

CoCOS - Онлайн платформа за обучение

CoCOS онлайн платформа за обучение,  март 2019

Ghent | София | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

 

Легален отказ от отговорност

Проектът CoCOS е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Настоящата публикация отразява мнението на авторите, като Комисията не носи отговорност за възможните употреби на съдържащата се в нея информация.

Лиценз

CoCOS подкрепя свободния достъп и употреба на образователин материали. Продуктите от проекта са лицензирани при условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

Свободни сте да:

Споделяте — копирате и разпространявате материалите чрез всякакви средства и формати

Адаптирате — смесвате, променяте и надграждате материалите

При следните условия:

Признание — необходимо е да бъде споменат автора, да се представи линк към лиценза и да се упоменат извършените промени. Можете да го направите по всеки подходящ начин, но без това да означава, че отдаващият лиценза  одобрява вас или вашата употреба.

Некомерсиално — Не можете да използвате материалите с комерсиална цел.

Споделяне на споделеното — Ако смесвате, променяте или надграждате материалите, трябва да споделяте своя принос при същите условия както оригинала.

Без допълнителни ограничения — Не можете да прилагате правни термини или технологични мерки, чрез които да ограничавате другите да прилагат позволеното според лиценза.

CoCOS - онлайн платформа за обучение
1 CoCOS електронна платформа за обучение
my.cocos.education

Проектът CoCOS създава електронна обучителна платформа в помощ на някои от дейностите по проекта. Платформата прилага LMS (Learning Management System или система за управляване на ученето), която позволява редом с другите си функционалности и свободен достъп до съдържанието.

Този документ представя накратко архитектурата и инфраструктурата на платформата, както и специфичните инструменти, включени в нея.

В рамките на проекта CoCOS, платформата поддържа:

Платформата и наличното съдържание ще продължат да бъдат достъпни и след края на проекта CoCOS.

1.1 Архитектура на платформата: Мудъл

В началото на проекта CoCOS бе предложено Мудъл да бъде използвана като обучителна платформа.

Основните характеристики на Мудъл, подходящи за нуждите на  CoCOS са:

 

 

Ето няколко полезни линка към Мудъл:

 

Архитектура на Мудъл:

Мудъл е софтуерно уеб приложение със свободен достъп, основано на стандарти.

1.2 Инфраструктура на платформата

Прилагането на CoCOS  Мудъл е основано на следния хардуер и софтуер:

Сървърът е споделен с уебстраницата на проекта и е със следните характеристики:

Платформата се хоства от Arteveldehogeschool Gent (AHS) IT facilities и с подкрепата на персонала на AHS IT. Поддръжката на Мудъл се осигурява от JAITEK.

1.3 Мудъл сайт

CoCOS онлайн обучителна платформа може да бъде намерена на:

https://my.cocos.education

Достъпна е също през основното меню на сайта на проекта - “E-LEARNING MODULE”:

https://cocos.education

За нашата инсталация използваме Мудъл 3 с два допълнителни плъгина:

Essential is a clean and customizable aspect theme. Essential is tested and tried by thousands of users and ranks number one by site usage for all available third-party themes, up to Moodle version 3.5.

Link to Essential Theme website

During the platform deployment, essential theme was customized with CoCOS colors and logo. 

H5P is a free environment that allows to create, reuse and share interactive resources and activities based on HTML5. The following link brings you to the H5P main website:

https://h5p.org/

Users can create its own H5P resources directly on H5P site but Moodle plugin allows also to create resources directly on Moodle, while being also possible to import/export H5P resources from/to other sources. 

В допълнение ето няколко специални конфигурации, което са направени на нашата Мудъл платформа за проекта  CoCOS:

Пакетът CoCOS  е разработен за целите на проекта. Това е авторски инструмент, предвиден за създаването на уеб ресурси или "курсове". Позволява лесно споделяне между редакторите, с което предлага добра подкрепа на съавторството.

Освен това, пълните курсове и част от тях могат да бъдет публикувани за преглеждане.

CoCOS Viewer е част от пакета CoCOS , която позволява предоставянето на материала  само за четене. Може да се интегрира с други системи за управляване на ученето чрез стандарта LTI (Learning Tools Interoperability), който поддържа взаимодействието между различни платформи в електронна обучителна среда.

В Мудъл осъществяваме връзка с друга платформа, чрез LTI като използваме “External Tool” Activity type. CoCOS Мудъл включва преконфигуриран  “External Tool” за връзки с  CoCOS Viewer, което улеснява създателите на съдържание в Мудъл да включват  елементи от пакета CoCOS в курсовете в Мудъл.

2. CoCOS съдържание

Тази част изброява свободното съдържание, хоствано в онлайн обучителната платформа на CoCOS.

2.1 Въведение в Мудъл

Свободнодостъпн курс, включващ някои основни учебни видеаза Мудъл. Включва също линкове към moodle.org и канала на Мудъл в YouTube, в помощ на начинаещите Мудъл потребители. 

Този курс е достъпен за гости и има линк към него в банера на началната страница на сайта.

2.2 Интеграция с пакета CoCOS

Лесен достъпен курс, съдържащ пример за употребата на преконфигурирания  “External Tool” на CoCOS Viewer. В този случай, свързаният ресурс от пакета CoCOS е ръководство за CoCOS Editor. Има и кратко разяснение на структурата и връзка към самия CoCOS Editor.

2.3 CoCOS масив от отворени образователни ресурси

The CoCOS MOOC is implemented in Moodle as a Course Category under which each MOOC Module is implemented as a Moodle Course. Whole MOOC is then a set of Moodle courses listed in sequence into the MOOC Moodle Category.

This way free browsing by users is easier.

CoCOS offers MOOC Contents in 5 language versions, being each language a different Moodle Category.

Following capture shows this structure.

Инструменти на съдържанието: H5P

Съдържанието на CoCOS МООР е разработено с лесни инструменти, HTML pages, Moodle text Labels, external embeddings, ….

Най-важният инструмент е H5P. H5P позволява много различни видове взаимодействие, но само два вида са използвани за МООР: