Diversiteitscoaches

De diversiteitscoach promoot diversiteit als meerwaarde voor de hogeschool, werkt mee aan initiatieven met betrekking tot diversiteit in de opleiding en fungeert voor studenten en medewerkers als aanspreekpunt voor vragen en suggesties met betrekking tot diversiteit. Waar nodig zoekt de diversiteitscoach in overleg met de student met respect voor diens privacy naar redelijke onderwijs- en examenfaciliteiten in functie van een beslissing door de opleidingsdirecteur en volgt deze op.


Bereikbaarheid: STEEDS OP AFSPRAAK na e-mail of telefoon.

Bacheloropleidingen

Bachelor bedrijfsmanagement

Geert Grootaert
09 234 74 17

Bachelor International Business Management

Tania Van den Bergh
09 234 7235

Bachelor International ORGANISATION AND Management

Tania Van den Bergh
09 234 7235

Bachelor communicatiemanagement 

Cia Muylle
09 234 73 41

Bachelor ergotherapie

Griet Pennewaert

Bachelor grafische en digitale media

Katrien Vandermarcke
09 234 83 58

Bachelor journalistiek

Cia Muylle
09 234 73 41

Bachelor logopedie en de audiologie

Sabine Verschelde
09 234 72 74

Bachelor mondzorg

Griet Pennewaert

Bachelor officemanagement 

Joke Van de Woestyne
09 234 76 65

Educatieve Bachelor kleuteronderwijs

Patsy Goderis
09 234 88 14

Educatieve Bachelor lager onderwijs

Ann Haas
09 234 81 01

Lies Vanpeperstraete 
09 234 84 27

EduCatieve Bachelor secundair onderwijs

Lies Ulburghs
09 234 82 80

verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs 

Inge Aertssen
09 234 95 78

Bachelor pedagogie van het jonge kind

Patsy Goderis
09 234 88 14

Bachelor podologie

Sabine Verschelde
09 234 72 74

Bachelor sociaal werk

Hilde Van den Abeele
09 234 94 83

Bachelor verpleegkunde

Griet Pennewaert

Bachelor vroedkunde 

Sabine Verschelde
09 234 72 74


Graduaatsopleidingen

graduaat Accounting Administration

Toon Wybo

Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Inge Aertssen
09 234 95 78

graduaat Informatiebeheer: bibliotheek en archief

Manon Gossiaux
09 218 89 39

graduaat Maatschappelijk werk

Nancy Geeraerts

graduaat MarketinG en communicatiesupport

Toon Wybo

graduaat Orthopedagogie

Manon Gossiaux
09 218 89 39

graduaat Programmeren

Katrien Vandermarcke
09 234 83 58

graduaat Sociaal-cultureel werk

Nancy Geeraerts

graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal

Manon Gossiaux
09 218 89 39


Bachelor-na-bacheloropleidingen

Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs 

Ann Haas
09 234 81 01

Lies Vanpeperstraete 
09 234 84 27

Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

Ann Haas
09 234 81 01

Lies Vanpeperstraete 
09 234 84 27

Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling 

Ann Haas
09 234 81 01

Lies Vanpeperstraete 
09 234 84 27

Bachelor na bachelor in de creatieve therapie

Griet Pennewaert


Dienst studieadvies

Lieselot Buyle
09 234 95 56