Diversiteitscoaches

De diversiteitscoach promoot diversiteit als meerwaarde voor de hogeschool, werkt mee aan initiatieven met betrekking tot diversiteit in de opleiding en fungeert voor studenten en medewerkers als aanspreekpunt voor vragen en suggesties met betrekking tot diversiteit. Waar nodig zoekt de diversiteitscoach in overleg met de student met respect voor diens privacy naar redelijke onderwijs- en examenfaciliteiten in functie van een beslissing door de opleidingsdirecteur en volgt deze op.


Bereikbaarheid: STEEDS OP AFSPRAAK na e-mail of telefoon.

Bacheloropleidingen

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Geert Grootaert
Tel: 09 234 74 17

Bachelor of International Business Management

Tania Van den Bergh
Tel: 09 234 7235

Bachelor of International Office Management

Annelies Groenweghe
Tel: 09 234 76 47

Bachelor in het communicatiemanagement 

Cia Muylle
Tel: 09 234 73 41

Bachelor in de ergotherapie

Griet Pennewaert

Bachelor in de grafische en digitale media

Katrien Vandermarcke
Tel: 09 234 83 58

Bachelor in de journalistiek

Ann Vandecatsye
Tel: 09 234 73 74

Bachelor in de logopedie en de audiologie

Myriam Horvath (logo)
Tel: 09 234 72 07

Bianca Vandaele (audio)
Tel: 09 234 72 61

Bachelor in de mondzorg

Isabel Snauwaert

Tel: 09 234 92 43

Bachelor in het officemanagement 

Annelies Groenweghe
Tel: 09 234 76 47

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Patsy Goderis
Tel: 09 234 88 14

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

Ann Haas
Tel: 09 234 81 01

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (en verkorte educatieve bachelor voor secundair onderwijs)

Lies Ulburghs of Inge Aertssen
Tel: 09 234 82 42

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Patsy Goderis
Tel: 09 234 88 14

Bachelor in de podologie

Sabine Verschelde
Tel: 09 234 72 74

Bachelor in het sociaal werk

Han Crevits

Bachelor in de verpleegkunde

Griet Pennewaert

Bachelor in de vroedkunde 

Leen Lauwers
Tel: 09 234 71 02


Graduaatsopleidingen

Accounting Administration

Lou Demeester
+32 9 234 77 12

Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Lies Ulburghs of Inge Aertssen
Tel: 09 234 82 42

Informatiebeheer: bibliotheek en archief

Manon Gossiaux
+32 9 218 89 39

Maatschappelijk werk

Manon Gossiaux
+32 9 218 89 39

Marketing

Lou Demeester
+32 9 234 77 12

Orthopedagogie

Manon Gossiaux
+32 9 218 89 39

Programmeren

Katrien Vandermarcke
Tel: 09 234 83 58

Sociaal-cultureel werk

Manon Gossiaux
+32 9 218 89 39

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Manon Gossiaux
+32 9 218 89 39


Bachelor-na-bacheloropleidingen

Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs 

Ann Haas
Tel: 09 234 81 01

Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

Ann Haas
Tel: 09 234 81 01

Bachelor na bachelor in de creatieve therapie

Griet Pennewaert


Dienst studieadvies

Nele Pierlet
Tel: 09 234 92 27