Diversiteitscoaches

De diversiteitscoach promoot diversiteit als meerwaarde voor de hogeschool, werkt mee aan initiatieven met betrekking tot diversiteit in de opleiding en fungeert voor studenten en medewerkers als aanspreekpunt voor vragen en suggesties met betrekking tot diversiteit. Waar nodig zoekt de diversiteitscoach in overleg met de student met respect voor diens privacy naar redelijke onderwijs- en examenfaciliteiten in functie van een beslissing door de opleidingsdirecteur en volgt deze op.


Bereikbaarheid: STEEDS OP AFSPRAAK na e-mail of telefoon.

Bacheloropleidingen

Bachelor bedrijfsmanagement

Geert Grootaert
Tel: 09 234 74 17

Bachelor International Business Management

Tania Van den Bergh
Tel: 09 234 7235

Bachelor International Office Management

Annelies Groenweghe
Tel: 09 234 76 47

Bachelor communicatiemanagement 

Cia Muylle
Tel: 09 234 73 41

Bachelor ergotherapie

Griet Pennewaert

Bachelor grafische en digitale media

Katrien Vandermarcke
Tel: 09 234 83 58

Bachelor journalistiek

Cia Muylle
Tel: 09 234 73 41

Bachelor logopedie en de audiologie

Myriam Horvath (logo)
Tel: 09 234 72 07

Bianka Vandaele (audio)
Tel: 09 234 72 61

Bachelor mondzorg

Isabel Snauwaert

Bachelor officemanagement 

Annelies Groenweghe
Tel: 09 234 76 47

Educatieve Bachelor kleuteronderwijs

Patsy Goderis
Tel: 09 234 88 14

Educatieve Bachelor lager onderwijs

Ann Haas
Tel: 09 234 81 01

Edu atieve Bachelor secundair onderwijs (en verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs)

Lies Ulburghs of Inge Aertssen
diversiteitscoach.secundaironderwijs@arteveldehs.be
Tel: 09 234 82 80

Bachelor pedagogie van het jonge kind

Patsy Goderis
Tel: 09 234 88 14

Bachelor podologie

Sabine Verschelde
Tel: 09 234 72 74

Bachelor sociaal werk

Hilde Van den Abeele
Tel: 09 234 94 83

Bachelor verpleegkunde

Griet Pennewaert

Bachelor vroedkunde 

Leen Lauwers
Tel: 09 234 71 02


Graduaatsopleidingen

Accounting Administration

Toon Wybo

Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Lies Ulburghs of Inge Aertssen
diversiteitscoach.secundaironderwijs@arteveldehs.be
Tel: 09 234 82 80

Informatiebeheer: bibliotheek en archief

Manon Gossiaux

Tel: 09 218 89 39

Maatschappelijk werk

Manon Gossiaux
Tel: 09 218 89 39

Marketing

Toon Wybo

Orthopedagogie

Manon Gossiaux
Tel: 09 218 89 39

Programmeren

Katrien Vandermarcke
Tel: 09 234 83 58

Sociaal-cultureel werk

Manon Gossiaux
Tel: 09 218 89 39

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Manon Gossiaux
Tel: 09 218 89 39


Bachelor-na-bacheloropleidingen

Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs 

Ann Haas
Tel: 09 234 81 01

Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

Ann Haas
Tel: 09 234 81 01

Bachelor na bachelor in de creatieve therapie

Griet Pennewaert


Dienst studieadvies

Nele Pierlet
Tel: 09 234 92 27